Maconomy ERP rendszer pénzügyi vezető támogatása

Hogyan támogatja a Maconomy vállalatirányítási rendszer a pénzügyi folyamatok hatékony végrehajtását?

Pénzügyi folyamatok a Maconomy ERP rendszerben

A Maconomy integrált vállalatirányítási rendszer a professzionális szolgáltató cégek és a projektalapú szervezetek megoldása.

A cég alaptevékenységeinek (projektek, munkák, szolgáltatások) és pénzügyi folyamatainak egy rendszerben történő kezelésével a Maconomy ERP rendszer lehetővé teszi a nyereségesség pontos, részletes és szinte azonnali kimutatását a vállalkozás egésze, a projektek és szolgáltatások, illetve az ügyfelek szintjén is.

A Maconomy ERP rendszer segítségével:

 • Megbízható eredmény kimutatások és pontos pénzügyi előrejelzések készíthetők a megalapozott döntéshozatalhoz.
 • Lehetővé válik az ügyfelek számára végzett munkák terjedelmének (scope) és költségeinek folyamatos pénzügyi nyomon követése az időben és költségkereteken belül végrehajtott projektek és szolgáltatások érdekében.
 • Az ügyfélszámlák pontosan és a lehető legrövidebb idő alatt állíthatók ki, minimalizálva a vevőszámlák átfutási idejét és növelve a szabad működőtőkét.

ERP rendszer pénzügyi vezető, CFO

A vállalkozások egy részénél fontos lehet, hogy az alap tevékenységeket, szolgáltatásokat, projekteket nyomon követő pénzügyi, számviteli alkalmazás teljes főkönyvi könyvelést tegyen lehetővé akár többcéges (multi-company) és többdevizás (multi-currency) környezetben is.

A Maconomy vállalatirányítási rendszer a szolgáltató és projekt alapon működő cégek pénzügyi vezetőinek kínál professzionális, a nemzetközi sztenderdeknek és a hazai igényeknek is megfelelő integrált ERP megoldást.

A Maconomy ERP rendszer pénzügyi vezető számára kínált előnyei:

 • teljes kontroll a projekteken és szolgáltatásokon történő bevételek elszámolása (Revenue recognition) és a készültség meghatározása felett,
 • figyelmeztetések lejárt számlák, projekt és szolgáltatás költség keretek túllépése, késve leadott munkaidő jelentések (Timesheet) és jóváhagyások esetén,
 • kintlevőségek csökkentése,
 • vevők forgási sebességének (Day Sales Outstanding) növelése,
 • havi zárás folyamatának felgyorsítása automatizmusok és pontos adatok alapján,
 • projekt, szolgáltatás, ügyfél, szervezeti egység és cégszintű pénzügyi teljesítmény adatok részletes elemzése (drill up and drill down),
 • járulékos költségek csökkentése a folyamatok automatizálása és a pénzügyi kimutatások szervezeti egységeken átívelő konszolidálása révén.
 • bevételek pontos kimutatása a számviteli szabályoknak megfelelően.

A Maconomy ERP rendszernek a pénzügyi vezető számára nyújtott szolgáltatásai növelik a pénzügy hatékonyságát és nagyobb kontrollt biztosítanak a pénzügyi folyamatok felett.

A Maconomy ERP pénzügyi modul a működőtőke optimalizálását is támogatja azáltal, hogy teljes körű pénzügyi lefedettséget biztosít a projektmenedzsment, munkaidő ráfordítások, költség jelentések, erőforrás tervezés, HR és CRM tevékenységek minden mozzanatára kiterjedően.

Cash flow kezelés a Maconomy ERP rendszerben

Mekkora erőfeszítést jelent a pénzügynek a vevőszámlák időben történő kiállítása és a teljesítésükig tartó nyomon követése?

Mennyi nem kiszámlázható munkaidőt köt le a szolgáltatásokon, projekteken és munkákon felmerülő költségek kontrollálása?

Tartsa kézben a pénzügyi tervezést és folyamatait egy olyan integrált vállalatirányítási rendszer segítségével, amelyet kifejezetten a professzionális szolgáltató cégek és projekt alapon működő szervezetek egyedi elvárásai alapján került kialakításra!

Optimalizálja a vállalkozás működő tőkéjét a szolgáltatás nyújtás és a vevőszámlák pénzügyi teljesítése között eltelt idő lerövidítésével!

Tartsa egyensúlyban a cash flowt a vevő és szállító számlák megfelelő kezelésével!

Gyorsítsa fel a vevőköveteléseinek teljesülését egy ERP rendszerbe integrált, a szolgáltató és projektalapú cégek igényei alapján kialakított, valós idejű és megfelelően alátámasztott számlázást lehetővé tevő megoldással.

Ismerje meg, hogy milyen előnyöket nyújt a Maconomy ERP rendszer a CFO számára!

Hozzáférés a pénzügyi adatokhoz: hierarchikus jogosultsági szintek a Maconomy vállalatirányítási rendszerben

A Maconomy ERP rendszer kifinomult jogosultság kezelő megoldása lehetővé teszi az érzékeny pénzügyi adatok hermetikus elkülönítését cégek, szervezeti egységek, projektek, szolgáltatások, ügyfelek, tevékenységek szintjén is.

Így az egyes munkatársak csak azokhoz az információkhoz férnek hozzá, amelyekhez hozzáférést biztosítunk számukra.

A Maconomy ERP rendszer fejlett jogosultság kezelő megoldása lehetővé teszi az alábbiakat:

 • Pénzügyi kimutatások, jelentések és audit során a szükséges személyre szabott adatok biztosítása.
 • Üzleti tevékenységek részletes elemzése a tényleges, tervezett és lekötött adatok alapján.
 • Pénzügyi folyamatok egységesítése, sztenderdizálása a konzisztens és az előírásoknak megfelelő működés érdekében.

Pénzügyi folyamatok: a szolgáltató és projektalapú cégek pénzügyi folyamatainak tökéletesítése

Vajon az ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatások és projektek határidő, terjedelem (scope) és költség tekintetében megfelelnek az elvárásoknak és a kereteknek?

A pénzügyi vezetők számára a fenti kérdések gyors megválaszolása elengedhetetlen ahhoz, hogy az elvárt bevétel és nyereség tervek valósággá is váljanak.

A Maconomy integrált vállalatirányítási rendszer jellemzői:

 • Teljesen integrált naplók a pénzügyi adatok cégszintű és valós idejű kezelése érdekében.
 • Automatizált és integrált pénzügyi folyamatok a hibalehetőségek csökkentése és a problémák megoldásának felgyorsítása miatt.
 • Az összes eseti és időszakos adatfeldolgozó és jelentéskészítő feladat hatékony támogatása.

A Maconomy ERP rendszer főkönyve: a szolgáltató és projektalapú cégek egyedi igényei alapján kialakított főkönyvi megoldás

A Maconomy integrált vállalatirányítási rendszer főkönyvi megoldása teljes mértékben integrált a pénzügyi naplókkal és a projekt – munka – szolgáltatás költség tervező modullal.

A Maconomy ERP rendszer pénzügyi vezető számára fontos tulajdonsága, hogy az integrált naplók lehetővé teszik a pénzügyi adatok valós idejű feldolgozását a teljes szervezetre kiterjedően.

A pénzügyi adatok megbízhatósága garantált, az adatok azonnal elérhetők.

A pénzügyi adatok strukturáltsága miatt bármely probléma vagy eltérés alapvető oka pillanatok alatt kideríthető.

No tags for this post.