A Maconomy vállalatirányítási rendszer szerepkörök leírása

Ismerje meg a Maconomy ERP rendszer szerepkör alapú megoldásának előnyeit!

A szerepkör alapú ERP rendszer előnyei

Általában egy vállalatirányítási rendszer komplex és a szervezet minden részterületét lefedő megoldás, ez a Maconomy ERP rendszer esetében is igaz.

Azonban az egyes felhasználóknak nem szükséges a teljes ERP rendszer összetett és számos folyamatot lefedő funkcionalitását megismerniük és használniuk, elég csak a saját feladataikra koncentrálniuk.

Sok esetben pedig kifejezett elvárás a tulajdonosok és a menedzsment részéről, hogy az általuk használni kívánt vállalatirányítási rendszerben a hozzáférés szerepkörök alapján korlátozva legyen. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egyes munkatársak csak a saját munkájukhoz, feladataikhoz szükséges funkciókat tudják elérni és használni, amire nincs szükségük, ahhoz nem férnek hozzá.

A Maconomy integrált ERP rendszer szerepkör alapú működése miatt a felhasználóknak csak a munkavégzésükhöz szükséges funkciókat, adatokat és riportokat kell megismerniük. A számukra nem releváns funkciók, adatok, riportok elérési jogosultsága igény szerint korlátozható, vagy letiltható.

Vállalatirányítási rendszer szerepkörök

Maconomy vállalatirányítási rendszer szerepkörök

A Maconomy vállalatirányítási rendszerben az alábbi szerepköröket különböztetjük meg alapesetben:

 • tulajdonos, anyavállalat képviselője
 • ügyvezető
 • pénzügyi vezető
 • kontroller
 • könyvelő
 • üzletágvezető
 • projektvezető
 • erőforrás-gazda
 • IT vezető
 • alkalmazott
 • adminisztrátor

A fenti sztenderd szerepkörök mellett a Maconomy ERP rendszerben további egyedi szerepkörök is kialakíthatók a konkrét feladatok és jogosultságok alapján.

Az egyes szerepkörökhöz helyettesítő munkatársak is rendelhetők, állandó jelleggel vagy időszakosan is. Ilyen esetben a távollévő kolléga nevében a meghatalmazott tud eljárni, természetesen úgy, hogy utólag a helyettesítés ténye akár nyomon is követhető.

A Maconomy ERP rendszerben tárolt adatok védelme

A Maconomy ERP rendszer szerepkörök alapú működésének másik jelentős előnye, hogy nagymértékben csökkenti a cég értékes üzleti adataival való visszaélések lehetőségét is.

A Maconomy vállalatirányítási rendszerben könnyedén korlátozni lehet az egyes adatkörökhöz való hozzáférést. Például csak az értékesítők érik el a potenciális ügyfelek listáját, vagy csak a HR-es munkatársak tudnak hozzáférni a munkatársak személyes jellegű adataihoz. De akár az is egyszerűen lehatárolható, hogy az értékesítők csak a hozzájuk rendelt ügyfelek adatait érhetik el, de a többi értékesítő ügyfeleiről rögzített információkat nem láthatják.

De igény szerinte akár az egyes adatkörökön belül is belül is meg lehet határozni, hogy egy adott felhasználó milyen felületekhez, funkciókhoz vagy akár adatmezőkhöz férhet hozzá. Így például megoldható az is, hogy csak a pénzügyi vezető tudja módosítani az egyes ügyfelek korábban meghatározott hitelkeretének összegét.

A Maconomy ERP rendszerben szerepkörönként vagy akár felhasználónként is szabályozható az egyes adatokhoz való hozzáférés szintje is. Így beállítható, hogy az egyes szerepkörökbe tartozó felhasználók az adott információt megtekintés, írás, olvasás vagy törlés joggal érik el.

Jóváhagyások a Maconomy vállalatirányítási rendszer szerepkörök segítségével

A Maconomy ERP rendszerben az egyes szerepkörökhöz jóváhagyási jogosultságokat is lehet rendelni, amelyekhez akár helyettesítőket is hozzáadhatunk.

Így abban az esetben, ha az egyik jóváhagyási jogosultsággal rendelkező munkatárs nem érhető el, a helyettesítők elvégezhetik a szükséges megerősítéseket.

Változáskövetés a vállalatirányítási rendszer szerepkörök kapcsán

A Maconomy ERP rendszerben a szerepkör alapú jogosultságkezelés mellett a rendszerben végzett minden módosítás nyomon követhető és naplózható.

Így a vállalatirányítási rendszerben végzett tranzakciók, változtatások és törlések szükség esetén visszavezethetők az adott felhasználóra, így biztosítva a transzparens és ellenőrizhető működést.

No tags for this post.