Szerepkörök a Maconomy vállalatirányítási rendszerben

A szerepkör alapú ERP rendszer előnyei

Általában egy vállalatirányítási rendszer komplex és a szervezet minden részterületét lefedő megoldás, ez a Maconomy ERP rendszer esetében is igaz.

Azonban az egyes felhasználóknak nem szükséges a teljes ERP rendszer teljes funkcionalitását megismerniük és használniuk, elég csak a saját feladataikra koncentrálniuk.

Sok esetben pedig kifejezett elvárás, hogy a vállalatirányítási rendszerben a folyamatokhoz, adatokhoz és riportokhoz való hozzáférés szerepkörök alapján korlátozva legyen. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egyes felhasználók csak a saját munkájukhoz, feladataikhoz szükséges funkciókat tudják elérni és használni.

A Maconomy integrált ERP rendszer szerepkör alapú működése miatt a felhasználóknak csak a munkavégzésükhöz szükséges funkciókat, adatokat és riportokat kell megismerniük. A számukra nem releváns funkciók, adatok, riportok elérési jogosultsága igény szerint korlátozható, vagy letiltható.

Vállalatirányítási rendszer szerepkörök

Sztenderd és egyedi szerepkörök a Maconomy ERP rendszerben

A Maconomy vállalatirányítási rendszerben alapesetben az alábbi szerepköröket különböztetjük meg:

 • tulajdonos
 • ügyvezető
 • pénzügyi vezető
 • kontroller
 • könyvelő
 • üzletágvezető
 • projektvezető
 • erőforrás-gazda
 • IT vezető
 • alkalmazott
 • adminisztrátor

A fenti sztenderd szerepkörök mellett a Maconomy vállalatirányítási rendszerben további egyedi szerepkörök is kialakíthatók a konkrét feladatok és jogosultságok alapján.

Az egyes szerepkörökhöz helyettesítő munkatársak is rendelhetők, állandó jelleggel vagy időszakosan is. Ilyen esetben a távollévő kolléga nevében a meghatalmazott tud eljárni, természetesen úgy, hogy utólag a helyettesítés ténye akár nyomon is követhető.

A Maconomy ERP rendszerben tárolt adatok védelme

A Maconomy vállalatirányítási rendszer szerepkör alapú működésének másik jelentős előnye, hogy nagymértékben csökkenti a cég értékes üzleti adataival való visszaélés lehetőségét.

A Maconomy vállalatirányítási rendszerben könnyedén korlátozni lehet az egyes adatkörökhöz való hozzáférést. Például csak az értékesítők érik el a potenciális ügyfelek listáját, vagy csak a HR-es munkatársak tudnak hozzáférni a munkatársak személyes jellegű adataihoz.

De például az is egyszerűen megoldható, hogy az értékesítő kollégák csak a hozzájuk rendelt ügyfelek adatait érhetik el. A mások által kezelt ügyfelekről tárolt információkat pedig nem is érhetik el.

Akár az egyes adatkörökön belül is belül is meg lehet határozni, hogy egy adott felhasználó milyen felületekhez, funkciókhoz vagy akár mezőkhöz férhet hozzá. Így megoldható az is, hogy csak a pénzügyi vezető tudja módosítani az egyes ügyfelek korábban megadott hitelkeretét.

A Maconomy ERP rendszerben szerepkörönként vagy akár felhasználónként is szabályozható az egyes adatokhoz való hozzáférés szintje is. Így beállítható, hogy az egyes szerepkörökbe tartozó felhasználók az adott információt megtekintés, írás, olvasás vagy törlés joggal érik el.

Szerepkör alapú jóváhagyások

A Maconomy ERP rendszerben az egyes szerepkörökhöz jóváhagyási jogosultságokat is lehet rendelni. Ebben az esetben a kérdéses jóváhagyást bármely, az adott szerepkörbe tartozó munkatárs meg tudja adni.

Az egyes szerepkörökhöz rendelt helyettesítők a jóváhagyási jogosultsággal rendelkező munkatárs távolléte esetén elvégezhetik a szükséges megerősítéseket.

Változáskövetés a Maconomy vállalatirányítási rendszerben

A szerepkör alapú jogosultságkezelés mellett a Maconomyban végzett módosítások nyomon követhetők és naplózhatók.

Így az ERP rendszerben végzett tranzakciók, változtatások és törlések szükség esetén visszavezethetők az adott felhasználóra, ezzel is támogatva a transzparens és ellenőrizhető működést.

No tags for this post.