Számlázás a Maconomy vállalatirányítási rendszerben

A Maconomy ERP rendszer fejlett számlázási funkciókkal rendelkezik a projektalapú és szolgáltató cégek számára

Maconomy ERP rendszer számlázás modul

A szolgáltató és projekt alapú cégek a számlák kiállítása terén is egyedi igényekkel rendelkeznek. A Maconomy vállalatirányítási rendszer számlázás modul minden kihívásra választ ad.

A Maconomy ERP rendszer fejlett és teljes körű számlázási megoldást kínál a projektek, szolgáltatások és értékesítés folyamatai mentén.

A számlázó modul segítségével kiállított számlák minden tekintetben megfelelnek a hazai jogszabályi feltételeknek, törvényi előírásoknak és NAV elvárásainak is.

A Maconomy vállalatirányítási rendszer globális megoldásként gyakorlatilag minden országban alkalmas számlázásra. A TRL Hungary Kft. regionális disztribútorként Magyarország mellett számos környező országban biztosítja folyamatosan a számlázás törvényi előírásoknak való megfelelését.

Ügyfeleink között vannak olyanok, amelyek a régió 10 országában naponta több ezer számlát állítanak ki a Maconomy ERP rendszer segítségével.

Egyedi számlaképek

A Maconomy vállalatirányítási rendszerben többféle számlakép sablon alakítható ki, például az adott szolgáltatás jellege, az ügyfél, vagy a számla nyelve alapján.

Természetesen országspecifikus számlaképek is kialakíthatók, a megfelelő kötelező adatok feltüntetésével a számlázás modul segítségével.

Szolgáltató és projekt alapú cégek számlázása

1. Folyamatos cash-flow problémák?

Kerülje el a négy leggyakoribb hibát a számlázásban!

2. Készpénzáramlás

A szolgáltató cégek működésének egyik legfontosabb mutatója a pénzáramlás, ami a vállalkozás pénztermelő képességét jellemzi. Azonban nem elég termelni, de realizálni is kell a bevételeket.

3. Problémák a számlázás során

Kiforratlan számlázási folyamatok és pontatlan, vagy hiányzó adatok bevétel elmaradást és hosszú készpénz-áramlási ciklusokat eredményeznek! Hogyan előzzük meg a problémákat?

4. Négy gyakori hiba, amit a szolgáltatócégek a számlázás során elkövetnek

Első lépés a számlázás négy leggyakoribb hibájának azonosítása, amit a szolgáltató cégek nagy része nem tud kezelni:

  • Információhiány
  • Pontatlan számlaadatok
  • Rugalmatlan számlázórendszer
  • Ellentmondásos adatok

Szolgáltató cégek számlázása - Maconomy ERP rendszer számlázás modul

5. Információhiány

Pontos adatok nélkül nem lehet hatékonyan számlázni! Tudnunk kell, hogy kinek számlázunk, mennyit és mikor.

A szolgáltató cégek egy része későn és pontatlanul számláz ügyfeleinek, így később érkezik meg a bevétel és sokszor nem is számlázzák ki a teljesített szolgáltatásokat.

Ennek fő oka a széttagolt ügyviteli rendszerek használata. A szolgáltatások nyomon követése megtörténik, azonban a számlázás és a pénzügy elkülönült megoldásaiba csak későn érkezik meg az információ, amely esetleg nem is teljes körű. Így már a cégen belül jelentős késedelmek keletkeznek, illetve rengeteg egyeztetést igényel a számlák kiállítása.

Ismerősek a fenti problémák? Gondolkodjon el egy integrált irányítási rendszer bevezetésén, ismerje meg a Maconomy ERP rendszert!

6. Pontatlan számlaadatok

A pontatlan számlák megkérdőjelezik cége hitelességét is!

Ha egy szolgáltató cég pontatlanul számláz, az nem csak a hitelességére van káros hatással. A reklamációk megválaszolása és a szükséges korrekciók jelentős plusz munkaerő-ráfordítást igényelnek, a folyamat nagymértékben lelassítja a pénzáramlást, illetve az ügyfelek nagyobb valószínűséggel fogják megkérdőjelezni múltbeli és jövőbeli számláikat is.

Mi a megoldás? Össze kell kötni a szolgáltatások nyomon követésére használt rendszereket a pénzügyi és számlázó megoldásokkal. Így pontos, időben kiküldött és megfelelően alátámasztott, azaz nehezen vitatható számláink lesznek.

Ismerősek a fenti problémák? Gondolkodjon el egy integrált irányítási rendszer bevezetésén!

7. Rugalmatlan számlázórendszer

Rugalmatlan a számlázórendszere? Ideje továbblépni! Az egyes szolgáltatások, üzletágak, ügyfelek egyedi számlaképeket igényelnek. A számlázórendszere meg tud felelni a változatos igénynek? Vagy Excelben állítjuk össze az egyedi elvárásoknak megfelelő számlákat jelentős pluszmunkával, vagy olyan vállalatirányítási rendszert választunk, amely rugalmasan tudja kezelni az igényeket, és a szükséges alapadatokat is gombnyomásra tudjuk a számlázáshoz összegyűjteni. Így időben, az ügyfelek igényeinek megfelelően és megfelelően alátámasztott adatokkal tudjuk kiküldeni a számlákat, felgyorsítva a cash flow-t. Szeretné megismerni az integrált és rugalmas számlázásban rejlő előnyöket?

8. Ellentmondásos adatok

Ellentmondásos információk alapján nem lehet számlázni! Ha a szolgáltatásokról tárolt adatok eltérnek a különböző célrendszerekben, akkor a számlázáshoz szükséges pontos információk nem állnak rendelkezésre.

Ennek jellemző oka, hogy az egyes szervezeti egységek által használt alkalmazások eltérő adatokat tárolnak az egyes tevékenységekről. Az eltérések egyeztetése pedig jelentős ráfordítást igényel a munkatársak részéről, ami egyrészt lelassítja a számlázási folyamatot, másrészt felesleges, nem termelő tevékenységet generál.

Ezt csak úgy lehet elkerülni, ha mindenki a valós adatokhoz fér hozzá, egy közös, megbízható és konzisztens adatbázist használva. Ismerősek a fenti problémák? Gondolkodjon el egy integrált irányítási rendszer bevezetésén, ismerje meg a Maconomy ERP rendszert!

9. Szolgáltatócégek számlázása: célok

Minden szolgáltató cég más, de a számlázás tekintetében ugyanaz a céljuk: gyorsan és pontosan kiszámlázni a teljesített tevékenységeket az ügyfeleknek.

10. Számlázási adatok

Bármennyire is egyszerű feladatnak tűnik ez, azonban nem minden esetben könnyű a megfelelő adatokat előállítani.

11. A hatékony számlázás gátja

Pontatlan adatok, rugalmatlan számlázórendszer és széttagolt megoldások mellett nem lehet hatékonyan számlázni.

12. Szolgáltató cégek számlázása hatékonyan: a megoldás

Megoldást egy olyan integrált ERP rendszer jelenthet, amelyik megfelel a szolgáltatócégek egyedi igényeinek és együtt kezeli a szolgáltatásokat és a pénzügyi feladatokat.

Ismerje meg a Maconomy ERP rendszert, a szolgáltató és projektalapú cégek megoldását!

Professzionális szolgáltató szervezetek számlázása – prezentációnk