Maconomy ERP projektmenedzsment modul

Ismerje meg a Maconomy vállalatirányítási rendszer integrált projektkezelő megoldását!

Projektmenedzsment: Munkák és szolgáltatások kezelése a szolgáltató és projektalapú cégeknél

Annak érdekében, hogy egy szolgáltató vagy projekt alapon működő cég a tevékenységeit teljes körűen és hatékonyan tudja kezelni, a kiválasztandó vállalatirányítási rendszernek a projektek és munkák életciklusának minden szakaszát kezelnie kell, az értékesítéstől a tervezésen, a végrehajtáson és a nyomon követésen át a riportokig és az utánkövetésig.

A Maconomy ERP rendszer projektmenedzsment modul segítségével a folyamat minden egyes lépése teljes körűen és hatékonyan támogatható.

Az ügyfelek számára teljesítendő szolgáltatások, projektek és munkák realisztikus költségvetése a nyereségesség legfontosabb kritériuma.

A Maconomy vállalatirányítási rendszer projektmenedzsment modul integráltsága miatt minimalizálható a költségkeretek túllépésének kockázata, mivel már az értékesítés során részletes becslések, költségvetések, előrejelzések készíthetők, illetve az árakat is meg lehet határozni.

A cash flow menedzsment és előrejelzés optimalizálásához a költség és bevétel adatok az adott pénzügyi időszak szakaszaira könnyedén szétoszthatók.

A Maconomy ERP rendszer projektmenedzsment modul a projektek és munkák létrehozásának automatizálása és sztenderdizálása révén minimalizálja az adminisztratív tevékenységeket.

Projektek irányítása a Maconomy vállalatirányítási rendszer segítségével

A Maconomy vállalatirányítási rendszerben a projektek és munkák létrehozhatók sablonok vagy korábbi projekttervek adatai alapján, de teljesen új tervek is kialakíthatók.

A Maconomy ERP projektmenedzsment modul segítségével a projekttervek hierarchikusan is felépíthetők, akár hat szinten alábontva az egyes szakaszokat, az úgynevezett munka lebontási struktúrában (WBS, Work Breakdown Structure).

A Maconomy vállalatirányítási rendszer integrált grafikus erőforrás tervező megoldása (People Planner) az egyes feladatokhoz adott időszakban rendelendő munkatársak vagy szerepkörök allokálását támogatja. Az erőforrásmenedzserek és tervezők áttekinthetik a hozzájuk tartozó alkalmazottak és munkák, projektek státuszát, illetve könnyen hozzárendelhetnek erőforrásokat egyes feladatokhoz.

A szolgáltatócégek számára sokszorosan igaz a mondás: az idő pénz. A dolgozók munkaidejének pontos és időben történő rögzítése kulcs tényező a tevékenységek és erőforrások menedzsmentje, a költségek csökkentése és a nyereségorientált attitűd kialakítása érdekében. Ha a munkatársak képesek gyorsan és könnyen rögzíteni a tervezett és az ad-hoc feladatokra fordított munkaidejüket, jelentős lépést tettünk az elszámolt órák, és ezáltal az ügyfelek felé kiszámlázható órák növelése érdekében. A Maconomy vállalatirányítási rendszerben napi vagy heti összesítésben tekinthetők át a munkaidő és költség jelentések.

A feladatokat végrehajtó munkatársak a ráfordított munkaidőn kívül a készültség és a befejezésig hátralevő becsült idő adatokat is le tudják jelenteni, így a projekt vagy munka vezetője valós idejű információkkal rendelkezik az egyes tevékenységek tényleges státuszáról. Automatikus To-do (tennivaló) és Alert (figyelmeztetés) funkciók biztosítják, hogy az eltérésekről, túlfutásokról, késésekről már időben értesüljön a felelős munkatárs, aki így proaktívan be tud avatkozni.

A munkaidő rögzítésétől a kiszámlázásáig tartó folyamat automatizálása révén a lekötött működőtőke felszabadul, ami azonnali hatással lesz a cashflowra. A Maconomy integrált vállalatirányítási rendszer gyors és egyszerű megoldást kínál a számlázási folyamat optimalizálására.

A Maconomy ERP projektmenedzsment modul az alvállalkozói költségek kézben tartását is biztosítja, rugalmas, többszintű jóváhagyási rendszerrel, a számlák az projekt adott tevékenységéhez köthető azonosításával, a számlák szkennelt példányainak adatbázisban történő rögzítésével, illetve a beérkezett áruk, termékek kezelésével.

Költségek becslése és árazás az értékesítési szakaszban a Maconomy ERP projektmenedzsment modul segítségével

A szolgáltatócégek és projekt alapú szervezetek nyereségességének alapfeltétele egy reális költségvetés elkészítése. Ha egy adott projekt vagy munka költségvetése reális adatokon alapul, sokkal könnyebb időben és a költségkereteken belül végrehajtani a szolgáltatást, ami hatékonyabb munkavégzést és elégedettebb ügyfeleket eredményez.

A Maconomy ERP projektmenedzsment modul segítségével lecsökkentheti a költségkeretek túllépését, hiszen az értékesítők is készíthetnek részletes ráfordításterveket az ügyfelek megismert elvárásai alapján.

A szolgáltatások, munkák, projektek költségtervei az alapoktól, sablonokból vagy korábban végrehajtott projektek, munkák terveiből is elkészíthetők, így a megszerzett tapasztalatok is beépíthetők az árképzésbe, az összes leszállítandó szolgáltatás és termék figyelembevételével.

Az értékesítési fázisban létrehozott projekttervek egyre finomodó verziói közvetlenül konvertálhatók valós tervekké, így a szerződött tevékenységek alapterveit is könnyen ki lehet alakítani belőlük.

A Maconomy ERP projektmenedzsment modul integrált kialakítása miatt nem kell az értékesítés fázis sikeres lezárása után újra rögzíteni az alapadatokat a végrehajtási szakaszban. Ezen túl biztosítható a megállapodásokban meghatározott leszállítandók és árak továbbvitele a végrehajtás és az elszámolás során is.

A Maconomy ERP projektmenedzsment modul költségbecslési és árazási funkciói:

 • költségtervek létrehozása az értékesítési fázisban,
 • üzleti lehetőségek konvertálása szerződéses alaptervekké a tevékenység megkezdésekor,
 • a feladatok és óradíjak beárazása a tervek készítésekor,
 • a költségtervek adatai eloszthatók időszakokra a pontosabb cashflow és értékesítési elemzések érdekében.

Vissza a tartalomjegyzékhez>>

Projektek, munkák létrehozása és alapinformációik

A projektek vagy munkák létrehozásának automatizálásával és sztenderdizálásával az időigényes adminisztratív jellegű projektmenedzsment feladatok minimalizálhatók.

A Maconomy integrált ERP projektmenedzsment modul segítségével a projekteket, munkákat többféleképpen hozhatjuk létre:

 • elmentett projektsablonok használatával,
 • korábbi projekttervek módosításával,
 • más projekttervező szoftverben készült projektterv importálásával (például Microsoft Excel, Microsoft Project),
 • teljesen új projekt vagy munka kialakítása.

A projekt vagy munka sablonok használatával az adott tevékenységért felelős munkatárs számára jóval egyszerűbb a költségvetés kialakítása, a tevékenységek tervezése, a feladat menedzselése és nyomon követése is.

A Maconomy ERP projektmenedzsment modul segítségével kialakítható cégspecifikus projektsablonok számos adatot tartalmaznak, mint például a költségvetés, az árak, a szokásos dokumentáció mappái és a projekt beállításai. Így a tervezést végző munkatársak automatikusan egy olyan keretet használhatnak, amely már validált és szabványos és csak a szükséges testreszabásokat kell elvégezniük.

A projektek, munkák terveinek létrehozását támogató varázsló a projekttervezés feladatainak gyors és egyszerű végrehajtását biztosítja, hiszen a projekttervezésért felelős munkatársnak csak néhány adatot kell megadnia, ami alapján a Maconomy ERP projektmenedzsment modul automatikusan a megfelelő sablont kínálja fel.

Ha a projekt vagy munka létrehozása megtörtént, a felhasználó a Project Home felületre kerül, amelyen a projekt összes alapadatát lehet áttekinteni és módosítani, mint például az ügyfél adatai, a projekt leírása, az alkalmazandó árak, a számlázási történet és tervek, szerződések és csatolt dokumentumok .

A Maconomy ERP projektmenedzsment modul projekttervek létrehozását támogató funkciói:

 • projektek és munkák létrehozása kevesebb mint egy perc alatt, projektsablonok és korábbi projekttervek alapján,
 • projekt áttekintő felület (Project Home) a projekt alapadatainak áttekintéséhez és módosításához,
 • munkatársak, projekttagok, csoportok vagy szerepkörök hozzárendelése az egyes tevékenységekhez,
 • számlázási tervek készítése,
 • dokumentum tár,
 • fejlett projekt árazási funkciók,
 • ügyfél számlák áttekintése,
 • beszkennelt alvállalkozói számlák elérése.

Vissza a tartalomjegyzékhez>>

ERP projektmenedzsment modul Maconomy vállalatirányítási rendszer

Projektek, munkák költségvetése és tervezése a Maconomy ERP projektmenedzsment modul segítségével

A ráfordítások tervezése a projektek és munkák menedzselésének és a pénzügyi, operatív tervek alapja is.

A Maconomy ERP projektmenedzsment modul segítségével minden egyes projekthez/munkához több típusú tervet is lehet készíteni, az ellenőrzéshez, a végrehajtás nyomon követéséhez, a szerződéshez és az erőforrás tervezéshez is.

Mivel a projektsablonok tartalmaznak költség információkat is, a ráfordítások tervezésére fordított idő drasztikusan lecsökken.

Abban az esetben, ha a projekt költségtervét már az értékesítési szakaszban elkészítettük, egy gombnyomással konvertálhatjuk a végrehajtási szakasz terveivé, így biztosítva az ajánlatban szereplő adatok, a szerződéses alaptervek, a tényleges tevékenységek és az elszámolás adatainak az egységességét.

A Maconomy ERP projektmenedzsment modul használatával arra is lehetőségük van a felhasználóknak, hogy egy korábbi projekt/munka költségtervét átmásolják és eltérések esetén módosítjsák a megfelelő helyeken.
Vissza a tartalomjegyzékhez>>

Előfizetések és folyamatos szolgáltatások kezelése

Olyan tevékenységek, projektek esetén, ahol a nyújtott szolgáltatások időszakonként ismétlődnek (például üzemeltetés, könyvelés, hozzáférések biztosítása, rendelkezésre állási díj) és a számlázásuk is időszakonként történik, a Maconomy ERP projektmenedzsment modul automatikus, paraméterezhető (például indexálás) és elhatárolásokat is kezelő számlázási funkciókat kínál.

A számlák előállítása a beállítások alapján az adott időpontban megtörténik, azokat esetleges ellenőrzés után vagy egyből ki lehet küldeni az ügyfeleknek, jelentősen lecsökkentve a számlázásra fordított időt.
Vissza a tartalomjegyzékhez>>

A Maconomy ERP rendszer projektmenedzsment modul tevékenység felbontási rendszere (WBS – Work Breakdown Structure)

A Maconomy vállalatirányítási rendszer projektmenedzsment modul segítségével a projektek és szolgáltatások költségtervei hierarchikusan alábonthatók, akár hat szinten is.

Összetett vagy időben elhúzódó projektek, munkák esetében az egyes tevékenységeket felbonthatjuk szakaszokra, egymás alá és fölé is rendelhetjük.

A projekt struktúra kialakítása egyszerű drag and drop módszerrel is történhet, így a tevékenységek feladat és pénzügyi terveit egy alkalmazásban tudjuk kialakítani, áttekinteni és módosítani.

A Maconomy ERP projektmenedzsment modul használatával a projekt költségvetési tervek áttekinthetősége is biztosított, mert az egyes szakaszok soraiban szereplő költség és bevétel adatok összegzése automatikusan megtörténik, illetve az egyes szintek összecsukhatók a könnyebb értelmezés érdekében.

Akár az egyes projektszakaszok az alattuk levő tevékenységekkel együtt is könnyen átmozgathatók a projektterven belül máshova, illetve feljebb vagy lejjebb sorolhatók.

A grafikus áttekinthetőséget preferáló felhasználók számára a Maconomy ERP rendszer grafikus erőforrástervező megoldása, a People Planner is használható a tervezésre, de a Microsoft Project integrációja is biztosított.
Vissza a tartalomjegyzékhez>>

Időszakos előrejelzések

A Maconomy ERP rendszer projektmenedzsment modul segítségével a tervezett projekt bevételek és költségek eloszthatók a projekt egyes időszakaira, így a szolgáltatások cash flow elemzése is biztosított.

A bevételek, költségek és munkaóra ráfordítások is időszakokra tervezhetők, így pontos képet kaphatunk a cash flowról és a munkaidő ráfordítások csúcsidőszakairól.

Annak érdekében, hogy teljes képet kapjunk az értékesítési csatornáról (pipeline report), már az eladási, ajánlatadási és szerződéskötési szakaszban is kialakíthatjuk a formálódó szolgáltatások egyre pontosabb bevétel és ráfordítás terveit.

A Maconomy integrált vállalatirányítási rendszer Ügyfélkezelési (CRM) funkciói segítségével előrejelezhetjük és a megfelelő időszakhoz rendelhetjük a még nem azonosított projekteket is, így teljes összképet kapunk a valószínűsített jövőbeni erőforrás helyzetről, illetve a bevétel és költség adatokról is.
Vissza a tartalomjegyzékhez>>

Erőforrásmenedzsment és a projektek, munkák tervezése a Maconomy ERP projektmenedzsment modul segítségével

A Maconomy ERP rendszer projektmenedzsment moduljával hatékonyabban tervezhetjük a projekteket és munkákat, könnyebben rendelhetünk erőforrásokat vagy csapatokat az egyes tevékenységekhez, ennek eredményeképpen pedig megnő a bevételt jelentő feladatokra fordítható órák száma.

A projektmenedzserek minimalizálhatják a túlfutásokat, mert képesek lesznek tervezni, nyomon követni és újratervezni a tevékenységeket.

A Maconomy projektmenedzsment moduljának segítségével az egyes osztályok, üzletágak, csoportok vezetői és az erőforrás gazdák pedig felsőbb szinten tekinthetik át a működést és a terveket annak érdekében, hogy a nem használt erőforrásoknak megfelelő tevékenységet keressenek.

A Maconomy vállalatirányítási rendszer projektmenedzsment modulja nagyfokú rugalmasságot kínál a tervezési tevékenységek szintjeit illetően. A projekt, munka és erőforrás tervezés történhet felső szinten vagy részletes és hierarchikus projekttervek alapján.

A projekttervek időbeni részletezettsége lehet napi, heti, vagy havi bontású az egyedi igényeknek megfelelően, illetve a megbeszélések esetén megadhatjuk a kezdés és befejezés pontos időpontját is.

A Maconomy ERP rendszer erőforrásmenedzsment és projekttervezési funkciói:

 • tevékenység-felbontási rendszer (WBS: Work Breakdown Structure) alapú projekttervezés lehetősége a nagyobb munkák és feladatok szakaszolásához,
 • egyes projekttevékenységek sorainak ki és behúzása a könnyebb áttekintés érdekében,
 • grafikus erőforrás tervezés és projekttervezés,
 • pontos és gyors költségtervek kialakítása projektsablonok alapján,
 • értékesítési fázisban készült előzetes projekttervek konvertálása leszerződött tervekké a konzisztens működés biztosításához,
 • többféle költségterv típus: ajánlati terv, szerződéses alapterv, munkaterv, stb.
 • költségtervek másolása korábbi projekttervekből, vagy másik típusú költségtervből,
 • erőforrás tervezés közben az elérhetőség adatok áttekintése.

Vissza a tartalomjegyzékhez>>

Projektek és munkák végrehajtása

A hatékonyabb munkavégzésre való törekvés és az adminisztratív munkákra szánt ráfordítások csökkentése megnehezíti a projektek és munkák napi szintű ellenőrzését és menedzselését. Ez főleg a fix áras szolgáltatások esetében igaz, amelyek esetében jóval nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a végrehajtás minden egyes lépését ellenőrizzünk a lehető leghatékonyabb munkavégzés és költségkeretek betartása érdekében.

A Maconomy ERP rendszer projektmenedzsment modul segítségével optimalizálhatjuk a napi szintű projektmenedzsment tevékenységeket az összes üzleti folyamat egy rendszerben történő kezelésével.
Vissza a tartalomjegyzékhez>>

Maconomy ERP projektmenedzsment modul

Munkaidő és költség ráfordítások rögzítése a Maconomy ERP projektmenedzsment moduljában

A munkaidő és költség ráfordítás adatok Maconomy ERP rendszerbe történő rögzítésétől azok kiszámlázásáig tartó folyamat automatizálása a leghatékonyabb módja annak, hogy felszabadítsuk a lekötött működőtőkét, ami azonnali hatással lesz a cashflowra.

A Maconomy ERP projektmenedzsment modul számos ponton biztosítja a munkaidő és költség ráfordítások rögzítését, így a munkatársak bármikor és bárhol bevihetik az adatokat. Minden felhasználó csak a számára releváns projekteket, munkákat és tevékenységeket látja, így gyorsan és hatékonyan végezhetik el a feladatot.
Vissza a tartalomjegyzékhez>>

Maconomy SpeedSheet – Munkaidő ráfordítás adatok rögzítése még gyorsabban

A Maconomy ERP projektmenedzsment modul részét képező SpeedSheet felületen a munkaidő adatok rögzítése még gyorsabbá és egyszerűbbé válik. Az innovatív felület segítségével nem kell a részletekkel foglalkozni, elég kiválasztani a kedvenc tevékenységek közül a megfelelőt és beírni a ledolgozott munkaórákat.

A Maconomy ERP rendszer SpeedSheet megoldásának használatával az alkalmazottak minden alkalommal, amikor más feladatra vagy projektre váltanak külön sorra rögzíthetik a munkaidő ráfordítást, akár óránként többször is.

A SpeedSheet már az adott munkaállomás bekapcsolásakor betöltődik az aktuális tevékenység adatokkal együtt és az azonosítás is a Maconomy vállalatirányítási rendszer megnyitásával párhuzamosan történik (SSO: Single Sign-on), így a felhasználónak nem kell várakoznia vagy külön bejelentkeznie a SpeedSheet-be.

Az opcionális Mobile SpeedSheet alkalmazással a munkatársak a munkaidő ráfordítás adatokat okostelefonon (Android, iOs) is lejelenthetik.

A gyors és kényelmes munkaidő rögzítési lehetőség arra ösztönzi a munkatársakat, hogy közvetlenül a feladat végrehajtása után rögzítsék a ledolgozott munkaidőt a megfelelő tevékenységre vagy projektre, nem pedig a nap vagy a hét végén, amikor már nem emlékeznek pontosan a részletekre.
Vissza a tartalomjegyzékhez>>

Napi és heti munkaidő ráfordítás jelentés a Maconomy ERP projektmenedzsment modul segítségével

A munkaidő jelentések (Timesheet) leadása napi, heti vagy havi gyakorisággal esedékes. Amint egy adott tevékenységre a ledolgozott munkaidő rögzítése és az esetleges igényeknek megfelelő (akár többszintű, vagy több felelős általi) jóváhagyása megtörtént, az adatok a Maconomy vállalatirányítási rendszer összes moduljában elérhetővé válnak.

Az automatikus figyelmeztetések segítségével a közelgő, vagy elmulasztott határidőkre a Maconomy ERP rendszer figyelmezteti a felhasználókat, így a projektek és munkák felelőseinek jóval kevesebb időt kell tölteniük az érintettek értesítésével.
Vissza a tartalomjegyzékhez>>

Költségjelentések

A Maconomy ERP rendszer költségjelentési funkciójának segítségével a munkatársak könnyen és gyorsan lejelenthetik a munkavégzés során felmerült elszámolható költségeiket, mint például taxiszámla, éttermi költségek, utazási kiadások és szállásköltségek.

Az egyes költségtételek mellé rögzíteni lehet azok leírását, magyarázatát és összegét és azok valutanemét.

A Maconomy vállalatirányítási rendszer árfolyamkezelése révén az alkalmazottak a megfelelő napi árfolyamon kapják meg térítésüket.

A költségszámlákat lefényképezve, azokat szintén rögzíteni lehet a rendszerbe.

A költségjelentéseket az igényeknek megfelelő jóváhagyási folyamat (összeghatár, többszintű jóváhagyás) után lehet az adott projekthez és munkához, vagy belső feladathoz rendelni.

A hozzárendelés után megjelenik az adott tevékenységnél mint költség, adott esetben tovább is számlázható, illetve az alkalmazott számára kifizetésre kerül.
Vissza a tartalomjegyzékhez>>

A munkaidő ráfordítás és költség jelentések jóváhagyása a Maconomy ERP projektmenedzsment modul segítségével

A Maconomy ERP rendszerben igény szerint a projektek és munkák esetében meg lehet határozni, hogy egyszeres vagy kétszeres jóváhagyást igényeljen a munkaidő ráfordítás és költség jelentések elfogadása.

Egyszeres jóváhagyás esetén az adott tevékenység felelősének (projektvezető, account, munkavezető, stb.), kétszeres esetén pedig az adott alkalmazott felettesének is jóvá kell hagynia a lejelentett adatokat.

A jóváhagyásért felelős munkatársak a rendszerben értesítést kapnak a rájuk váró lejelentett, de még jóvá nem hagyott és el nem utasított munkaidő ráfordítás és költség jelentésekről.

A Maconomy vállalatirányítási rendszer projektmenedzsment modul munkaidő és költség jelentések jóváhagyásának funkciói:

 • napi, heti vagy havi munkaidő ráfordítás jelentés (Timesheet),
 • to-do (tennivalók) és figyelmeztetések a munkaidő jelentésről, illetve azok jóváhagyásáról,
 • munkaidő és költség jelentések egy vagy kétszintű jóváhagyási folyamata,
 • Maconomy SpeedSheet megoldás a gyors és egyszerű munkaidő jelentés érdekében,
 • okostelefonos munkaidő ráfordítás és költség jelentés,
 • adatrögzítés bárhonnan és bármikor interneten keresztül,
 • hátralevő munkaidő ráfordítás szükséglet becslésének lehetősége,
 • túlórák, rugalmas munkaidő beosztás és szabadság kezelése,
 • lejelentett munkaidő azonnali kiszámlázása,
 • teljes integráció a Maconomy ERP rendszer összes moduljával.

Vissza a tartalomjegyzékhez>>

Alvállalkozók és beszerzések kezelése

Az alvállalkozók által biztosított szolgáltatások és termékek a Maconomy ERP rendszer projektmenedzsment moduljában a költségvetések szerves részét és egyben a beszerzési folyamatok alapját képezik, az összes szükséges dokumentáció rögzítési lehetőségével együtt.

A Maconomy integrált vállalatirányítási rendszer teljes ellenőrzést biztosít az alvállalkozói költségekre vonatkozóan.

A Maconomy ERP rendszer projektmenedzsment modul rugalmas, többszintű jóváhagyási funkcióival és az alvállalkozói számlákat a megfelelő személyekhez rendelő folyamataival biztosítja, hogy azok csak abban az esetben kerülnek kifizetésre, ha megfelelnek az elvárásoknak.

A Maconomy vállalatirányítási rendszer automatikusan beazonosítja és értesíti azt a munkatársat, akinek a jóváhagyása szükséges, akár több szinten is.

Az alvállalkozói számlák jóváhagyása után azok kifizethetők, akár a Maconomy ERP rendszer banki moduljában, akár az általános naplóba manuális könyveléssel.

A Maconomy  támogatja a centralizált és decentralizált szállítói számla kezelést is, valamint a számlák szkennelt verzióinak tárolását az adatbázisban (például pdf formátumban).

A projektmenedzsment modul segítségével az alvállalkozók és külső munkatársak számára is lehet biztosítani, hogy rögzítsék a ledolgozott munkaidejüket, így ezeket az adatokat is bele lehet foglalni az adott tevékenység nyomon követésébe, illetve az elszámolásokba.
Vissza a tartalomjegyzékhez>>

Alvállalkozók kifizetése a tevékenységhez tartozó vevőszámla teljesülése után (Pay when Paid, Payment when Paid)

A Maconomy ERP rendszer projektmenedzsment modul támogatja azt a megoldást, amikor egy adott munkához, projekthez, szolgáltatáshoz tartozó alvállalkozói számlák csak akkor kerülhetnek kifizetésre, ha a vevő már átutalta annak ellenértékét.
Vissza a tartalomjegyzékhez>>

Projektalapú kereskedelemi tevékenységek

A fizikai termékek egy adott munka vagy projekt keretében történő leszállításával kapcsolatos folyamatok támogatása a Maconomy ERP rendszer integrált kereskedelmi moduljában (Maconomy Commerce) teljes körűen megoldott.

A beépített készletnyilvántartó funkciók segítségével mindig a szükséges mennyiségben és időben rendelkezésre fognak állni az eszközök, anyagok, termékek.

A Maconomy ERP rendszer integrált kereskedelmi moduljában a kapcsolódó beszerzési folyamatok révén könnyen és hatékonyan lehet az ajánlatkéréseket és megrendeléseket nyomon követni.

A beszerzett termékek, áruk tovább is számlázhatók (felárral vagy anélkül, akár automatizmusok mentén) az adott projekt vagy munka keretében.

A Maconomy ERP rendszer kereskedelmi funkciói:

 • alvállalkozói számlák teljes felügyelete,
 • teljeskörű beszerzési folyamatok,
 • alvállalkozók kifizetése a vevőszámla teljesülése után,
 • többszintű jóváhagyási folyamatok,
 • teljes integráció az elektronikus kereskedelmi modullal,
 • számlák szkennelése és rögzítése az adatbázisban,
 • alvállalkozói költségek külön számlákon való kezelése.

Fedezze fel a Maconomy ERP rendszer kereskedelmi moduljának funkcióit: Maconomy Commerce

Ismerje meg a Maconomy vállalatirányítási rendszer kiskereskedelmi értékesítést támogató moduljának funkcióit: Maconomy SmartShop
Vissza a tartalomjegyzékhez>>

A projekt előrehaladása és a befejezésig hátralevő idő becslése a Maconomy ERP  rendszer projektmenedzsment modul segítségével

A Maconomy ERP rendszerben a munkaidő jelentéseket (Timesheet) töltő belső és külső munkatársak a ledolgozott munkaórákon túlmenően rögzíthetik a feladat készültségét százalékosan, illetve a végrehajtásából hátralevő időszükségletet is.

Így a feladatért felelős projektvezető egyaránt látja a ledolgozott órákat, a készültséget és a hátralevő becsült munkamennyiséget is, a projekt legfelsőbb és az esetleges alábontásoknak megfelelő összesítő és legalsó szinteken is, gyakorlatilag valós időben.

A projekt előrehaladását áttekintő képernyőn a felelős projektmenedzser át tudja tekinteni a lejelentett tény és becslés adatok alapján a tevékenység státuszát, a készültségét és az esetleges eltéréseket.

Ezek alapján a Maconomy ERP projektmenedzsment modul használatával a tevékenység irányítója időben elemezni tudja a pillanatnyi állapotot, azonosíthatja a problémák okait és megteheti a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a munka megfelelően a kereteken belül teljesülhessen.

A projektmenedzser becslései alapján a költség és erőforrás tervek automatikusan frissülnek és a bevétel számítások is módosulnak.

A Maconomy ERP rendszerben automatikus tennivalók (to-do) és figyelmeztetések biztosítják, hogy ha egy tevékenység (projekt, munka, szolgáltatás) a pillanatnyi adatok alapján túlfutásos, vagy késésben van, a felelősök időben értesüljenek a kockázatokról.
Vissza a tartalomjegyzékhez>>

Szolgáltatások és projektek számlázása a Maconomy ERP projektmenedzsment modul segítségével

A munkaidő ráfordítás adatok Maconomy ERP rendszerbe történő rögzítésétől azok kiszámlázásáig tartó folyamat automatizálása révén a lekötött működőtőke felszabadítható, ami azonnali és pozitív hatással lesz a cashflow adatokra.

A számlázás a Maconomy integrált vállalatirányítási rendszerben egyszerűen egy összeg és egy számla magyarázat rögzítésével is történhet. Ha az adott projektnek létezik számlázási ütemterve, akkor az összegre és a számlamagyarázatra az ütemterv alapján a rendszer automatikusan javaslatot is tesz, leegyszerűsítve a számlázási folyamatot és a biztosítva a feladattervnek való megfeleltethetőséget.

A munkaidő és ráfordítás elszámolású tevékenységeknél (Time and Material) a kiszámlázandó tételek teljes és valós idejű listája segítségével lehet a költségeket a lehető leghamarabb továbbítani az ügyfelek felé.

A Maconomy ERP rendszer projektmenedzsment modul segítségével a számlázási folyamat decentralizálható, így a tevékenységért felelős projekt / munkavezető, illetve az adott üzletág, részleg vezetője is közvetlenül elindíthatja a számlázást.

A Maconomy vállalatirányítási rendszer rugalmas számlaképeinek segítségével az ügyfelek igényeinek megfelelő tartalmú (PO szám, megjegyzések, magyarázatok) számlák is könnyen előállíthatók.

A Maconomy ERP rendszer főbb számlázási funkciói:

 • gyors és egyszerű számlázás,
 • teljes körűen frissített befejezetlen, még ki nem számlázott szolgáltatás WIP (Work in Progress)
 • főkönyvi számlák,
 • előlegszámlázás,
 • munkaidő és ráfordítás elszámolású tevékenységek (Time and Material) kiszámlázása a felmerülés után közvetlenül,
 • számlakép módosítása,
 • számlák tartalmazzák a projektek és munkák terveinek egyes szakaszait,
 • teljes korábbi számlatörténet megtekinthető,
 • teljes integráció a könyveléssel,
 • a számlázási folyamat decentralizálása (a pénzügy helyett tevékenységek, projektek vezetői készítik elő a számlázást).

Vissza a tartalomjegyzékhez>>

Projektek és munkák nyomon követése és jelentések készítése

A Maconomy ERP rendszer projektmenedzsment modul segítségével mindig nyomon lehet követni a projektek státuszát, egyenként vagy különböző csoportosítások (főmunka / főprojekt, account, üzletág, szolgáltatástípus, projektvezető) alapján is.

Azáltal, hogy az adatokat online és valós időben el tudjuk érni és le tudunk fúrni a részletekig, időben azonosíthatjuk az eltérések okait, áttekinthetjük a lejelentett órákat, készültségi fokokat, alvállalkozói számlákat, kiszámlázott és ki nem számlázott tevékenységeket, stb.

A Maconomy ERP rendszer nyomonkövetési és riport és jelentéskészítési funkciói:

 • interneten elérhető, sztenderd és egyedi riportok lefúrási funkciókkal,
 • riport eszközök ad-hoc riportok gyors és egyszerű összeállításához,
 • fejlett üzleti intelligencia eszköz (Business Objects) összetettebb elemzésekhez,
 • táblázatos és grafikus formátumok,
 • Microsoft Excel exportálás az adatok további feldolgozásához.

Vissza a tartalomjegyzékhez>>

Projektmenedzsment riportok és üzleti intelligencia

A Maconomy integrált vállalatirányítási rendszer teljes körű megoldást kínál a felhasználók projekt riport készítési igényeinek kielégítésére.

A Maconomy ERP rendszer üzleti intelligencia eszköze a Business Objects, amely az adatokat akár grafikusan is megjeleníti, rugalmas és könnyen használható elemző eszközöket tartalmaz, illetve több mint 50 beépített, iparág specifikus riportot tartalmaz. Természetesen ezek mellett vállalati és egyéni riportok is kialakíthatók.

A Maconomy ERP rendszer ezenkívül rendelkezik egy egyszerűen használható, rugalmas beépített lekérdező funkcióval is, amellyel az ad-hoc riport igények gyorsan kielégíthetők.

Ismerje meg a Maconomy ERP rendszer üzleti intelligencia modulja főbb funkcióit: Maconomy üzleti intelligencia

Vissza a tartalomjegyzékhez>>