Projekt kollaboráció a Maconomy ERP rendszerben

Projekt együttműködés támogatása

Deltek Collaboration projekt kollaborációs szoftver

A Maconomy vállalatirányítási rendszer alapesetben nem tartalmaz projekt kollaborációs eszközt, de a Maconomy ERP rendszer fejlesztője, a Deltek Inc. megoldásai közé tartozik a Deltek Collaboration szoftver.

A Deltek Collaboration projekt alapú együttműködést támogató szoftver a Maconomy vállalatirányítási rendszerrel integráltan vagy önállóan is használható.

Ismerje meg a Deltek Collaboration projekt alapú együttműködés támogató szoftvert!

A Deltek Collaboration projekt kollaborációs szoftver segítségével hatékonyabban szervezheti, egyeztetheti és hajthatja végre a projektjein felmerülő sokrétű feladatokat.

A technológiai megoldások gyors elterjedése – email, Internet, közösségi média – az elmúlt húsz évben nagymértékben megváltoztatta a kommunikációnkat.

A különböző adatokat, információkat egyre egyszerűbb megosztani, de feldolgozásuk, megértésük, rendszerezésük és felhasználásuk továbbra is kihívást jelent. Különösen igaz ez egy olyan csoporton belül, amelyeknek egy közös célja van, mint például egy projekt csapat vagy egy vállalkozás.

A Deltek Collaboration projektkollaborációs eszköz segítségével a belső és külső munkatársak a projektek végrehajtása során felmerülő kommunikációs, szervezési és fájl, dokumentum, feladat megosztási feladatokat sokkal hatékonyabban együttműködve tudják megoldani, az egyes projektek vagy csoportok köré szervezve. Ennek köszönhetően a projekteken résztvevők egyéni és projektcsapat szintű produktivitása és sikeressége is megnő.Projekt kollaboráció szoftver

Hatékony projekt együttműködés a Deltek Collaboration szoftver segítségével

  • Egyetlen felület az összes projekt kommunikációs és együttműködési tevékenység számára.
  • Projekt kommunikáció hatékony támogatása.
  • Belső és külső projekt kollaboráció elősegítése a projekttagok, az ügyfél és a projektben érintett összes szereplő számára.
  • Biztonságos felhő alapú szoftver.
  • Robusztus infrastruktúra akár a legnagyobb projektek támogatására is.

A Deltek Collaboration projekt együttműködést támogató szoftver jellemzői

Deltek Collaboration Space

A különböző projektek közös felületei, amelyek segítségével az összes projektspecifikus információ, adat egy helyen érhető el, kiküszöbölve az egyéni adattárolási és megosztási módok (email, dokumentumok, meghívók, linkek, fájlmegosztás, stb.) által okozott problémákat.

Fájlmegosztás

Kényelmes fájlmegosztási lehetőség a közös projekt tárhelyen, fájlméret, tűzfal, jogosultsági és hálózati korlátok nélkül.

Virtuális tábla

Olyan projekt információ megosztási felület, amelyet soha nem törölnek le. A projekt csapat feladatainak menedzselése a projekt kommunikáció szerves részeként történik, lecsökkentve a projekt státusz megbeszélések szükségességét.

Egyszerű kommunikáció

Hatékony kontroll a projekt kommunikáció felett, ami drasztikus mértékben lecsökkenti az e-mail mappák karbantartásával és a felesleges e-mail folyamok törlésével kapcsolatos fárasztó és nehezen követhető feladatokat.

Projektnaptár

Az összes projekt tag számára elérhető megosztott projekt naptár, amely integrálható az egyes munkatársak által használt különböző naptár megoldásokkal, így mindenki értesül a projekt eseményekről.

Mit kínál Önnek a Deltek Collaboration projekt kollaborációs megoldás?

A projekt kommunikáció és együttműködés hatékonyság növelése mellett a Deltek Collaboration a cégek számára kontrollt és adminisztratív felügyeletet is biztosít az egyes projekt specifikus felületekre vonatkozóan, illetve tartalmazza mindazokat a funkciókat, amelyek a belső- és külső projekt közreműködők és az ügyfelek számára szükségesek.
Projekt alapú együttműködés

Domain kontroll, adminisztrációs jogok

A Deltek Collaboration teljes körű kontrollt és adminisztratív felügyeletet biztosít a korlátlan számban létrehozható projekt kollaborációs felületek (Project Spaces) felett.

Emellett a külső projekt tagok száma sincs korlátozva, akiket egy-egy projekt felülethez meg tudunk hívni.

Felejtse el a projekt kommunikáció és együttműködés korlátait a Deltek Collaboration projekt alapú együttműködést támogató eszközzel!

Projekt kollaboráció: privát közösségi hálózat

A Deltek Collaboration projekt kollaborációs szoftver a céges fiókokhoz létrehoz egy privát közösségi hálózatot is.

Minden az adott szervezethez tartozó munkatárs kapcsolatba kerülhet egymással a cég saját csoportmunka felületén, így az adat, információ, tudás és ötlet megosztás egyszerűbbé válik a közösségen belül.

A projekt fórumok segítségével a kérdések, igények, felvetések minden érintett belső és külső érintett és jogosult résztvevő számára elérhetővé válnak.

A Deltek Collaboration projekt együttműködést támogató privát közösségi hálózata segítségével a belső projekt levelezés lecsökkenthető vagy akár teljesen ki is váltható.

Céges projektkommunikációs sablonok

A Deltek Collaboration projekt kollaborációs szoftverben létrehozható céges sablonok az ismétlődő projektek és folyamatok esetében jelentősen leegyszerűsítik és felgyorsítják a tervezéshez, nyomon követéshez és kiértékeléshez kapcsolódó feladatokat.

A Deltek Collaboration csoportmunka támogató felületei sablonként is létrehozhatók, így egy korábban már végrehajtott tevékenységre vonatkozó meglevő információk és tudás is megosztható a csoporton belül. Mindez az elvégzendő feladatok, események, fájlok és feljegyzések kommunikációjával történik.

Riportok, elemzések, archiválás

A Deltek Collaboration projektkollaborációs szoftver széles körű elemző és archiváló képességeket kínál a céges és projekt  csoportok számára.

Az egyes felületek használatára vonatkozó adatokat egyénenként, csapatonként és projektenként is elemezni lehet.

Az előállított információk segítségével az adminisztrátorok meghatározhatják az egyes felületek, funkciók hasznosságát.

A beépített projekt kommunikációs kontroll eszközökkel az egyes funkciók és felületek használata projektenként felfüggeszthető és eltávolítható, illetve ha szükséges ebben az állapotban korlátlan ideig megosztható az érintettekkel. Így a korábban rögzített adatok, információk és tudás mindenki, de legalább az adminisztrátor számára szükség esetén mindig elérhető.