Maconomy ERP rendszer pénzügyi modulja

Teljes körű integrált pénzügyi megoldás

Vállalatirányítási rendszer integrált pénzügyi modul

A Maconomy ERP rendszer pénzügyi modul teljesen integrált a projekt / munka / szolgáltatás menedzsment folyamatokkal.

Így a Maconomy vállalatirányítási rendszer a pénzügy feladatait a napi működés szerves részévé teszi, illetve megbízható adatokon alapuló és valós idejű pénzügyi kimutatások egyszerű elkészítését támogatja.

Teljesen integrált pénzügyi folyamatok

A Maconomy vállalatirányítási megoldás teljes körű integrációjának köszönhetően az összes olyan adatrögzítés és módosítás a rendszerben, amelynek pénzügyi, könyvelési, számviteli vonzata van, automatikusan könyvelésre kerül.

A megfelelően paraméterezett vállalatirányítási rendszer segítségével a manuális adatrögzítés minimalizálható. Az automatizált könyvelési, pénzügyi, számviteli tranzakciók révén pedig kevesebb ráfordítással, hibalehetőséggel és gyorsabban lehet végrehajtani a könyvelési, számviteli, pénzügyi folyamatokat a pénzügyi modul segítségével.

Flexibilis paraméterezési lehetőségek

Az ERP rendszer bevezetése alatt kerül sor a szoftver és a pénzügyi modul paraméterezésére, amely rendkívül széles körű és flexibilis lehetőségeket kínál az ügyfél elvárásainak lefedésére.

A Maconomy vállalatirányítási rendszer bevezetése során tanácsadóink az ügyfelek érintett munkatársaival, könyvelőivel, pénzügyi vezetőivel közösen alakítják ki az a megoldást, amely tökéletesen megfelel az igényeknek.

Automatizált pénzügyi folyamatok

A Maconomy ERP rendszerben kialakítható automatizált pénzügyi folyamatok segítségével hatékonyan, gyorsan és a lehető legkevesebb beavatkozással lehet végrehajtani a feladatokat.

A fejlett jogosultsági beállítások, az ellenőrzési pontok, a rendszeren belüli értesítések és eszkalációs folyamat, az egyértelmű felelősségi körök és a teljes folyamat rendszeren belüli kezelése révén a pénzügyi osztály és az érintett szervezeti egységek együttműködése jelentős mértékben javul.

A pénzügyi bizonylatok elektronikus és rendszeren belüli követése szükségtelenné teszi a papíralapú dokumentumok kezelését.

A pénzügyi modul decentralizált működése és folyamatok miatt a pénzügy az üzleti terület által megadott adatokból dolgozik. Így ahelyett, hogy az adatok beszerzésével, rögzítésével, egyeztetésével és pontosításával töltenék a pénzügyi munkatársak az idejük jelentős részét, az érdemi, szakmai feladatokra, ellenőrzésekre koncentrálhatnak.

ERP rendszer pénzügy modul

Decentralizált adatrögzítés

A Maconomy ERP rendszer alaplogikája, hogy az üzleti adatokat azoknak a munkatársaknak kell rögzíteniük, akiknél a szükséges információk keletkeznek vagy rendelkezésre állnak.

Egy üzleti esemény, szolgáltatás vagy projekttevékenység esetén az adatrögzítést nem a pénzügyi munkatársak végzik másodkézből származó információk alapján, hanem az érintett munkatársak. A számlázás előkészítése, a szállítói rendelésből történő bevételezés, a munkaidő rögzítés, a költségek bevitele, a szállítói számla befogadásának folyamata során a pénzügy az egyes területek által bevitt adatokat használja, azokat ellenőrzi, jóváhagyja és menedzseli a folyamatot.

Így a pénzügyes kollégák a manuális adatrögzítés és adategyeztetés helyett az érdemi, magasabb hozzáadott értéket képviselő szakmai feladatokra koncentrálhatnak.

Természetesen a Maconomy vállalatirányítási rendszer bevezetése során az érintett pénzügyi folyamatokat, felelősségi köröket, jogosultságokat, helyettesítési rendet és minden paramétert megfelelően ki kell alakítani ahhoz, hogy egy jól működő, decentralizált és automatizált pénzügyi rendszer álljon rendelkezésünkre.

Hierarchikus, többcéges megoldás

A Maconomy vállalatirányítási rendszer teljes körűen alkalmas több cég vagy cégcsoport együttes kezelésére. A többcéges  modell kialakítása hierarchikus modellben is megoldható és tetszőleges számú cég is létrehozható a rendszerben.

Az egyes cégek egy közös vagy egyedi adatbázisokat is használhatnak, az igényeknek megfelelően. A cégek, szervezeti egységek a riportokban és kimutatásokban is jól kezelhetők, a különböző szintű jelentések előállítása is egyszerűen és gyorsan megoldható.

Természetesen az egyes entitások eltérő országokban is létrehozhatók, a nemzetközi cégcsoportok kezelése is alapból támogatott. Az egyes cégek közötti kapcsolat megteremthető az igényeknek megfelelő globális és lokális számlatükör rendszer kialakításával.

Tetszőleges számú deviza kezelése

A Maconomy ERP rendszerben tetszőleges számú deviza kezelésére van lehetőség.

Ez nem csak a vevőszámlák és szállítói számlák eltérő devizanemben történő kiállítását és befogadását foglalja magába. A Maconomy vállalatirányítási rendszer több országra kiterjedő használata esetén az egyes országokban működő cégek a helyi, lokális devizát használhatják a rendszerben.

Szabadon kialakítható dimenziók

A Maconomy vállalatirányítási rendszer pénzügyi moduljában 25 szabadon kialakítható dimenzió használható.

Minden manuálisan vagy automatikusan rögzített pénzügyi, könyvelési tranzakció az ERP rendszerben a paraméterezésnek megfelelően automatikusan a megfelelő főkönyvi számlaszámra kerül. Ezen túlmenően 25 szabadon kialakítható pénzügyi dimenziót is használhatunk, segítségükkel a  kötelező számviteli adatszolgáltatáson túl, bármilyen tulajdonosi és menedzsment riportigény is könnyen, gyorsan és valós időben kielégíthető.

Ilyen dimenziók lehetnek például a szervezeti egységek (hierarchikusan), a profitcenterek, a munkatársak, szolgáltatás típusok, gépjárművek. A Maconomy pénzügyi dimenziói egymással is összekapcsolhatók, például egy gépkocsi egy munkavállalóhoz, illetve a munkavállaló szervezeti egységhez köthető. Így egy munkatárs által rögzített üzemanyag számla azonnal és automatikusan hozzá és a szervezeti egységéhez is kapcsolódni fog.

A Maconomy ERP rendszer a főkönyvi számlaszámok és az eltérő szerkezetű menedzsment riportok összekapcsolását is lehetővé teszi, így például a marketing költségek kimutatása az összes számlaszámra vonatkozóan is egyszerűen, gyorsan, valós időben és akár automatizáltan megoldható.

Banki integráció

A Maconomy vállalatirányítási rendszer gyakorlatilag az összes hazai pénzintézet vonatkozásában rendelkezik elektronikus banki kapcsolattal.

Az ERP rendszerben az átutalásra váró tételekből lehet kiválasztani a ténylegesen teljesítendő elemeket, amelyekből a fizetési lista generálódik. Ebből készül az fájl, ami az adott bank online felületén importálható.

A kapott elektronikus banki bizonylat alapján a TRL Hungary Kft. saját fejlesztésű megoldása támogatja a ténylegesen teljesült feladott tételek, egyéb terhelések (például nem szállítói számlán keresztül történő utalások, dolgozói utalások, bankköltségek, adók) és a beérkezett tételek (például vevőutalások, kamat) hatékony feldolgozását.

Vállalatirányítási rendszer pénzügy modul

Fejlett, automatizált cash flow riportok

A Maconomy vállalatirányítási rendszer teljes körűen lefedi a szolgáltató cégek és a projektalapú vállalkozások működését. Ennek köszönhetően minden olyan információ rendelkezésre áll az adatbázisban, ami a cash flow kimutatás összeállításához szükséges.

Ezek közé az adatok közé tartoznak értelemszerűen a vevőtartozások, a szállítói kötelezettségek, munkavállalói kifizetések és egyéb bevételek és kiadások. A Maconomy ERP rendszerben (opportunity management) lehetőség van ezen túl a tervezett, leszerződött szolgáltatások és projektek kiadás és bevétel adatait is bevonni a cash flow elemzésekbe.

A jövőbeni tervezett projektek és szolgáltatások esetén az egyes tevékenységek pénzügyi tervében a ráfordításokat (munkaerő költség, alvállalkozói költségek, egyéb kiadások) és bevételeket is megtervezhetjük, pénzügyi mérföldkövekként rögzítve azokat.

Tapasztalataink szerint szinte minden egyes vállalkozás eltérő szemléletű cash flow kimutatásokat használ, így a Maconomy vállalatirányítási rendszer bevezetése során az egyedi igények alapján alakítjuk ki a  cash flow riportokat.

A megfelelően paraméterezett cash flow kimutatás ezek után gombnyomásra állítható elő pénzügyi modul segítségével, a megfelelő nézetben, akár korosítva is.

Árbevétel elhatárolás

A szolgáltató cégeknél és a projekt alapú szervezeteknél reális, valós képet csak akkor tudunk a vállalkozás pillanatnyi eredményességéről kapni, ha figyelembe vesszük a már ledolgozott, de még ki nem számlázott tevékenységeket is. Azaz a projektjeink készültségét is folyamatosan számításba vesszük az eredménykimutatásnál, nem pedig csak év végén.

Ellenkező esetben azt fogjuk látni, hogy egy adott projekten a folyamatosan növekvő ráfordítások mellett egy ideig nincs árbevételünk, majd később a számlázáskor hirtelen megugrik a projekt eredménye. Több projekt esetén pedig az egyes projektek pillanatnyi ráfordításaiból és számlából képzett eredmény sem mutat reális képet.

Annak érdekében, hogy a pillanatnyi eredménykimutatás a valósághoz közeli eredményt mutasson, a Maconomy ERP rendszer többféle megoldást is kínál pénzügyi modul segítségével. Ezek közé tartozik az árbevétel elhatárolás is, a költség elhatárolás és a befejezetlen állomány kezelése mellett.

A Maconomy vállalatirányítási rendszerben megfelelő paraméterezés esetén a projektek készültség arányos eredménykimutatása folyamatosan biztosított. Manuális elhatárolások helyett az információk naprakészen és gombnyomásra érhetők el bármikor.

Költség elhatárolás

Abban az esetben, ha egy időben elnyúló szolgáltatásért, projektért előre kiszámlázhatjuk az ügyfélnek a munkadíjat, szintén torzulhat az eredménykimutatás, hiszen egy olyan bevétellel rendelkezünk, amellyel szemben még nem állnak költségeink.

Ebben az esetben az árbevétel elhatárolás fordítottjaként, a költségeinket fogjuk elhatárolni. A projekt végrehajtása során, a ráfordításainkkal, költségeinkkel arányosan fogjuk figyelembe venni az árbevételt.

A Maconomy ERP rendszerben megfelelő paraméterezés esetén a projektek készültség arányos eredménykimutatása folyamatosan biztosított költségelhatárolás esetén is a pénzügyi modul segítségével.

Befejezetlen állomány kezelése

Maconomy vállalatirányítási rendszerben a projektek, szolgáltatások esetében is megoldott a befejezetlen állományok kezelése.

Tulajdonosi, befektetői érdekek biztosítása

A Maconomy vállalatirányítási rendszer kialakítása során a tulajdonosi és befektetői érdekek védelme kiemelt fontosságú volt. A megoldás tervezésében a Big Four könyvvizsgáló cég egyike vett részt.

A Maconomy ERP rendszer alaplogikája, hogy az adatbázisban nem lehet nyomtalanul módosítani. Ennek megfelelően minden változtatás úgy történik, hogy az adatbázisban nyomon követhető annak teljes története, folyamata.

A Maconomy auditálható és transzparens megoldást kínál, így biztosítva a tulajdonosi és befektetői érdekek védelmét.

Maconomy ERP pénzügyi modul

Auditálható, transzparens megoldás

A Maconomy ERP megoldás auditálható, transzparens megoldása kiterjed a rendszerhez való hozzáférés és jogosultságok fejlett kezelésére is. A vállalatirányítási rendszerben a szerepkörök és felelősségi körök precízen szétválaszthatók és változásuk is nyomon követhető.

A pénzügyi folyamatok során meghatározott ellenőrzések, módosítások, jóváhagyások, visszautasítások és egyéb tevékenységek konkrét munkatársakhoz vagy szerepkörökhöz rendelhetők. Egyértelműen meghatározható az egyes felhasználók feladatai, jogosultságai, lehetőségei, illetve az egyes módosítások a fejlett változáskövetés funkció segítségével az adatbázisban visszakereshetők.

A jogosultsági rendszerben az egyes szerepkörökhöz helyettesítők is rendelhetők, így szabadság vagy egyéb távollét alatt is biztosítható a zökkenőmentes működés.

IFRS, U.S. GAAP megfelelőség

A Maconomy vállalatirányítási rendszer teljes mértékben megfelel a nemzetközi számviteli standardoknak, értelmezéseknek és keretelveknek.

A Maconomy ERP rendszer teljesíti az IASB (International Accounting Standards Board) által kibocsátott IFRS (International Financial Reporting Standards) elvárásait.

A Maconomy továbbá megfelel az U.S. GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles) számviteli szabályainak is, amely a tőzsdén jegyzett cégek számára kötelező az Amerikai Egyesült Államokban.

A Maconomy ERP rendszerre ennek megfelelően jellemző a pénzügyi szemlélet és a befektető-központú információszolgáltatás.

Skálázhatóság

A Maconomy vállalatirányítási rendszer skálázható, az ERP rendszer egésze és a pénzügyi folyamatok is rugalmasan alakíthatók az adott cég igényeinek, összetettségének megfelelően.

A Maconomy ERP rendszer így alkalmas lehet már tíz felhasználóval rendelkező kisvállalkozások számára is, de akár egy globális nagyvállalat összetett igényeit is ki tudja elégíteni.

Abban az esetben, ha a vállalkozás növekszik és igényei összetettebbek lesznek, a Maconomy vállalatirányítási rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy a megoldás funkcióit és folyamatait bővítve folyamatosan alkalmazkodjon a szoftver a fokozódó elvárásoknak.

A Maconomy rugalmas és tág paraméterezési lehetőségei miatt a szolgáltató és projektalapú cégek minden igénye kielégíthető, függetlenül azok egyszerű vagy bonyolult kialakításától.

Vállalatirányítási rendszer pénzügyi modul

No tags for this post.