Maconomy vállalatirányítási rendszer – Könyvelés modul

Vállalatirányítási rendszerbe integrált könyvelés és főkönyv

Maconomy ERP könyvelés modul: Integrált analitikus nyilvántartások a hatékony működéshez

A Maconomy vállalatirányítási rendszer könyvelés modul különlegessége, hogy az összes alapvető analitikus nyilvántartás teljes mértékben integrált az átfogó projekt / munka / szolgáltatás költségkezelő funkciókkal.

Ennek köszönhetően a Maconomy ERP rendszer a napi üzleti tevékenységek összes aspektusát támogatja, illetve ezzel párhuzamosan lehetővé teszi a könyvelési folyamatok optimalizálását is.

A Maconomy integrált vállalatirányítási rendszer könyvelés modul biztosítja az analitikus kimutatások és a projekt költség kezelő funkciók közötti valós idejű adatáramlást. Azonban az alapvető könyvelési funkciók esetében nem csak a szoftver megbízhatósága fontos, hanem az is, hogy a Maconomy az adatok ellenőrzéséhez és kinyeréséhez szükséges eszközöket is magában foglalja.

A Maconomy ERP rendszer könyvelési modul használatakor mindig biztos lehet abban, hogy az adatok pontosak és megbízhatóak, ami gyors és precíz pénzügyi jelentéseket eredményez. A vállalkozásnál mindenki ugyanazokat az információkat használhatja, egy időben. A valós idejű adatokra támaszkodva megalapozott döntéseket lehet hozni, illetve a céget pontos és időszerű pénzügyi adatok alapján lehet irányítani.

Maconomy ERP rendszer könyvelés modul képernyőkép

A Maconomy ERP rendszer fontos jellemzője, hogy minden adatot csak egyszer kell rögzíteni, mivel minden egyéb modul támaszkodik a kapcsolódó komponensekben keletkező adatokra. A Maconomy vállalatirányítási rendszer főkönyvi modulja ennek megfelelően az analitikus nyilvántartások adataira épül. Az összes analitikus nyilvántartás rendelkezik olyan riporttal, amellyel alátámaszthatók a főkönyvi adatok.

A Maconomy ERP rendszer bevezetési projektje során meghatározott könyvelési paraméterek alapján történik az egyes gazdasági események automatikus könyvelése. Emiatt a könyvelőknek nem adatrögzítéssel és könnyen automatizálható rutin tevékenységekkel kell foglalkozniuk, hanem az érdemi, magas hozzáadott értéket jelentő szakmai feladatokra, ellenőrzésekre koncentrálhatnak.

Könyvelés, főkönyv a Maconomy ERP rendszer segítségével

A Maconomy vállalatirányítási rendszer kétféle verzióban érhető el.

Maconomy Enterprise Edition verzió teljes értékű könyvelésre alkalmas, segítségével hazánkban és a világ szinte összes országában megoldható a projekt alapú szervezetek teljes körű könyvelése.

Maconomy Front Office verzió néhány dologban különbözik a Maconomy Enterprise Editiontól, egyrészt hivatalos könyvelésre nem használható, másrészt a tárgyi eszközök kezelése és egyes főkönyvi riportok nem részei a verziónak.

A Maconomy Enterprise Edition (hivatalos könyveléssel) ára magasabb, mint a Maconomy Front Office (csak belső könyveléssel) ára.

A törvényi változásokat (számla export, EKÁER, NAV riportok) mindkét verzióban folyamatosan követjük hazánkban, illetve a Maconomy partnerek révén a világ szinte összes országában is.

Ismerje meg részletesen a Maconomy ERP rendszer könyvelés modul jellemzőit!

Maconomy ERP rendszer könyvelési modul: Főkönyv

A Maconomy Enterprise Edition verzióban a főkönyv lehet egy egyszerű számlatükör vagy akár egy komplex, többdimenziós struktúra is, amely egy cégcsoport több országban található és eltérő devizákat használó szervezeti egységeit szolgálja ki egy rendszerben.

A Maconomy ERP rendszer könyvelés modul segítségével felgyorsítható a könyvelési folyamat, mert a Maconomy támogatja a tranzakciók automatikus allokálását több számlára, dimenzióra és időszakra is.

A Maconomy vállalatirányítási rendszerben a cégközi tranzakciók kezelése is teljes körűen megoldott.

A Maconomy számos alapvető riport kinyomtatását is lehetővé teszi, mint például a főkönyvi kivonat, mérlegkimutatás, eredménykimutatás, vevő- és szállító korosítás, stb.

A Maconomy vállalatirányítási rendszer könyvelés moduljának főbb főkönyvi funkciói:

 • teljes integráltság: analitikus nyilvántartások, projekt és munka költségkezelő funkciók,
 • húsz szabadon paraméterezhető dimenzió kezelése,
 • több cég hierarchikus kezelése,
 • több deviza kezelése,
 • hierarchikus jogosultságkezelés,
 • rugalmas adózási funkciók,
 • főkönyvi számlák,
 • pénzügyi egyeztetések,
 • időszaki és év végi jelentések, riportok,
 • főkönyvi riportok,
 • árbevétel és költség elhatárolások,
 • integráció egyéb külső rendszerekkel (például: bérszámfejtés, banki rendszerek, webshop, NAV).

A vállalatirányítási rendszerek alapja az analitikus kimutatás

A Maconomy ERP rendszer könyvelés modul integrált kimutatásai:

 • főkönyv,
 • vevőszámlák,
 • szállítószámlák,
 • pénzügyi tervezés,
 • tárgyi eszközök.

Vevőszámlák kezelése

A likviditás optimalizálásának első lépése a vevőszámlák hatékony kezelése. A Maconomy ERP rendszer könyvelés modul vevőszámla funkciói segítségével az összes olyan információt rögzíteni tudjuk, amelyek a vevőszámlákra, kintlévőségekre, vagy bármilyen egyéb pénzügyi tranzakcióra vonatkozik.

A Maconomy vállalatirányítási rendszer vevőszámla funkcióinak főbb jellemzői:

 • teljes integráció az analitikus kimutatásokkal,
 • vevőadatok megosztása,
 • hatékony cashflow menedzsment,
 • számla kiegyenlítés optimalizált kezelése,
 • központosított, vagy decentralizált vevőkezelés,
 • sztenderd vevőszámla riportok,
 • felszólító riportok létrehozása.

Szállítói számlák

A Maconomy vállalatirányítási rendszer szállítói számla kezelő funkciói segítségével hatékonyan és teljes körűen lehet kontrollálni a kiadásokat, illetve megalapozott üzleti döntéseket lehet hozni.

A Maconomy ERP rendszer könyvelés modul kiterjedt szállítói információkkal, fizetési ütemezéssel és valós idejű cash flow információkkal támogatja a felhasználókat.

A szállítói számlákkal kapcsolatos felületeken rögzíteni lehet az összes szállítói számlákra és a szállítókkal kapcsolatos pénzügyi eseményekre vonatkozó adatot és információt.

A Maconomy ERP rendszer könyvelés modul szállítói számla funkcióinak főbb jellemzői:

 • teljes integráció az analitikus kimutatásokkal,
 • részletes beszerzés menedzsment,
 • hatékony szállítói számla kezelés,
 • kontextus függő jóváhagyás menedzsment,
 • nyitott tételek egyeztetése,
 • automatikus lekötések,
 • központosított, vagy decentralizált szállítói számla kezelés,
 • sztenderd szállítói számla riportok.

Pénzügyi tervezés

A Maconomy ERP rendszer pénzügyi tervező funkcióival az üzleti tevékenységeket minden esetben pontosan lehet elemezni, mert a szerződött, tervezett és aktuális adatokat az összes dimenzió mentén össze lehet hasonlítani.

A Maconomy vállalatirányítási rendszer többcéges (multi-company) modellje lehetővé teszi a részletes és felső szintű tervezést is, illetve az egyes jogilag vagy szervezetileg önálló egységek (divíziók, üzletágak, osztályok, kiemelt ügyfelek, stb.) szintjén történő tervezést is.

A Maconomy ERP rendszer pénzügyi tervező funkcióinak főbb jellemzői:

 • teljes integráció a főkönyvi modullal,
 • több pénzügyi modell támogatása,
 • részletes budget kontroll,
 • kötelezettség számlák áttekintése,
 • gördülő tervezés,
 • automatikus konszolidáció.

A Maconomy ERP rendszer tárgyi eszköz funkciójának főbb jellemzői

A Maconomy vállalatirányítási rendszer könyvelés modul tárgyi eszköz kezelő megoldása a tárgyi eszközök teljes életciklusát végigköveti:

 • teljes integráció a főkönyvi modullal,
 • eszköz beszerzések rögzítése,
 • automatikus értékcsökkenés számítás,
 • eszközök értékváltozásának követése (felértékelés, leértékelés),
 • tárgyi eszközök értékesítése, átruházása,
 • tárgyi eszköz riportok, jelentések, kimutatások,
 • HR modul integráció: a tárgyi eszközök munkatársakhoz is rendelhetők, így a hozzájuk kapcsolódó könyvelési tételek az alkalmazottak paraméterei alapján rögzülnek.

Tökéletes integráció

A Maconomy ERP rendszer egyediségét az jelenti, hogy a főkönyv nemcsak az analitikus nyilvántartásokkal, hanem a projektek, szolgáltatások menedzsmentjével is tökéletesen integrált.

Hierarchikus jogosultság kezelés

A Maconomy ERP rendszer jogosultságkezelő megoldásával az egyes adatkörök hermetikusan elválaszthatók egymástól, a beépített hierarchikus hozzáférési struktúra használatával.

Az adatok elérésének korlátozása révén biztosítható, hogy a munkatársak csak a számukra releváns projekteket, ügyfeleket, információkat láthatják.

Riportok, jelentések, üzleti intelligencia

A Deltek Maconomy ERP rendszer üzleti intelligencia megoldása a Maconomy Business Performance Manegement a Business Objects keretrendszerre épül, amely több mint 120 iparágspecifikus beépített riportot is tartalmaz.

A Business Objects alapú üzleti intelligencia rendszerben készített riportok és kimutatások az adatokon kívül grafikonokat, lefúrási lehetőségeket és egyéb rugalmas elemzési lehetőségeket is tartalmaznak.

A Maconomy Business Performance Management riport, kimutatás és elemzés készítő eszköz használatával a jogosultsággal rendelkező felhasználók valós idejű, egységes és megbízható adatokkal rendelkeznek. A Business Objects eszközben integrált, a Maconomy ERP rendszer több modulján alapuló riportok, áttekintő felületek (dashboard), grafikonok és egyedi, ad-hoc elemzéskészítő funkciók is találhatók.

A Maconomy vállalatirányítási rendszer áttekintő felületei a szervezet kulcs teljesítmény mutatóinak (key performance indicator) gyors és hatékony áttekintését teszik lehetővé, természetesen igény esetén a részletes adatokig lefúrva.

A Maconomy elemző eszközei reszponzívak, azonnal reagálnak a változásokra, illetve számos beépített, a legjobb gyakorlaton alapuló pénzügyi riportot tartalmaznak.

A Maconomy ERP rendszer üzleti intelligencia megoldás által kínált strukturált áttekintő elemzések alapján a felhasználók gyorsan és hatékonyan felfedezhetik a problémák, eltérések alap okait.

A Maconomy vállalatirányítási rendszer pénzügyi elemző megoldásának előnyei

 • a szervezet működő tőkéjének kontrollja, a teljesítéstől a vevőszámlák kifizetéséig eltelt idő lecsökkentésével,
 • gyorsabb kintlévőség behajtás, a problémák időbeni felismerése és kezelése révén,
 • a számlázás pontosságának (összeg, tételek és utólagos módosítások igazolása, alátámasztása) növelése, ezáltal a vevőreklamációk és egyeztetések jelentős mértékű csökkentése,
 • az üzleti cash flow nagymértékű javulása,
 • a számlák kiállítására, pontosítására, javítására, korrekciójára, egyeztetésére fordított munkaidő-ráfordítás jelentős mértékű csökkenése,
 • a vevőszámla folyamatok teljes körű nyomon követhetősége,
 • az előre definiált vezetői riportok segítségével gombnyomásra kaphatunk információt a szervezet helyzetéről.