A Maconomy ERP rendszer CRM modul bemutatása

Vállalatirányítási rendszerbe integrált ügyfélkapcsolat kezelő modul

Kihívások az ügyfélkezelés (CRM) terén

A professzionális szolgáltatócégek egyik legnagyobb kihívása az újabb ügyfelek és megrendelések megszerzése, illetve a meglevő ügyfelek megtartása és számukra újabb és újabb szolgáltatások nyújtása, munkák és projektek generálása.

A szolgáltató és projektalapú cégek számára az ügyfélkapcsolat kezelés (CRM) tevékenységeinek támogatása terén a leggyakoribb problémák:

 • Hiányos partneradatok: Nem minden ügyféladatot tudnak rögzíteni a munkatársak. Sok esetben főleg az irodán kívül dolgozó kollégák számára korlátozottak a partneradat rögzítési lehetőségek.
 • Nem rögzíthető adatok: A meglevő ügyviteli megoldás nem képes tárolni bizonyos lényeges CRM adatot, például az egyes cégek vagy személyek közötti hierarchikus kapcsolatokat.
 • Alacsony felhasználói élmény: Nehézkes adatrögzítés és lekérdezés, korlátozott elérés, lassú működés.
 • Eltérő adatok ugyanarról a cégről vagy személyről: A széttagolt rendszerek miatt az ügyféladatok nem konzisztensek, a változások nem minden alkalmazásban frissülnek.
 • Bonyolult értékesítési folyamatok: Az értékesítési folyamat nem hatékony, mert az érintett munkatársak és szervezeti egységek elkülönülten dolgoznak, esetenként eltérő alkalmazásokban.
 • Silókba zárt adatok és csatornák: Az ügyfelek adatai széttagolt rendszerekben vannak tárolva, az értékesítők például nem látják az adott ügyfél fennálló tartozását, emiatt hiányzik a hatékony működéshez szükséges összkép.
 • Igények és IT megoldások eltérése: Az elvárásokat nem követő ügyviteli rendszerek következménye, hogy a munkatársak saját táblázatokat és nyilvántartásokat használnak, ami tovább nehezíti a hatékony működést.
 • Inkonzisztens, pontatlan árazás: Mivel nem állnak rendelkezésre múltbeli tényadatok a szolgáltatásokról, az ajánlatokat készítő munkatársak érzések és becslések alapján készítik az árajánlatokat.
 • Hiányos kampánymenedzsment funkcionalitás: Tekintettel arra, hogy nem áll rendelkezésre átfogó kép az ügyfelekről, a marketinges munkatársak nem tudják azonosítani, hogy melyek azok az ügyfelek, akiket egy adott kampány érinthet és a múltbeli nyereségadatok alapján érdemes is megcélozni.
 • Jogosultsági rendszer kockázatai: Ha nem megfelelően kezeljük a CMR adatokat, könnyen elveszíthetjük a teljes ügyfélkörünk összes értékes és szenzitív adatait.
 • Hiányzó dokumentumkezelés: Egy nem megfelelően kialakított ügyviteli vagy CRM rendszerben az értékesítési folyamathoz kapcsolódó dokumentumokat , például az emlékeztetőket, ajánlatokat, ajánlatok mellékleteit, szerződés-tervezeteket, szerződéseket, nem lehet központi helyen tárolni és a későbbiekben könnyen előkeresni.

Töltse le a Maconomy vállalatirányítási rendszer ügyfélkezelés modul brosúráját!

A Maconomy ERP rendszer CRM modul jellemzői

A Maconomy vállalatirányítási rendszer teljeskörű megoldást kínál a partneradatok és a kapcsolódó folyamatok integrált kezelésére.
CRM modul Maconomy vállalatirányítási rendszer
Ismerje meg a Maconomy ERP rendszer CRM moduljának főbb jellemzőit!

Ügyfelek értékelése a CRM modulban

Az ügyfelek nem egyformák, a számukra nyújtott szolgáltatásokon és projekteken elért bevételek és nyereség tekintetében is nagymértékben eltérhetnek.

Az ügyfél-nyereségesség növelésének legfőbb kérdései:

 • Tisztában vannak az értékesítők az egyes ügyfeleken realizált bevétellel és nyereséggel, illetve az adott ügyfélnek korább adott ajánlatok sikerarányával és ráfordításaival, hogy az optimális lehetőségekre tudjanak összpontosítani?
 • Egyszerűen és gyorsan tudnak ajánlatot készíteni az értékesítők a múltbeli ajánlati árak és tényleges ráfordítás-adatok, illetve az adott munka részletes tervei alapján?
 • Tételesen ismertek az üzletszerzés költségei, akár ügyfelenkénti vagy szolgáltatásonkénti bontásban?
 • Az account és projekt menedzserek az ügyfeleikhez tartozó összes folyamatban levő tevékenységet nyomon tudják követni, akár több szervezeti vagy üzleti egységre vonatkozóan?

A Maconomy vállalatirányítási rendszer CRM modulja segítségével könnyen és gyorsan megoldást találhat a fenti kérdésekben!

Az értékesítési csatorna kontrollja a Maconomy vállalatirányítási rendszer ügyfélkapcsolat kezelő modul segítségével

Egy megfelelő, iparágspecifikus ERP rendszer CRM modul segítséget nyújthat az optimális ügyfél-jelölt listák kialakításban is.

A projektalapú szervezeteknek képesnek kell lenniük az alábbi feladatok végrehajtására is a vállalatirányítási rendszerükben:

 • várható bevételek előrejelzése,
 • értékesítési csatorna értelmezése a múltbeli teljesítmények alapján,
 • egy adott üzlet megszerzéséhez tartozó költségek pontos meghatározása.

Ügyféladatból ügyfél információ a Maconomy CRM modul segítségével

Az üzletfejlesztéshez elengedhetetlenül fontos a pillanatnyi ügyféligények és célok megértése is.

A bizalom kiépítéséhez szükség van ügyfelek elvárásainak és a célok folyamatosan változó adatainak tárolására és felhasználására.

A projektalapon működő szolgáltató cégek által használt CRM megoldásnak képesnek kell lennie az alábbi információkat biztosítani:

 • Az egyes ügyfeleknek korábban és jelenleg nyújtott szolgáltatások összes adata.
 • Az egyes ügyfelek számára potenciálisan kiajánlható szolgáltatások köre.
 • Az egyes ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások közül melyek nyereségesek, illetve melyek nem.
 • Amelyek az ügyfélkapcsolat kezelő tevékenységek optimalizálásának támogatásához szükségesek.
 • A jövőbeni projektjeik előrejelzéséhez szükségesek.

A Maconomy ERP rendszer ügyfélkapcsolat kezelő modul előnyei:

 • Az összes munkatárs (értékesítés, pénzügy, account/projekt menedzser, cégvezetés, könyvelés, stb.) által az ügyfelekkel folytatott írásos és szóbeli kommunikáció rögzíthető.
 • Az értékesítők számára az ügyfelekre vonatkozó összes információ egy helyen érhető el, függetlenül attól, hogy melyik szervezeti egység rögzítette.
 • Proaktív webes felületek támogatják a felhasználókat a kényelmes, gyors és helyszíntől független adatrögzítésben és lekérdezésekben.
 • Az ügyfél információk az ERP rendszer CRM moduljában, egy helyen érhetők el, nincs szükség a különböző modulokból összeválogatni az adatokat.
 • A Maconomy ERP rendszerben az ügyfelek információihoz való hozzáférés jogosultság alapon történik, a tevékenységek és lekérdezések naplózhatók, így biztosítva azok biztonságát és nyomonkövethetőségét.
 • Az ügyfeleken túl a potenciális ügyfelekre vonatkozóan is teljes körű információk érhetők el, mint például a korábban adott ajánlatok, ráfordítások, stb.
 • Az értékesítési tevékenységek költség túlfutásai csökkenthetők azáltal, hogy az értékesítésre fordított ráfordításokat (munkaidő, költségek) is rögzítjük, így ügyfelenként, értékesítőként, tevékenység típusonként is elemezni tudjuk a ráfordítás és megtérülés arányát.
 • A szolgáltatások, munkák és projektek túlfutásai is csökkenthetők, hiszen már az értékesítési fázis elején az értékesítők megalapozott és részletes terveket készíthetnek.
 • A vállalkozás minden részlegére kiterjedően a teljes jövőbeni szolgáltatás/projekt portfólió előrejelezhető.
 • A Maconomy vállalatirányítási rendszer fejlett dokumentumkezelő megoldást tartalmaz, így az ügyfelekkel folytatott kommunikáció minden része rögzíthető és később egyszerűen előkereshető, természetesen igény esetén jogosultság kezelés mellett.
 • A Maconomy ERP rendszerben rögzített tervek alapján a jövőbeni bevételek előrejelzése pontos és valós idejű, illetve könnyen előállítható.
 • A szolgáltatások, projektek, tevékenységek és munkák tervezése megalapozott, mert becslések helyett a korábbi tény adatok és előrejelzések elemzésével és összevetésével készülnek.
 • A kiadott ajánlatok pontossága jelentősen megnő, ami egyrészt a végrehajtás során előforduló túlfutásokat csökkenti, másrészt az ügyfeleknek tett vállalások betarthatóságát garantálja.
 • A nyertes ajánlatokhoz kapcsolódó munkák és projektek nyereségessége nő a javuló és egységesebb becslési folyamatokkal.
 • Már a tervezés korai szakaszában lehetséges a szükséges erőforrás igények azonosítása és az esetleges erőforrás problémák felismerése, ami csökkenti a nem tervezett túlórákat, illetve a nem időben teljesített szolgáltatások elkerülésével az ügyfélreklamációk számát.

CRM modul Maconomy ERP

A Maconomy ERP rendszer CRM modul főbb funkciói

A Maconomy integrált vállalatirányítási rendszer ügyfélkapcsolat kezelő modul funkciói kiterjednek a partnerek adatainak nyilvántartására, az értékesítési folyamatok támogatására, és értékesítést támogató információk biztosítására.

Partner adatok nyilvántartása

A Maconomy ERP rendszer CRM modul az ügyfelek, potenciális ügyfelek, szállítók, alvállalkozók, szakmai szervezetek (kapcsolat cég), illetve a kapcsolat személyek különböző adatainak rögzítését teszi lehetővé. Ezek az ügyféladatok magukban foglalják többek között a kapcsolati adatokat, az ott dolgozó munkatársakat és az ő adataikat, az üzleti lehetőségeket, az értékesítési tevékenységeket, a kampányok folyamatait, a kintlévőségekre vonatkozó információkat, illetve a rendszerbe feltöltött dokumentumokat is. Az egyes értékesítők hozzárendelhetők a kapcsolat cégekhez és személyekhez, így megoldható, hogy csak a saját partnereiket érjék el a Maconomy vállalatirányítási rendszerben.

Kapcsolati háló

A Maconomy integrált ERP rendszer CRM modul adatbázisában tárolt kapcsolat cég és kapcsolat személy típusú partnerek között hierarchikus kapcsolati hálókat lehet kialakítani. Ezek segítségével a cégek között fennálló kapcsolatokat (anyavállalat, társult vállalkozás, stb.), a kapcsolat személyek egymással való kapcsolatait, illetve a cégek és személyek kapcsolatait (hol dolgozik az adott személy, milyen beosztásban, stb.) is meg lehet határozni.

Ügyfélkapcsolati események

A Maconomy vállalatirányítási rendszer CRM moduljában különböző típusú események hozhatók létre, mint például értékesítési akciók, rendezvények, hírlevelek, karácsonyi üdvözlet. Az egyes partnercégekhez vagy személyekhez kialakított eseményekhez megadhatjuk azok egyes lépéseit, időpontját, jellegét, a következő teendő adatait, amelyekből a rendszer automatikus értesítéseket generál, illetve szabadszöveges leírást is adhatunk és dokumentumokat is kapcsolhatunk hozzájuk.

Üzleti lehetőségek kezelése

A Maconomy ERP rendszer CRM megoldásában üzleti lehetőségek is létrehozhatók. Ezeket az különbözteti meg az eseményektől, hogy egy konkrét munka, projekt, szolgáltatás köré épülnek. Ezeknek az üzleti lehetőségeknek az összege és valószínűsége is meghatározható, a feladat tervét is ki lehet alakítani, illetve a folyamat egyes fázisai (például: lead, kapcsolatfelvétel, ajánlat, szerződéskötés, nyertes, vesztes, felfüggesztve) is meghatározhatók. Az üzleti lehetőségekre épülő riportok alapján egyszerűen előállítható a értékesítési csatorna kimutatása (sales pipeline report), illetve a múltbeli értékesítési tervek és tényadatok összehasonlítása. Az üzleti lehetőségeket támogató folyamatot automatikus értesítések támogatják.

Kampánymenedzsment támogatás

A Maconomy vállalatirányítási rendszer előnye az önálló CRM rendszerekkel szemben, hogy az ügyfélkapcsolat kezelő modul az ügyfelekre vonatkozó egyéb információkat (például kintlévőség, ügyfélen képződött nyereség, ajánlatok sikeraránya) is tartalmazza. Így egy kampány kialakítása során a rendszerben található adatok alapján olyan lekérdezéseket lehet összeállítani, amelyekből az adott kampány céljainak leginkább megfelelő (potenciális) ügyfél listák állíthatók elő. A kampány végrehajtási folyamatát (például: hírlevél, érdeklődők azonosítása, telefonos megkeresés, esemény szervezése, utánkövetés) a rendszerben nyomon lehet követni, illetve az egyes megcélzott résztvevők aktivitását lehet rögzíteni.