Maconomy ERP rendszer CRM modul

Vállalatirányítási rendszerbe integrált ügyfélkezelés

Kihívások az ügyfélkezelés (CRM) terén

A professzionális szolgáltatócégek egyik legnagyobb kihívása az újabb ügyfelek és megrendelések megszerzése, a meglevő ügyfelek megtartása és számukra újabb és újabb szolgáltatások nyújtása, munkák és projektek generálása.

A szolgáltató és projektalapú cégek számára az ügyfélkezelés (CRM) ügyviteli támogatása terén a leggyakoribb problémák:

 • hiányos partneradatok: nem minden adatok tudnak rögzíteni a munkatársak, főleg azok, akik nem az irodában dolgoznak,
 • nem rögzíthető adatok: a meglevő ügyviteli megoldás nem képes tárolni például az egyes cégek, vagy személyek közötti hierarchikus kapcsolatokat,
 • alacsony felhasználói élmény: nehézkes adatrögzítés és lekérdezés, korlátozott elérés, lassú működés,
 • eltérő adatok ugyanarról a cégről, vagy személyről: a széttagolt rendszerek miatt az adatok nem konzisztensek, a változások nem minden alkalmazásban frissülnek,
 • bonyolult értékesítési folyamatok: az értékesítés folyamat nem hatékony, mert az érintett munkatársak és szervezeti egységek elkülönülten dolgoznak, esetenként más-más alkalmazásban,
 • silókba zárt adatok és csatornák: hiányzó összkép, az ügyfelek adatai széttagolt rendszerekben vannak tárolva, az értékesítők például nem látják az adott ügyfél fennálló tartozását,
 • igények és IT megoldások eltérése: az elvárásokat nem követő ügyviteli rendszerek következménye, hogy a munkatársak saját táblázatokat és nyilvántartásokat használnak, ami tovább nehezíti a hatékony működést,
 • inkonzisztens, pontatlan árazás: mivel nem állnak rendelkezésre múltbeli tényadatok a szolgáltatásokról, az ajánlatokat készítő munkatársak érzések és becslések alapján készítik az árajánlatokat,
 • hiányos kampánymenedzsment funkcionalitás: mivel nem áll rendelkezésre átfogó kép az ügyfelekről, a marketinges munkatársak nem tudják azonosítani, hogy melyek azok az ügyfelek, akiket egy adott kampány érinthet és a múltbeli nyereségadatok alapján érdemes is megcélozni,
 • jogosultsági rendszer kockázatai: ha nem megfelelően kezeljük a CMR adatokat, könnyen elveszíthetjük a teljes ügyfélkörünk összes értékes és szenzitív adatait,
 • hiányzó dokumentumkezelés: egy nem megfelelően kialakított ügyviteli, vagy CRM rendszerben az értékesítési folyamathoz kapcsolódó dokumentumokat (emlékeztetők, ajánlatok, ajánlatok mellékletei, szerződés-tervezetek, szerződések, stb.) nem lehet tárolni és a későbbiekben előkeresni.

Töltse le a Maconomy vállalatirányítási rendszer ügyfélkezelés modul brosúráját!

A Maconomy ERP rendszer CRM modul

A Maconomy vállalatirányítási rendszer megoldást kínál a partneradatok és a kapcsolódó folyamatok integrált kezelésére.
CRM modul Maconomy vállalatirányítási rendszer
Ismerje meg a Maconomy ERP rendszer CRM moduljának főbb jellemzőit!

Ügyfelek értékelése a CRM modulban

Az ügyfelek nem egyformák, a számukra nyújtott szolgáltatásokon és projekteken elért bevételek és nyereség tekintetében nagymértékben eltérhetnek.

Az ügyfél-nyereségesség növelésének legfőbb kérdései:

 • Tisztában vannak az értékesítők az egyes ügyfeleken realizált bevétellel és nyereséggel, illetve az adott ügyfélnek korább adott ajánlatok sikerarányával és ráfordításaival, hogy az optimális lehetőségekre tudjanak összpontosítani?
 • Egyszerűen és gyorsan tudnak ajánlatot készíteni az értékesítők a múltbeli ajánlati árak és tényleges ráfordítás-adatok, illetve az adott munka részletes tervei alapján?
 • Tételesen ismertek az üzletszerzés költségei, akár ügyfelenkénti, vagy szolgáltatásonkénti bontásban?
 • Az account, vagy projekt menedzsereknek az ügyfeleikhez tartozó összes folyamatban levő tevékenységet nyomon tudják követni, szervezeti- vagy akár üzleti egységeken át is?

A Maconomy vállalatirányítási rendszer CRM modulja segítségével könnyen és gyorsan választ kaphat a fenti kérdésekre.

Értékesítési csatorna kontrollja a Maconomy vállalatirányítási rendszerben

Egy megfelelő, iparág specifikus ERP rendszer CRM modul használata segítséget nyújthat az optimális ügyfél-jelölt listák kialakításban is.

A projektalapú szervezeteknek képesnek kell lenniük az alábbi feladatok végrehajtására is a vállalatirányítási rendszerükben:

 • várható bevételek előrejelzése,
 • értékesítési csatorna értelmezése a múltbeli teljesítmények alapján,
 • egy adott üzlet megszerzésének költségének pontos meghatározása.

Ügyféladatból ügyfél-információ a Maconomy CRM modul segítségével

Az üzletfejlesztéshez fontos a pillanatnyi ügyféligények és célok megértése.

A bizalom kiépítéséhez szükség van ügyféligények és célok folyamatosan változó adatainak tárolására és felhasználására.

A projektalapon működő szolgáltató cégeknek az általuk használt vállalatirányítási rendszer CRM moduljában tudniuk kell:

 • mindenről, amit megtesznek és megtehetnének az ügyfeleiknek,
 • melyik ügyfelüknek nyújtott milyen típusú szolgáltatásuk nyereséges, és melyik nem,
 • optimalizálni az ügyfél-menedzsment tevékenységüket és a jövőbeni projektjeik előrejelzését.

A Maconomy ERP rendszer CRM modul által kínált előnyök:

 • az összes munkatárs (értékesítés, pénzügy, account/projekt menedzser, cégvezetés, könyvelés, stb.) által az ügyfelekkel folytatott írásos és szóbeli kommunikáció rögzíthető,
 • az értékesítők számára az ügyfelekre vonatkozó összes információ egy helyen érhető el, bármely szervezeti egység is rögzítette,
 • proaktív webes felületek támogatják a felhasználókat a kényelmes, gyors és helyszíntől független adatrögzítésben és lekérdezésekben,
 • az ügyfél-információk az ERP rendszer CRM moduljában, egy helyen érhetők el, nincs szükség a különböző modulokból összeválogatni az adatokat,
 • a Maconomy ERP rendszerben az ügyfél-információkhoz való hozzáférés jogosultság alapon történik, a tevékenységek és lekérdezések naplózhatók, így biztosítva azok biztonságát,
 • az ügyfeleken túl a potenciális ügyfelekre vonatkozóan is teljes körű információk érhetők el (korábban adott ajánlatok, ráfordítások, stb.),
 • az értékesítési tevékenységek költség-túlfutásai csökkenthetők azáltal, hogy az értékesítésre fordított ráfordításokat (munkaidő, költségek) is rögzítjük, így ügyfelenként, értékesítőként, tevékenység típusonként is elemezni tudjuk a ráfordítások és megtérülések arányát,
 • a szolgáltatások, munkák és projektek túlfutásai is csökkenthetők, hiszen már az értékesítési fázis elején az értékesítők megalapozott és részletes terveket készíthetnek,
  a vállalkozás minden részlegére kiterjedően a teljes jövőbeni szolgáltatás/projekt portfólió előrejelezhető,
 • a Maconomy vállalatirányítási rendszerben magas szintű dokumentumkezelés biztosított, így az ügyfelekkel folytatott kommunikáció minden része rögzíthető és később egyszerűen előkereshető, természetesen jogosultság kezelés mellett,
 • a Maconomyban rögzített tervek alapján a jövőbeni bevételek előrejelzése pontos és valós idejű, illetve könnyen előállítható,
 • a szolgáltatások-, projektek-, tevékenységek-, munkák tervezése megalapozott, mert becslések helyett a korábbi tény adatok és előrejelzések elemzésével és összevetésével készülnek,
 • a kiadott ajánlatok pontossága jelentősen megnő, ami egyrészt a végrehajtás során előforduló túlfutásokat csökkenti, másrészt az ügyfeleknek tett vállalások betarthatóságát garantálja,
 • a nyertes ajánlatokhoz kapcsolódó munkák és projektek nyereségessége nő a javuló és egységesebb becslési folyamatokkal,
 • már a tervezés korai szakaszában lehetséges a szükséges erőforrás-igények azonosítása és az esetleges erőforrás-problémák felismerése, ami csökkenti a nem tervezett túlórákat, illetve a nem időben teljesített szolgáltatások elkerülésével az ügyfél-reklamációk számát.

CRM modul Maconomy ERP

Maconomy ERP rendszer CRM modul: főbb funkciók

A Maconomy integrált vállalatirányítási rendszer ügyfélkezelési (CRM) megoldása kiterjed a partnerek adatainak nyilvántartására, az értékesítési folyamatok támogatására, és értékesítést támogató információk biztosítására.

Partnernyilvántartás

A Maconomy ERP rendszer CRM megoldásában az ügyfelek, potenciális ügyfelek, szállítók, alvállalkozók, szakmai szervezetek (kapcsolat cég), illetve a kapcsolat személyek különböző adatai rögzíthetők. Ezek az adatok magukban foglalják többek között a kapcsolati adatokat, az ott dolgozó munkatársakat és az ő adataikat, az üzleti lehetőségeket, az értékesítési tevékenységeket, a kampányok folyamatait, a kintlevőségekre vonatkozó információkat és a rendszerbe feltöltött dokumentumokat. Az egyes értékesítők hozzárendelhetők a kapcsolat cégekhez és személyekhez, így megoldható, hogy csak a saját partnereiket érjék el a Maconomyban.

Kapcsolati háló

A Maconomy integrált ERP rendszer CRM moduljában tárolt kapcsolat cég és kapcsolat személy típusú partnerek között hierarchikus kapcsolati hálókat lehet kialakítani. Ennek segítségével a cégek között fennálló kapcsolatokat (anyavállalat, társult vállalkozás, stb.), a kapcsolat személyek egymással való kapcsolatait, illetve a cégek és személyek kapcsolatait (hol dolgozik az adott személy, milyen beosztásban, stb.) lehet meghatározni.

Események

A Maconomy vállalatirányítási rendszer CRM megoldásában különböző típusú események hozhatók létre (pl. értékesítés, rendezvény, hírlevél, karácsonyi üdvözlet, stb.). Az egyes kapcsolat cégekhez, vagy személyekhez kialakított eseményeken belül megadhatjuk azok egyes lépéseit, időpontját, jellegét, a következő teendő adatait (amelyekből a rendszer automatikus értesítéseket generál), illetve szabadszöveges leírást adhatunk és dokumentumokat is kapcsolhatunk.

Üzleti lehetőségek kezelése

A Maconomy ERP rendszer CRM megoldásában üzleti lehetőségek is létrehozhatók. Ezeket az különbözteti meg az eseményektől, hogy egy konkrét munka, projekt, szolgáltatás köré épülnek, amelynek összege és valószínűsége is meghatározható, a feladat tervét is ki lehet alakítani, illetve a folyamat egyes fázisai (pl.: lead, értékesítés, ajánlat, nyertes/vesztes) is meghatározhatók. Az üzleti lehetőségekre épülő riportok alapján egyszerűen előállítható a értékesítési csatorna kimutatása (sales pipeline report), illetve a múltbeli értékesítési tervek és tényadatok összehasonlítása. A folyamatot automatikus értesítések támogatják.

Kampánymenedzsment támogatás

A Maconomy vállalatirányítási rendszer előnye az önálló CRM rendszerekkel szemben, hogy az ügyfélkezelési „moduljában” az ügyfelekre vonatkozó egyéb információk (pl. kintlevőség, ügyfélen képződött nyereség, ajánlatok sikeraránya, stb.) is megtalálható. Így egy kampány kialakítása során a rendszerben található adatok alapján olyan lekérdezéseket lehet összeállítani, amelyekből az adott kampány céljainak leginkább megfelelő (potenciális) ügyfél listák állíthatók elő. A kampány végrehajtási folyamatát (pl.: hírlevél, érdeklődők (linkekre kattintók) telefonos megkeresése, esemény szervezése, utánkövetés) a rendszerben nyomon lehet követni, illetve az egyes megcélzott résztvevők aktivitását lehet rögzíteni.

No tags for this post.