Maconomy vállalatirányítási rendszer IT cégek számára

Integrált ERP rendszer fejlesztőcégeknek, szoftverfejlesztő vállalkozásoknak

Az IT cégek jellemző kihívásai

Önnek is ismerősek az alábbi problémák?

 • Az egymástól elkülönült megoldások (CRM, könyvelőprogram, számlázóprogram, projektmenedzsment eszközök, ticketing), saját fejlesztésű célszoftverek (munkaidő-nyilvántartás, HR adatbázis) és a különböző Excel táblázatok miatt rengeteg időbe telik az adatok többszöri rögzítése a különböző rendszerekbe.
 • A széttagolt rendszerek miatt a döntéshozók számára nem érhetők el valós idejű, megbízható és teljes működést áttekintő adatok, emiatt a cég irányítása megérzéseken és feltételezéseken alapul.
 • A szigetszerű megoldások integrációja, folyamatos karbantartása és fejlesztése költséges és jelentős belső erőforrásokat von el a bevételt termelő ügyfélmunkáktól.
 • Nem áll rendelkezésre megfelelő eszköz a projektek és munkák erőforrástervezéséhez.
 • A folyamatban levő feladatok cégszintű nyomon követése nehézkes.
 • A munkaidő rögzítése bonyolult, sok energiát igényel és pontatlan.
 • A projektek tényleges munkaidő és költség ráfordításai csak utólag és pontatlanul határozhatók meg, így a hatékonyság nem mérhető és javítható.
 • Az egyes projektek, ügyfelek, munkatársak, üzletágak, alvállalkozók eredménye nem mutatható ki pontosan és valós időben.
 • A bevételek tervezése nehézkes és pontatlan, a tényadatok későn és nem megfelelő bontásban állnak rendelkezésre.
 • A munkatársak elfoglaltnak tűnnek, de a kihasználtsági mutatók mégis alacsony szinten vannak.

A Maconomy vállalatirányítási rendszer IT cégek számára készült megoldása megoldást jelent a fenti problémákra!

Informatikai cégek jellemzői

Az egyes IT cégek között jelentős eltérések lehetnek a működésük és folyamataik terén:

 • a vállalkozásnak lehet kizárólag egy, de akár sok száz ügyfele is,
 • a projektjeiket agilis vagy vízesés módszertan alapján kezelhetik, de lehetnek ismétlődő jellegű munkáik is,
 • a munkatársak egy nagy, vagy sok kisebb fejlesztésen dolgozhatnak,
 • az ügyfelekkel történő elszámolás lehet például ráfordítás alapú (Time and Materials) vagy rögzített áras,
 • a fejlesztők lehetnek munkavállalók és alvállalkozók is,
 • lehet szó 30 fős hazai vállalkozásról, vagy egy több száz fejlesztőt foglalkoztató több országban működő cégcsoportról.

Az IT szektorba tartozó cégek sokfélesége ellenére a működésük alaplogikája nagyban hasonlít, alapvetően szolgáltatásokat nyújtanak ügyfeleiknek, jellemzően projekt alapon. Az informatikai cégek az úgynevezett professzionális szolgáltató cégek közé tartoznak.

Az IT vállalkozások közös vonása továbbá, hogy legfőbb értékük a munkatársak tudása és ideje, amit egyes cégeknél kiegészít a saját fejlesztésű szoftverbe épített tudás.

Vállalatirányítási rendszer IT cégek számára

IT cégek igényei és elvárásai

A különböző informatikai cégek működésre és üzleti folyamatokra vonatkozó alapvető elvárásai is hasonlók:

A fenti elvárásoknak egy integrált (projekteket és pénzügyeket is egyben kezelő) és iparági vállalatirányítási rendszerrel lehet megfelelni.

Ismerje meg a Maconomy vállalatirányítási rendszer IT cégek számára alkalmas megoldását!

Milyen célok elérését kell támogatnia egy ERP rendszernek?

Egy megfelelően kiválasztott ERP rendszer birtokában egy IT cégnek az alábbi célokat meg kell tudni valósítania:

 • munkák, projektek megbízások generálása folyamatosan és tervezhető módon,
 • rendelkezésre álló erőforrások optimális kihasználása,
 • ajánlatok és szerződött feladatokat alapján az erőforrás igények időben történő előrejelzése a HR számára,
 • projektek és munkák befejezése időben és költségkereteken belül,
 • többletszolgáltatások, túlmunkák érvényesítése az ügyfelek felé,
 • teljesített munkák után járó munkadíjak időben történő kiszámlázása,
 • cég eredményességének pontos és valós idejű kimutatása szervezeti egység, projekt, ügyfél, erőforrás és egyéb nézetekben.

A projekt alapú szolgáltató cégek sajátos igényei miatt a sztenderd ERP rendszerek nem nyújtanak megfelelő megoldást.

Megoldást jelenthet egy saját fejlesztésű ERP rendszer?

Tapasztalataink szerint a széttagolt célszoftverek és Excel táblázatok mellett a saját fejlesztésű „ERP rendszerek” sem jelentenek valós, hatékony és fenntartható megoldást.

Napjainkra egy vállalatirányítási rendszer komplexitása, a technológiai változások követése, illetve a törvényi kötelezettségek biztosítása olyan mennyiségű és folyamatos fejlesztési feladatot generál, amit egyetlen nem erre specializálódott IT cég sem képes házon belül megoldani az ügyfél projektek mellett.

Még a jóval egyszerűbb saját fejlesztésű célmegoldások esetén is az látható, hogy a széleskörű igények ismerete nélkül rengeteg energiát igényel a „kerék újrafeltalálása”. Az iparági legjobb gyakorlatok (best practices) ismerete nélkül pedig nehéz optimális és hatékony célszoftvereket készíteni.

Valódi megoldást egy iparági integrált vállalatirányítási rendszer jelenthet az IT cégek számára is.

A Maconomy vállalatirányítási rendszer IT cégek számára készült megoldása önállóan is képes az informatikai vállalkozások igényei lefedni, de képes arra is, hogy meglevő saját fejlesztésű célszoftverekkel összekötve használjuk.

Jellemzően belső fejlesztésű munkaidő rögzítő megoldás (timesheet) esetén merül fel az igény a Maconomy és a célszoftver integrációjára, amely RESTful API-n keresztül oldható meg.

Maconomy vállalatirányítási rendszer IT cégek számára: teljes körű ERP megoldás az informatikai szektor számára

A Maconomy ERP rendszer főbb funkcionális területei:

 • ügyfélkezelés (CRM)
 • emberi-erőforrás menedzsment (HR)
 • erőforrás és kapacitás tervezés
 • munkaidő és költségrögzítés
 • munka/szolgáltatás/projekt menedzsment
 • pénzügy
 • számlázás
 • kontrolling
 • könyvelés
 • szolgáltatáshoz és projekthez kapcsolódó értékesítés
 • üzleti intelligencia
 • bejelentés kezelő modul (Maconomy Helpdesk)
 • előfizetés kezelés
 • projekt alapú értékesítés modul
 • projektkollaboráció

Részletes információk a Maconomy modulokról

Milyen típusú vállalkozásoknak alkalmas a Maconomy vállalatirányítási rendszer?

A Maconomy ERP rendszer a professzionális szolgáltató cégek, ezen belül az ICT szektor alábbi szereplői számára kínál iparági integrált megoldást:

 • IT cégek
 • informatikai cégek
 • szoftverfejlesztő cégek
 • IT outsourcing vállalkozások
 • rendszerintegrátor cégek
 • fejlesztő cégek
 • infokommunikációs cégek
 • információ és kommunikáció technológia szolgáltatók
 • információbiztonsági szolgáltatók
 • informatikai tanácsadó cégek
 • IT és alkalmazás üzemeltetők
 • IT infrastruktúra tervező és üzemeltető cégek
 • IT tanácsadó cégek
 • játékfejlesztő cégek
 • számítástechnikai fejlesztő cégek

Igényeljen Maconomy ERP rendszer bemutatót kötelezettségek nélkül!

Maconomy vállalatirányítási rendszer IT cégek számára: Ízelítő hazai referenciáinkból

A Maconomy vállalatirányítási rendszer IT cégek számára kínált előnyei

A Maconomy ERP rendszer évtizedek óta kínál üzleti megoldásokat az ICT cégek számára.

Az iparág kiemelkedő képviselőivel való együttműködésünk során alapos ismeretekre tettünk szert az IT cégek kihívási, elvárásai és működése terén.

Hatékony és szakértő támogatást nyújtunk az üzleti folyamatok szervezésében, optimalizálásában, tisztánlátást, áttekinthetőséget és irányítást biztosítunk a döntéshozók és tulajdonosok számára.

Kapcsolatfelvételtől a szerződésig

A Maconomy ERP rendszer teljes körű, hatékony és integrált megoldással rendelkezik az alábbi feladatokra vonatkozóan:

 • potenciális ügyfelek azonosítása
 • meglevő ügyfelek kezelése (CRM)
 • marketing és értékesítési folyamatok támogatása
 • ajánlati szakaszban levő projektek szakmai és üzleti tervezése
 • account menedzseri feladatok végrehajtása
 • kampányok kezelése
 • szerződésmenedzsment
 • megrendelések kezelése
 • előfizetések kezelése
 • licenc értékesítés

Projekttől a számlázásig

A Maconomy vállalatirányítási rendszer IT cégek számára készült megoldása az informatikai vállalkozások fő üzleti tevékenységeit is minden részletre kiterjedően támogatja:

 • projektek feladatainak tervezése az ajánlati tervek alapján,
 • leszerződött projektek (munkák, fejlesztések, tanácsadói feladatok, hibajavítások, üzemeltetetési feladatok) nyomon követése,
 • változó ügyféligények hatékony kezelése,
 • projektterv verziók, revíziók készítése, jóváhagyások,
 • projekt előrehaladás figyelemmel kísérése és jelentése,
 • határidő és költség keretek túllépésének korai felismerése,
 • munkaidő és költség ráfordítások rögzítése és jóváhagyása,
 • alvállalkozó menedzsment,
 • projektmenedzseri feladatok hatékony ellátása,
 • projekt mérföldkövek nyomon követése.

Ajánlattételtől a pénzügyi teljesítésig

A Maconomy ERP rendszerben hatékonyan lehet:

 • projekt pénzügyi terveket kialakítani és nyomon követni: belső erőforrások, alvállalkozók, költségek, határidők, számlázás, stb.,
 • projekt és projektportfólió szinten áttekinteni a pénzügyi adatokat,
 • projekt és projektportfólió szinten terv és tény összehasonlításokat készíteni,
 • projekt számlázási mérföldköveit figyelemmel kísérni,
 • projekt kontrolling tevékenységeket végrehajtani.

Ajánlatkéréstől az átadásig

A Maconomy vállalatirányítási rendszer IT cégek számára kialakított verziójának segítségével könnyedén tudjuk:

 • tervezni a projektek és egyéb munkák erőforrás igényeit szerepkör, munkatárs és csoport szinten is,
 • projekt költséget számítani dinamikusan a belső és külső erőforrások egységnyi költsége alapján,
 • előrebecsülni a szükséges belső és külső erőforrásokat, az ajánlati szakaszban levő projektek és a távollétek (szabadság, betegség) figyelembevételével
  előre jelezni a HR számára a toborzási és képzési igényeket,
 • naprakészen nyilvántartani és a projekt erőforrás tervezésnél felhasználni a munkatársak képességeit, készségeit (skill mátrix),
 • azonosítani, szerződtetni és lefoglalni a szükséges alvállalkozókat és külső szakértőket,
 • valós időben és pontosan kimutatni az egyes erőforrások, szerepkörök, szervezeti egységek, fejlesztői csapatok tervezett és tény leterheltségét,
 • kisimítani az erőforrás leterheltség egyenetlenségeit.

Hasonló de mégis egyedi működés: a Maconomy megoldása

Az IT cégek működése hasonló, de típusonként és akár cégenként is jelentősen eltérő lehet.

A Maconomy vállalatirányítási rendszer rugalmas felépítése, paraméterezhetősége és testre szabhatósága biztosítja, hogy gyakorlatilag minden ügyfelünk számára egyedi megoldást tudjunk kialakítani a rendszer keretein belül. Így a Maconomy segítségével jellemzően egyedi fejlesztések nélkül is leképezhetők a szükséges üzleti folyamatok.

A bevezetési projektek során a Maconomy ERP rendszer és a TRL Hungary Kft. tanácsadóinak több mint két évtizedes iparági tapasztalata alapján a meglevő folyamatok legjobb gyakorlatokon alapuló optimalizálása is megtörténik.

Fedezze fel a Maconomy vállalatirányítási rendszer IT cégek számára kínált megoldását, igényeljen kötelezettségek nélkül bemutatót!