Maconomy vállalatirányítási rendszer: ERP megoldás szolgáltató és projektalapú cégek számára

A többi vállalatirányítási rendszertől a professzionális szolgáltató cégek és a projektalapú szervezetek alapos ismerete különböztet meg minket

Iparágspecifikus, testreszabott és integrált vállalatirányítási rendszer

A Maconomy iparági ERP rendszernek köszönhetően cégére szabott vállalatirányítási rendszert használhat, kompromisszumok nélkül.

Tudjuk, hogy a professzionális szolgáltató cégek és projekt alapon működő szervezetek üzleti folyamatainak jelentős része nagyban hasonlít, azonban részleteikben eltérhetnek egymástól. Ezért a szolgáltató iparágon belül számos szegmenst különböztetünk meg, amelyeknek egyedi megoldásokat kínálunk.

Minden szolgáltató cégnek olyan testre szabott integrált ERP rendszert kínálunk, amellyel az iparági egyezőség és a hasonló folyamatok ellenére mégis megőrizhetik különbözőségüket.

Vállalatirányítási rendszer szolgáltató cégek számára

A Maconomy vállalatirányítási rendszer kiemelt iparágai:

A professzionális szolgáltató cégek és projektalapú szervezetek

A szolgáltató és a projektalapú cégek másként működnek, mint a termelő, gyártó és kereskedő vállalkozások. Ezért a vállalatirányítási (ERP) rendszereikkel szemben támasztott követelmények is eltérőek.

Szolgáltató és projektalapú cégek számára nem felelnek meg a gyártó vagy kereskedő vállalatok részére kifejlesztett ERP rendszerek és egyéb ügyviteli eszközök.

A professzionális szolgáltatócégek fogalma

A Professzionális szolgáltatócégek (Professional Services Organisations) az egyébként igen összetett szolgáltatási szegmens (tercier szektor) egy jól körülhatárolható csoportját alkotják.

Jellemzőjük, hogy munkatársaik idejét értékesítik, akik jellemzően magas képzettséggel rendelkeznek. A professzionális szolgáltató cégek tudáscentrikus szervezetek, amelyek a legtöbb esetben projekt alapon szolgáltatnak, de bizonyos típusai (például a könyveléssel, könyvvizsgálattal és adótanácsadással foglalkozó cégek) folyamatos szolgáltatást is nyújthatnak.

A Maconomy ERP rendszer a professzionális szolgáltató szervezetek számára jelent ideális megoldást.

Iparági ERP rendszerek

Generikus és iparági vállalatirányítási rendszer

A vállalatirányítási rendszerek két fő csoportba sorolhatók:

  • generikus (általános) ERP és ügyviteli rendszerek,
  • iparági ERP rendszerek.

Generikus ERP rendszer

Az összes vállalkozás számára egyaránt alkalmazható, függetlenül azok működési területétől, üzleti folyamataitól és iparágától. Meglátásunk szerint azonban az ilyen általános ügyviteli és vállalatirányítási eszközök nem jelentenek hatékony megoldást. Az egyes szervezetek elvárásainak megfelelő modulok, testreszabások, paraméterek, folyamatok és riportok kialakítása jelentős erőfeszítést igényel egy generikus ERP rendszer bevezetése során, használatuk pedig számos kompromisszummal jár. A bevezetésben résztvevő szállító oldali munkatársak ismeretei sem feltétlenül mélyek minden iparág tekintetében.

Iparágspecifikus ERP rendszer

Egy adott iparág igényeit próbálják kiszolgálni. Figyelembe veszik az adott szegmens egyedi működési logikáját, ismerve azok egyedi igényeit, legjobb gyakorlatait és specifikus riportjait. Az iparági vállalatirányítási rendszerek bevezetése és karbantartása során kevesebb testreszabásra van szükség, jó esetben nem kell a felhasználóknak kompromisszumokat kötniük. A szállító vállalatirányítási rendszer bevezetési projektben résztvevő munkatársai alaposan ismerik az iparág működését, legjobb gyakorlatait és riportjait, így hatékonyan tudják támogatni az ügyfeleket.

A Maconomy iparági vállalatirányítási rendszer által kínált előnyök

Valós nyereségadatok kimutatása

A gyártó vagy kereskedelmi cégekre szabott ERP rendszerekkel alapesetben nem lehet szolgáltatásonként vagy projektenként nyereséget kimutatni.

Ha a nyereséget projektenként vagy szolgáltatásonként szeretnénk kimutatni, iparágspecifikus vállalatirányítási megoldásra van szükségünk. Így a tevékenységek pénzügyi és kontrolling értékelése valós adatokon alapul.

A Maconomy iparági ERP rendszer segítségével a költségek és bevételek pontosan megállapíthatók és kiszámlázhatók az egyes tevékenységekhez, projektekhez kötődően. Találgatások helyett tényeken alapuló nyereség kimutatásokat fogunk kapni.

Valós költségadatok kimutatása

A termelő cégek ERP megoldásaiban a költségeket jellemzően accountokhoz és szervezeti egységekhez lehet kötni. Így a költségeket az egyes szolgáltatások vagy projektek szintjén nem, vagy csak pontatlanul lehet kimutatni, ami a működést és a rendszert lelassítja és a döntéshozatalt megnehezíti.

A szolgáltató cégeknek kialakított ERP megoldásokban minden tranzakció köthető tevékenységekhez, szolgáltatásokhoz, projektekhez. A ráfordítások és bevételek rögzítése alapvető változást jelent a komplex kontrolling riportok előkészítése terén.

A Maconomy vállalatirányítási rendszerrel megtudhatjuk, hogy melyik projektünk, tevékenységünk, szolgáltatásunk nyereséges, melyik munkatársunk hatékony. A jelentősen javuló átláthatóság megalapozott döntéseket tesz lehetővé.

Üres vagy tartalmas riportok?

A szolgáltató cégek számára a legtöbb ERP rendszer beépített riportjai túl általánosak, emiatt nagy mennyiségű, de nem személyre szabott jelentést kapunk az ilyen eszközök, szoftverek használata esetén.

A szerepkörök kimutatásainak kialakítása később jelentősen megnöveli a költségeket.

A szolgáltató és projektalapú cégek számára kialakított Maconomy integrált vállalatirányítási rendszer célzott, komplex és tartalmas jelentéseket kínál. Az iparágspecifikus, szerepkör alapú, dinamikus riportok módosítás nélkül biztosítják a szükséges információt.

Számlázás és cash flow

A termelő és kereskedő cégek igényeire kialakított ERP rendszerek moduljai jellemzően egy számlasablont tartalmaznak. Ez a szolgáltató és projektalapú cégek számára rugalmatlan megoldást jelent.

A sablon a gyártáshoz és disztribúcióhoz kötődő adatokat tartalmazza, de az ügyfél, szolgáltatás és projektspecifikus információkat nem. Ezért az ügyfél reklamációk számra magas és lelassul a cash flow.

A szolgáltató cégek tevékenységenként, ügyfelenként és projektenként egyedi számlatípust igényelnek, számukra a rugalmas számlázás kiemelt fontosságú.

A Maconomy ERP rendszer flexibilis számlaformátumai mellett annyi rugalmas sablont lehet kialakítani, amennyire szükségünk van. Így gyorsabban és kevesebb ügyfél reklamáció mellett történik a számlázás, ezáltal felgyorsul a cashflow is.

Feladatlebontási struktúra

A termelő és kereskedő cégek számára kialakított vállalatirányítási rendszerek moduljai jellemzően nem rendelkeznek feladatlebontási struktúrával (work breakdown structure).

Emiatt a szolgáltató és projektalapú cégek nem tudják tevékenységeiket az ERP rendszerükben megfelelően alábontani. Így az irányítás és a végzett tevékenységek nincsenek összhangban a különböző modulok használata során.

A szolgáltató és projektalapú szervezetek igényeinek megfelelő Maconomy vállalatirányítási rendszer lehetővé teszi a tevékenységek lebontását. Így az irányítás és a végzett tevékenységek összhangban vannak.

Erőforrásmenedzsment

A gyártásra tervezett ERP rendszerek moduljai az átlagos cégek leltárkészletének nyomon követésére és értékesítésére fókuszálnak. A szolgáltató és projektalapú cégeknél a tevékenységek és a munkatársak a lényegesek. A munkatársak idejének optimalizálása csak utólagos félmegoldásokkal vagy külső alkalmazásokkal oldható meg. Emiatt a kihasználtság alacsonyabb és így kevesebb bevételt tudunk elérni.

A Maconomy ERP rendszer a legértékesebb erőforrásokra, a munkatársakra fókuszál, hiszen tőlük függ egy tevékenység sikere, nyereségessége. A munkatárs és tevékenység, vagy projekt alapú folyamatok összekapcsolásával a kihasználtság megnő, a szolgáltatásaink idő és költségkereteken belül maradnak. Ezáltal a bevételeinket maximalizálni tudjuk.

Bevétel meghatározása

A szolgáltatás és projektalapú bevételek kimutatása a hagyományos, gyártó és kereskedelmi jellegű ügyviteli rendszerekben nehézkes, időigényes és pontatlan.

Mivel a szolgáltatócégek bevételei a szolgáltatásaikhoz, projektjeikhez kötődik, ezért a pontos meghatározásukhoz szükség van ilyen jellegű felosztásokra.

A Maconomy ERP rendszer szolgáltatás alapú számlázása lehetővé teszi a bevételek pontos és megfelelő részletezettségű meghatározását.

Minden egyes szolgáltatáshoz, projekthez egyértelműen hozzáköthetők a vonatkozó bevételek. A gyors és pontos hozzárendelések miatt a cash flow is felgyorsul.

Tömeges vagy egyedi gyártás?

A hagyományos, termelési ERP rendszerek a nagyszámú, egyforma termékek gyártását támogatják elsősorban. Ha minden termék alapvetően egyforma, ez a megoldás megfelelő.

Egyedi igények kielégítéséhez olyan ERP rendszerre van szükségünk, amely képes az eltérések fizikai és pénzügyi kezelésére is, ennek hiánya megnövelheti a költségeket.

A Maconomy ERP rendszer az egyedi gyártás fizikai és pénzügyi sajátosságait is megfelelően tudja kezelni.

Ha az anyagok és munkaerő költségek projektenként kerülnek elszámolásra, a cég képes lesz a komplex tervek valós idejű nyomon követésére és módosítására is, ami hatalmas előnyt jelent. Így a gyártás proaktívvá és költség-kontrollálttá válik.