Miért fontos iparág specifikus, projekt alapú ERP rendszer mellett dönteni?

A szolgáltató és a projektalapú cégek másként működnek, mint a termelő, gyártó és kereskedő vállalkozások

Professzionális szolgáltató cégek, projekt alapon működő cégek sajátosságai

A professzionális szolgáltató cégek tevékenységei, folyamatai, kulcskérdései és üzleti információs igényei is különböznek a többi iparágtól, ezért a vállalatirányítási rendszereikkel szemben támasztott követelmények is eltérőek.

A szolgáltató és projektalapú cégek számára nem felelnek meg a gyártó és kereskedő vállalatok részére kifejlesztett ERP rendszerek, számukra kiemelten fontos egy szolgáltatás centrikus és projekt alapú ERP rendszer kiválasztása.

Ha olyan vállalatirányítási rendszert vezetünk be, amelyik nem a szolgáltató cégek alapfogalmaira épül, akkor számos módosításra, félmegoldásra és kompromisszumra kell felkészülnünk. Ez egyrészt megnöveli a költségeket, másrészt nem nyújt megfelelő megoldást.

Iparág specifikus projekt alapú ERP rendszer

Válasszon olyan iparág specifikus szolgáltatás központú és projekt alapú ERP rendszert szolgáltató vagy projektalapú cége számára, amelyik tökéletesen illeszkedik a vállalkozás működéséhez, folyamataihoz és igényeihez!

Mit érdemes figyelembe venni a szolgáltató és a projektalapú cégeknek az ERP rendszer kiválasztásakor?

Mi jellemzi a szolgáltató és projekt alapú cégek igényeinek tökéletesen megfelelő vállalatirányítási rendszereket?

1. Moduláris vagy integrált ERP rendszert válasszunk?

A moduláris ERP rendszerekben az adatok tárolása elkülönülten történik. Emiatt ugyanazokat az adatokat többször kell rögzíteni a különböző modulokban, vagy rendszeres adatáttöltésekre van szükség. Gyakori, hogy ugyanarról a dologról az egyes modulokban eltérő adatok szerepelnek. Emiatt a döntéshozatal nehézkes, az egyeztetések sok időt és energiát igényelnek, a bizonytalanság állandó.

Az integrált ERP rendszerekben az adatok tárolása egy adatbázisban történik, egy példányban. Így az adatokat csak egyszer kell rögzíteni a vállalatirányítási rendszerben, nincs szükség adatáttöltésekre sem. Ennek eredménye, hogy ugyanarról a dologról egyféle verzió létezik az ERP megoldásban, amelyek szolgáltatásokhoz, vagy projektekhez kötődnek. A döntéshozatal a megbízható és valós idejű adatok miatt felgyorsul, kevesebb egyeztetésre van szükség és javul a nyereségesség.

Moduláris vagy integrált projekt alapú ERP rendszer

2. Valós nyereségadatok kimutathatósága

A moduláris és gyártó, vagy kereskedelmi cégekre szabott ERP rendszerekkel alapesetben nem lehet szolgáltatásonként, vagy projektenként nyereséget kimutatni. A több modulból származó adatok miatt még a kiegészítésképpen bevezetett drága és bonyolult üzleti intelligencia megoldásokkal is ellentmondásos nyereség-kimutatásokat kapunk.

Ha a nyereséget projektenként, vagy szolgáltatásonként szeretnénk kimutatni, iparág specifikus ERP rendszer jelenti a megoldást. Így a tevékenységek pénzügyi értékelése valós adatokon alapul. A költségek és bevételek pontosan megállapíthatók és kiszámlázhatók az egyes tevékenységekhez, projektekhez kötődően. Találgatások helyett tényeken alapuló nyereség-kimutatásokat fogunk kapni.

Nyereségesség kimutatása projekt alapú ERP rendszerben

3. Termelő ERP vagy szolgáltatás és projekt alapú ERP?

A termelő cégek ERP megoldásaiban a költségeket jellemzően termékekhez, szervezeti egységekhez lehet kötni. Így a költségeket az egyes szolgáltatások, vagy projektek szintjén nem, vagy csak pontatlanul lehet kimutatni, ami a működést lelassítja és a döntéshozatalt megnehezíti.

A szolgáltató cégeknek kialakított ERP megoldásokban szinte minden tranzakció köthető tevékenységekhez, szolgáltatásokhoz, projektekhez. A ráfordítások és bevételek rögzítése alapvető változást jelent. Megtudhatjuk, hogy melyik projektünk, tevékenységünk, szolgáltatásunk nyereséges, melyik munkatársunk hatékony. A jelentősen javuló átláthatóság megalapozott döntéseket tesz lehetővé.

Termelő vagy szolgáltató ERP rendszer

4. Üres vagy tartalmas riportok?

A szolgáltató cégek számára a legtöbb ERP beépített riportjai túl általánosak, emiatt nagy mennyiségű, de nem személyre szabott jelentést kapunk. A szerepkörök kimutatásainak kialakítása később jelentősen megnöveli a költségeket.

A szolgáltató és projektalapú cégek számára kialakított vállalatirányítási rendszerek célzott, tartalmas jelentéseket kínálnak. Egy iparág specifikus ERP rendszer, szerepkör alapú, dinamikus riportokkal jelentős módosítás nélkül biztosíthatja a szükséges információkat.

Általános vagy iparág specifikus projekt alapú ERP rendszer

5. Számlázás és cash flow az ERP rendszerben

A termelő, vagy kereskedő cégek igényeire kialakított ERP rendszerek jellemzően egy számlasablont tartalmaznak. Ez a szolgáltató- és projektalapú cégek számára rugalmatlan megoldást jelent. A sablon a gyártáshoz és disztribúcióhoz kötődő adatokat tartalmazza, de az ügyfél-, szolgáltatás- és projektspecifikus információkat nem. Ezért az ügyfél reklamációk számra magas és lelassul a cash flow.

A szolgáltató cégek tevékenységenként, ügyfelenként és projektenként egyedi számlatípust igényelnek, számukra a rugalmas számlázás kiemelt fontosságú. A flexibilis számlaformátum mellett célszerű annyi rugalmas sablont kialakítani, amennyire szükségünk van. Így gyorsabban és kevesebb ügyfél reklamáció mellett történik a számlázás, ezáltal felgyorsul a cash flow is.

Számlázás cash flow projekt alapú ERP rendszer

6. Feladatlebontási struktúra projekt alapú ERP rendszerben

A termelő és kereskedő cégeknek kialakított ERP rendszerek jellemzően nem rendelkeznek feladatlebontási struktúrával (WBS: work breakdown structure). Emiatt a szolgáltató- és projektalapú cégek nem tudják tevékenységeiket az ERP rendszerükben megfelelően alábontani. Így az irányítás és a végzett tevékenységek nincsenek összhangban.

A szolgáltató- és projektalapú szervezetek igényeinek megfelelő iparág specifikus projekt alapú ERP rendszer lehetővé teszi a tevékenységek lebontását. Így az irányítás és a végzett tevékenységek összhangban vannak.

Feladatlebontás WBS projekt alapú ERP rendszerben

7. Erőforrás-menedzsment egy projekt alapú ERP rendszerben

Leltár és alkatrészek: a gyártásra tervezett ERP rendszerek az átlagos cégek leltárkészletének nyomon követésére és értékesítésére fókuszálnak. A szolgáltató- és projektalapú cégeknél a tevékenységek és a munkatársak a lényegesek. A munkatársak idejének optimalizálása csak utólagos félmegoldásokkal, vagy külső alkalmazásokkal oldható meg. Emiatt a kihasználtság alacsonyabb és így kevesebb bevételt tudunk elérni.

Munkatársak: a szolgáltatás alapú ERP a legértékesebb erőforrásokra, a munkatársakra fókuszál, hiszen tőlük függ egy tevékenység sikere és nyereségessége. A munkatárs- és tevékenység, vagy projekt alapú folyamatok összekapcsolásával a kihasználtság megnő, a szolgáltatásaink idő és költségkereteken belül maradnak. Ezáltal a bevételeinket maximalizálni tudjuk.

Erőforrás menedzsment ERP rendszerben

8. Bevételek meghatározása

A szolgáltatás és projektalapú bevételek kimutatása a hagyományos, gyártó- és kereskedelmi jellegű ERP rendszerekben nehézkes, időigényes és pontatlan. Mivel a szolgáltatócégek bevételei a szolgáltatásaikhoz, projektjeikhez kötődik, ezért a pontos meghatározásukhoz szükség van ilyen jellegű felosztásokra.

A szolgáltatás alapú számlázás lehetővé teszi a bevételek pontos és megfelelő részletezettségű meghatározását. Minden egyes szolgáltatáshoz, projekthez egyértelműen hozzáköthetők a vonatkozó bevételek. A gyors és pontos hozzárendelések miatt a cash flow is felgyorsul.

Bevétel meghatározása ERP rendszerben

9. Tömeges vagy egyedi gyártás?

A hagyományos, termelési ERP rendszerek a nagyszámú, egyforma termékek gyártását támogatják elsősorban. Ha minden termék alapvetően egyforma, ez a megoldás megfelelő. Egyedi igények kielégítéséhez olyan ERP rendszerre van szükségünk, amely képes az eltérések fizikai és pénzügyi kezelésére is. Ennek hiánya megnövelheti a költségeket.

Egy szolgáltató jellegű iparág specifikus ERP rendszer az egyedi gyártás fizikai és pénzügyi sajátosságait is megfelelően tudja kezelni. Ha az anyagok és munkaerő-költségek projektenként kerülnek elszámolásra, a cég képes lesz a tervek valós idejű nyomon-követésére és módosítására, ami hatalmas előnyt jelent. Így a gyártás proaktív és költség-kontrollált lesz.

ERP rendszer tömeges vagy egyedi gyártás

No tags for this post.