Az iparágspecifikus, projekt alapú ERP rendszer előnyei

A szolgáltató és a projektalapú cégek működése eltér a termelő, gyártó és kereskedő vállalkozásoktól

A professzionális szolgáltató cégek és projekt alapon működő vállalkozások sajátosságai

Egy professzionális szolgáltató cég tevékenysége, folyamatai és riportigényei is különböznek a többi iparágtól, ezért a vállalatirányítási rendszereikkel szemben támasztott igényeik is eltérőek.

A szolgáltató és projektalapú cégek számára nem felelnek meg a gyártó és kereskedő vállalatok részére kifejlesztett ERP rendszerek, számukra kiemelten fontos egy szolgáltatáscentrikus és projektalapú ERP rendszer kiválasztása.

Ha számukra olyan vállalatirányítási rendszert vezetünk be, amelyik nem a szolgáltató cégek alapfogalmaira és működésére épül, akkor számos módosításra, egyedi fejlesztésre, utólagos félmegoldásra és kompromisszumra kell felkészülniük. Ez egyrészt megnöveli a költségeket, másrészt nem fog megfelelő megoldást nyújtani.

Iparág specifikus projekt alapú ERP rendszer

Válasszon olyan iparágspecifikus szolgáltatásközpontú és projektalapú ERP rendszert szolgáltató vagy projektalapú vállalkozása számára, amelyik tökéletesen illeszkedik a cég működéséhez, folyamataihoz és igényeihez!

Mit érdemes figyelembe venni a szolgáltató és a projektalapú cégeknek az ERP rendszer kiválasztásakor?

Melyek azok a főbb tulajdonságok, amelyek a szolgáltató és projektalapú cégek igényeinek tökéletesen megfelelő vállalatirányítási rendszereket jellemzik?

1. Moduláris vagy integrált ERP rendszert válasszunk?

A moduláris ERP rendszerekben az adatok tárolása elkülönülten történik. Emiatt ugyanazokat az adatokat többször kell majd rögzíteni a különböző modulokban, vagy rendszeres adat-áttöltésekre lesz szükség. Viszont a többszörös rögzítések miatt sok esetben ugyanarról a tényről az egyes modulokban eltérő adatok fognak szerepelni. Az eltérések azonosítása, ellenőrzése, illetve a helyes verzió kiválasztása és visszavezetése minden érintett modulba jelentős mennyiségű és folyamatos munkát generál. Emiatt a döntéshozatal is nehézkes, az egyeztetések sok időt és energiát igényelnek, a bizonytalanság állandó.

Egy integrált ERP rendszerben az adatok tárolása egy adatbázisban történik, egy példányban. Emiatt csak egyszer kell rögzíteni az adatokat a vállalatirányítási rendszerben, nincs szükség adat-áttöltésekre sem. Ennek eredménye az lesz, hogy ugyanarról a tényről egyféle verzió létezik az ERP megoldásban, minden érintett felületen. Amennyiben frissíteni kell egy adatot, elég egy helyen rögzíteni az információt. A döntéshozatal a megbízható és valós idejű adatok miatt felgyorsul, kevesebb egyeztetésre van szükség és javul a nyereségesség.

Moduláris vagy integrált projekt alapú ERP rendszer

2. Valós nyereségadatok kimutathatósága

A moduláris felépítésű, gyártó vagy kereskedelmi cégekre szabott ERP rendszerekkel alapesetben nem lehet szolgáltatásonként vagy projektenként nyereséget kimutatni. A több modulból származó adatok miatt még a kiegészítésképpen bevezetett drága és bonyolult üzleti intelligencia megoldásokkal is ellentmondásos nyereségkimutatásokat lehet csak előállítani.

Ha a nyereséget projektenként vagy szolgáltatásonként szeretnénk kimutatni, egy iparágspecifikus ERP rendszer jelenti a megoldást. Így a tevékenységeink pénzügyi értékelése valós adatokon alapul. A költségek és bevételek pontosan megállapíthatók és kiszámlázhatók az egyes tevékenységekhez és projektekhez kötődően. Találgatások helyett tényeken alapuló nyereségkimutatásokat fogunk kapni.

Nyereségesség kimutatása projekt alapú ERP rendszerben

3. Gyártás vagy szolgáltatás és projekt alapú ERP?

A gyártó cégek ERP megoldásaiban a költségeket jellemzően termékekhez és szervezeti egységekhez lehet kötni. Így a költségeket az egyes szolgáltatások vagy projektek szintjén nem, vagy csak pontatlanul lehet kimutatni, ami a működést lelassítja és a döntéshozatalt megnehezíti.

A szolgáltató cégeknek kialakított vállalatirányítási rendszerekben szinte minden tranzakció tevékenységekhez, szolgáltatásokhoz és projektekhez köthető. A ráfordítások és bevételek rögzítése alapvető változást jelent, könnyen megtudhatjuk, hogy melyik projektünk, tevékenységünk, szolgáltatásunk nyereséges, melyik munkatársunk hatékony. A jelentősen javuló átláthatóság megalapozott döntéseket tesz lehetővé.

Termelő vagy szolgáltató ERP rendszer

4. Semmitmondó vagy tartalmas riportok?

A szolgáltató cégek számára a legtöbb ERP rendszer beépített riportjai túl általánosak, emiatt nagy mennyiségű, de nem releváns adathalmazt kapunk. Az egyes szerepkörökhöz kötődő kimutatások, riportok kialakítása később jelentősen megnöveli a bevezetési és fenntartási költségeket.

A szolgáltató és projektalapú cégek számára kialakított vállalatirányítási rendszerek célzott, tartalmas jelentéseket kínálnak. Egy iparágspecifikus ERP rendszer, szerepkör alapú, dinamikus riportokkal jelentős módosítás nélkül biztosíthatja a szükséges információkat.

Általános vagy iparág specifikus projekt alapú ERP rendszer

5. Számlázás és cash flow az ERP rendszerben

A termelő vagy kereskedő cégek igényeire kialakított ERP rendszerek jellemzően egy számlasablont tartalmaznak. Ez a szolgáltató és projektalapú cégek számára rugalmatlan és nem megfelelő megoldást jelent. A számlasablon a gyártáshoz és disztribúcióhoz kötődő adatokat tartalmazza, de az ügyfél, szolgáltatás és projekt specifikus információkat már nem. Ezért az ügyfélreklamációk számra magas lesz és a cash flow le fog lassulni, illetve nehezen tervezhető lesz.

A szolgáltató cégek tevékenységenként, ügyfelenként és projektenként egyedi számlatípust igényelnek, számukra a rugalmas számlázás kiemelt fontosságú. A flexibilis számlaformátum mellett célszerű annyi testre szabható számlasablont kialakítani, amennyire szükségünk van. Így gyorsabban és kevesebb ügyfélreklamáció mellett történik a számlázás, ezáltal felgyorsul a cashflow is.

Számlázás cash flow projekt alapú ERP rendszer

6. Feladatlebontási struktúra projekt alapú ERP rendszerben

A termelő és kereskedő cégeknek kialakított ERP rendszerek jellemzően nem rendelkeznek feladatlebontási struktúrával (WBS: work breakdown structure). Emiatt a szolgáltató és projektalapú cégek nem tudják tevékenységeiket az ERP rendszerükben az elvárásaiknak megfelelően alábontani. Így a működés irányítása és a végzett tevékenységek nincsenek összhangban.

A szolgáltató és projektalapú szervezetek igényeinek megfelelő iparágspecifikus ERP rendszer lehetővé teszi az általuk végzett tevékenységek, szolgáltatások alábontását. Így a feladatok irányítás és a végzett tevékenységek összhangban vannak.

Feladatlebontás WBS projekt alapú ERP rendszerben

7. Erőforrás-menedzsment egy projekt alapú ERP rendszerben

Leltár és alkatrészek: a gyártásra tervezett ERP rendszerek az átlagos cégek leltárkészletének nyomon követésére és értékesítésére fókuszálnak. A szolgáltató és projektalapú cégeknél a tevékenységek és a munkatársak a lényegesek. A nem iparági vállalatirányítási rendszerekben a munkatársak idejének optimalizálása csak utólagos félmegoldásokkal vagy külső alkalmazásokkal oldható meg. Emiatt a kihasználtság számottevően alacsonyabb és így kevesebb bevételt tudunk elérni.

Munkatársak: egy szolgáltatás alapú ERP rendszer a legértékesebb erőforrásokra, a munkatársakra fókuszál, hiszen tőlük függ bármely tevékenység sikere és nyereségessége. A munkatárs, tevékenység, vagy projekt alapú folyamatok összekapcsolásával a rendelkezésre álló erőforrások kihasználtsága megnő, az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások idő és költségkereteken belül maradnak. Ezáltal a bevételeket maximalizálni lehet.

Erőforrás menedzsment ERP rendszerben

8. Bevételek meghatározása

A szolgáltatás és projektalapú bevételek kimutatása a hagyományos, gyártó és kereskedelmi jellegű ERP rendszerekben nehézkes, időigényes és pontatlan. Mivel a szolgáltatócégek bevételei a szolgáltatásaikhoz, projektjeikhez kötődik, ezért a pontos meghatározásukhoz szükség van ilyen jellegű felosztásokra.

A szolgáltatás alapú számlázás lehetővé teszi a bevételek pontos és megfelelő részletezettségű meghatározását. Minden egyes szolgáltatáshoz, projekthez egyértelműen hozzáköthetők a vonatkozó bevételek. A gyors és pontos hozzárendelések miatt a cash flow is felgyorsul.

Bevétel meghatározása ERP rendszerben

9. Tömeges vagy egyedi gyártás?

A hagyományos, termelési ERP rendszerek a nagyszámú, egyforma termékek gyártását elsősorban. Ha minden termék alapvetően egyforma, ez a megoldás megfelelő lehet. Egyedi igények kielégítéséhez olyan ERP rendszerre van szükségünk, amely képes a változó termékek eltéréseinekk fizikai és pénzügyi kezelésére is. Ennek hiánya jelentősen megnöveli a költségeket.

Egy szolgáltató jellegű iparági ERP rendszer az egyedi gyártás fizikai és pénzügyi sajátosságait is megfelelően tudja kezelni. Ha az anyagok és munkaerő-költségek projektenként kerülnek elszámolásra, a cég képes lesz a tervek valós idejű nyomonkövetésére és módosítására, ami hatalmas előnyt jelent. Így a gyártás proaktív és költség-kontrollált lesz.

ERP rendszer tömeges vagy egyedi gyártás