ERP rendszer bevezetés pályázati forrásból

1. Vállalatirányítási rendszer pályázat – Általános információk

Az ERP rendszer bevezetés finanszírozása

A vállalatirányítási (ERP) rendszer bevezetési projektek tervezése és előkészítése során az egyik legfontosabb kérdés az elérhető források és a finanszírozási lehetőségek köré csoportosulnak.

Mivel egy vállalatirányítási rendszer bevezetését befektetésként kell megközelíteni, kizárólag a bekerülési költségek figyelembevételével nem lehet optimális döntést hozni. A helyes kérdés nem az, hogy mennyibe kerül egy ERP rendszer, hanem az, hogy mennyi idő alatt térül meg.

ERP pályázat felhasználása esetén is érdemes első körben az összes olyan ERP rendszert megvizsgálni, ami az adott vállalkozás számára kínál megfelelő megoldást, majd az egyes vállalatirányítási rendszerek funkcionalitását megismerve lehet az árazást értelmezni.

A rendelkezésre álló pénzügyi erőforrások sok esetben leszűkítik a kiválasztható vállalatirányítási rendszerek körét. Előfordulhat, hogy a keretek miatt az árszűrőn fennmaradt ERP megoldások nem felelnek meg az elvárásoknak, így átmeneti szükségmegoldás, vagy a bevezetés elhalasztása mellett dönt a cég.

Saját forrás kiegészítése pályázati támogatással

Amennyiben olyan megoldást találunk a legjobbnak (az elvárt funkcionalitást és a megtérülést figyelembe véve), amelyre nincs elegendő forrásunk, akkor tökéletes megoldást jelenthet egy olyan vállalatirányítási rendszer pályázat, amely EU-s vagy hazai forrásból támogatást nyújt a kiválasztott vállalatirányítási rendszer bevezetéséhez.

Természetesen az ilyen támogatási konstrukciókat akkor is érdemes lehet igénybe venni, ha egyébként saját finanszírozásból is meg tudnánk oldani az ERP implementációt.

Milyen feltételek mellett vehetők igénybe jellemzően egy vállalatirányítási rendszer pályázat?

Az elmúlt évtizedben számos olyan Európai Uniós és hazai ERP pályázat volt elérhető rövidebb-hosszabb ideig, amely a hazai vállalkozások számára nyújtott támogatást ERP rendszerek bevezetésére.

Az ERP pályázatok eltérő feltételek mellett kínálnak támogatást, ezek közül néhány fontosabb szempont:

 • megvalósítás helyszíne
 • létszám (például átlagos statisztikai létszám)
 • iparág meghatározása
 • minimális működés (például legalább 1 lezárt üzleti év)
 • gazdálkodási forma
 • árbevétel
 • projekt összköltség (például az éves árbevétel függvényében)
 • önerő aránya
 • rendelkezésre álló pályázati keret összege

A források felhasználási lehetősége is eltérő:

 • támogatható tevékenységek köre: például eszköz és hardver beszerzés, szoftver licencdíj (vásárlás, bérlés), szállítói munkadíjak (tanácsadás, fejlesztés), betanítás
 • szoftver jellege: kifejezetten ERP bevezetésre, vagy egyéb megoldásokra is
 • funkcionális területek meghatározása
 • rendszerek köre: előminősítés

Az ERP pályázat támogatásai is eltérőek lehetnek:

 • vissza nem térítendő, visszatérítendő (hitel)
 • támogatás összege, aránya
 • előfinanszírozás és vagy utófinanszírozás

ERP pályázat: a tanácsadó cégek szerepe

A vállalatirányítási rendszerek bevezetését támogató pályázatok figyelése, az adott cég számára alkalmas ERP pályázat kiválasztása, a pályázati anyagok összeállítása, a projekt végrehajtása és a fenntartási időszak során szükséges dokumentációs és elszámolási feladatok végrehajtása sok esetben indokolja külső pályázatíró cég bevonását.

Fontos azonban, hogy a rendszer kiválasztását általában nem célszerű a pályázatíró cégre bízni, hiszen nincsenek a döntéshez szükséges információk birtokában és a legtöbb esetben szakértelmük sem adott.

Vállalatirányítási rendszer pályázat: előnyök és hátrányok

Az elmúlt években a különböző vállalatirányítási rendszer bevezetést támogató pályázatok ugyan sokfélék voltak, de alapvetően mindegyik kiváló lehetőséget teremtett arra, hogy a cégek a saját forrásaik mellett külső, jó esetben vissza nem térítendő összegekhez jussanak.

Azonban érdemes arra is figyelni, hogy a nyilvánvaló előnyökön túlmenően az ERP pályázat korlátokat is jelent:

 • Bizonyos pályázatoknál csak minősített rendszer választható (bár ez elsősorban a pályázó cég kockázatát csökkenti).
 • Általában a pályázatok csak a bevezetéshez kapcsolódó költségeket támogatják, a későbbiekben felmerülő folyamatos kiadásokat nem. Ezért nagyon fontos, hogy ne csak az ERP implementáció, hanem a hosszú távú működés költségeit is határozzuk meg a lehető legpontosabban.
 • Érdemes azt is tisztázni, hogy az adott vállalatirányítási rendszer pályázat lehetőséget ad-e arra, hogy menet közben módosítsuk a kiválasztott szoftvert vagy a szállítót, ha valamilyen okból erre lenne szükségünk.
 • A pályázatnak többletterhei is vannak, mint például a pályázatírással, az adminisztrációval és az elszámolásokkal kapcsolatos feladatok és költségek.
 • Amennyiben jelentős számú cég pályázik, azzal is számolnunk kell, hogy a szállítók is leterheltebbek, ezért a projekt átfutása hosszabb lehet.

2. Aktuális vállalatirányítási rendszer pályázat információk

2021 január – VINOP-1.2.1-21

Újabb ERP pályázat érhető el 2021 márciustól: VINOP-1.2.1-21

2020 decemberében jelent meg a VINOP-1.2.1-21 pályázati felhívás tervezete, majd a társadalmi egyeztetés a feltételekről. Ezt követően nemrég megjelent az a kiírás, amely újra lehetővé teszi vállalatirányítási rendszer beszerzését, bevezetését a hazai KKV-k számára.

Cégünk, a TRL Hungary Kft. a Modern Vállalkozások Programjának minősített szállítója, és az általunk forgalmazott Maconomy ERP rendszer teljes mértékben megfelel a pályázat műszaki feltételeinek.

Fontos, hogy nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés és a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie. Viszont támogatható a konvergencia régió, illetve Pest megye bizonyos települései is.

„A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” elnevezésű VINOP-1.2.1-21 pályázat rövid összefoglalása

Kik nyújthatnak be támogatási kérelmet?

Azok a mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek:

 • rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább 3 fő volt,
 • Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Nyújthat be támogatási kérelmet konzorcium?

Nem, konzorcium nem pályázhat.

Milyen tevékenységek támogathatók a pályázat keretében?

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Technológiafejlesztés, ami lehet:
  • új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;
  • vállalatirányítási rendszerek bevezetése,
  • szoftverek/hardverek beszerzése,
  • automatizált termelési rendszerek fejlesztése,
  • gyártási technológia fejlesztése,
  • folyamatautomatizálási eszközök, szenzor, és vezérlés technológiák fejlesztése,
  • robottechnológia alkalmazása,
  • intelligens gyártási megoldások beszerzése,
 • Új eszközökhöz gépekhez kapcsolódó gyártási licensz, know-how beszerzése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás, amely a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70 %-át érheti el.
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívásban részletezett szolgáltatástípusok. Legfeljebb 50 millió forint értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el.
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe. Legfeljebb 20 millió forint értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el.
 • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele legfeljebb 10 millió forint értékben.
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával. Legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el.
 • Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele, a projekt összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el.

A projekt keretében legalább két önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges, és kötelezően megvalósítandó a technológiafejlesztés.

Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?

A VINOP-1.2.1-21 pályázati kérelmeket az alábbi időszakokban lehet benyújtani:

 • 2021. március 1-16
 • 2021. június 15-30
 • 2021. szeptember 30 – október 15
 • 2022. február 1-15

Mekkora összegre lehet pályázni?

Legalább 10 millió forint, legfeljebb 629,3 millió forint.

A támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő?

A támogatás alapesetben visszatérítendő, de adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás.

Várhatóan hány projekt kap majd támogatást?

A VINOP-1.2.1-21 pályázat keretében 1000-3000 darab pályázat kerülhet elfogadásra.

Kell-e önerő a pályázathoz?

Igen, a A VINOP-1.2.1-21 pályázathoz kell önerő, amelynek mértéke 30%.

Mennyi előleg igényelhető?

A pályázat során az előleg értéke 100%, maximum 629,3 millió forint lehet.

Hol valósítható meg a projekt?

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie. Támogatható a konvergencia régió és Pest megye bizonyos települései is.

Mennyi a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam?

A VINOP-1.2.1-21 pályázat végrehajtására 24 hónap áll rendelkezésre.

A VINOP-1.2.1-21 pályázat segítségével vezetné be a Maconomy ERP rendszert?

Töltse ki űrlapunkat és kérjen visszahívást munkatársunktól most!

Részletes információk a VINOP-1.2.1-21 pályázatról

2020 augusztus – GINOP 3.2.7-20

2020 szeptember végétől indulhat a „Komplex vállalati digitális megoldások, szolgáltatások bevezetésének célzott támogatása” elnevezésű, kötelező hitelfelvétel nélküli pályázat

GINOP-3.2.7-20 pályázati alapadatok

A legfrissebb információk szerint az idén májusra tervezett indulás helyett ősszel indulhat az az informatikai pályázat, amelynek keretében ERP rendszer bevezetése is megoldható.

A konstrukció hivatalos elnevezése: GINOP-3.2.7-20 „Komplex vállalati digitális megoldások, szolgáltatások bevezetésének célzott támogatása”.

A pályázat vállalatirányítási rendszer pályázati forrásból történő finanszírozására is alkalmas, tehát a Maconomy ERP rendszer bevezetéséhez is felhasználható.

Mire lehet pályázni a GINOP-3.2.7-20 keretein belül?

A pályázat keretében elsősorban különböző vállalatirányítási rendszerek, ERP rendszerek, szoftverek és a hozzájuk tartozó hardvereszközök (például szerverek, asztali számítógépek, laptopok, tabletek, nyomtatók, telefonok, stb.) beszerzésére lesz lehetősége a hazai vállalkozásoknak.

Vállalatirányítási rendszer pályázati forrásból

Milyen informatikai rendszerek bevezetését támogatja a GINOP-3.2.7-20 pályázat?

A támogatás azokat az IT megoldásoknak a bevezetését támogatja, amelyek az alábbi funkcionális területeket érintik:

Amennyiben a vállalkozása vállalatirányítási rendszer pályázati forrásból történő bevezetését tervezi, akkor olyan ERP rendszert kell választani, amely a fenti területek egy részét fedi le.

Használható a GINOP-3.2.7-20 a Maconomy vállalatirányítási rendszer pályázati forrásból történő bevezetésére?

Igen, a jelenleg rendelkezére álló információink alapján a támogatás felhasználható lesz a Maconomy ERP rendszer bevezetésére, csakúgy, mint a korábbi hasonló konstrukciók.

Ismerje meg a Maconomy vállalatirányítási rendszert, a projektalapú szervezetek és a szolgáltató cégek integrált megoldását!

Szükséges hitelt felvenni a GINOP-3.2.7-20 pályázatban?

A korábbi hasonló jellegű pályázati konstrukciókhoz képest jelentős és kedvező változás, hogy a GINOP-3.2.7-20 pályázat nem teszi kötelezővé a hitelfelvételt.

Milyen vállalkozások indulhatnak a GINOP-3.2.7-20 pályázaton?

Fontos, hogy csak a kevésbé fejlett régióban (tehát Budapest és Pest-megye ki van zárva a pályázatból) székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező és ott legalább 1 fő állandó foglalkoztatottat alkalmazó (vagy legkésőbb a projekt befejezéséig alkalmazásba vevő) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók vehetnek részt a pályázatban.

További feltétel, a GINOP-3.2.7-20 pályázatot csak olyan cégek indulhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma az utolsó lezárt teljes üzleti évben minimum 2 fő volt.

A pályázatban nem vehetnek részt agrártermelő és halászati szektorban működő vállalkozások sem.

Mekkora összegű támogatásra lehet pályázni a GINOP-3.2.7-20 keretében?

A támogatás összege 1 millió és 20 millió forint között lehet. Az elnyert támogatási összeg függ az adott cég utolsó lezárt éves árbevételétől, az alkalmazottak létszámától, illetve a bevezetendő modulok számától is.

Mikor juthatok hozzá a pályázati támogatáshoz?

A GINOP-3.2.7-20 keretében a vállalatirányítási rendszer pályázati forrásból történő finanszírozásának 50%-a előre is kifizetésre kerülhet.

Mit kell tennünk, ha a cégünk a Maconomy vállalatirányítási rendszer pályázati forrásból történő bevezetését tervezi?

Korábban a hasonló jellegű pályázatoknál jelentős érdeklődés volt tapasztalható. Tekintettel arra, hogy a GINOP-3.2.7-20 feltételei kevésbé szigorúak, mint az előző hasonló konstrukcióké, illetve nem kell hitelt sem felvenni, valószínű, hogy most is nagy pályázati roham lesz.

Ha szeretnének indulni a pályázaton a Maconomy ERP rendszer bevezetésére, akkor érdemes minél előbb felvenni a kapcsolatot cégünkkel, hogy még a pályázati felhívás előtt vállalkozását és a tervezett projektet pályázatíró partnerünk segítségével előminősíthessük.

Érdemes figyelemmel követni a hivatalos Pályázatkeresőt is.

3. ERP pályázat archívum

Kattintson a részletek megjelenítéséhez!

Módosult a GINOP-3.2.2 „Vállalati komplex infokommunikációs fejlesztések és felhőalapú online üzleti szolgáltatások támogatása” című pályázat határideje

Fél évvel tovább lehet pályázni ERP rendszerre 

Január végén adtunk hírt róla, hogy a GINOP 3.2.2 vállalatirányítási rendszer pályázat esetén  támogatási kérelmeket már csak 2019. március 8-ig lehet benyújtani. Azonban a 43 milliárd forintos keretösszegű “Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása” elnevezésű pályázat beadási határideje módosult, jelenleg a GINOP 3.2.2. határidő 2019 szeptember 10.

Nemcsak a zárás dátuma, hanem három egyéb feltétel is módosult a pályázatnál:

 • a pénzügyi elszámolás benyújtását a fizikai befejezést követő 90 napon, de legkésőbb 2022. 08. 31. kell megtenni
 • kifizetést a projekt keretében utoljára 2023. 08. 31-én lehet teljesíteni
 • a projektet legkésőbb 2022. 08. 31-ig kell befejezni

A GINOP 3.2.2. pályázat keretösszege 43,2 milliárd forint. Ebből a vissza nem térítendő támogatás keretösszege 16,2 milliárd forint, míg a kölcsön keretösszege 27 milliárd forint.

A felhívás keretében 1 millió és 24 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban valamint 1,25 millió és 37,5 millió forint közötti visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású éven túli kölcsönben részesítik a nyerteseket.

A pályázati adatbázis szerint a GINOP-3.2.2-8.2.4-16 esetében 1541 darab támogatási igény került benyújtásra. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás a 16,2 milliárd forintos fenti keretből 14,7 milliárd forint volt. A hatóság 717 darab projektet támogatott összesen 6,9 milliárd forinttal.

GINOP 3.2.2. határidő

Amennyiben szeretné pályázati támogatásból bevezetni a Maconomy ERP rendszert küldje el igényét és két munkanapon belül megkeressük!

Kik pályázhatnak?

Azok a mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek:

 • az utolsó lezárt évben minimum 2 fő statisztikai létszám rendelkeznek,
 • legalább 1 teljes lezárt üzleti évük van,
 • a konvergencia régióban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) székhelyük, fióktelepük vagy telephelyük van,
 • és ott legalább egy fő állandó munkavállalót foglalkoztatnak.

Támogatható tevékenységek

Az ERP pályázati lehetőség keretében két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani:

 • Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása – on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).
 • Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).

Milyen területeken lehet pályázni?

Főbb támogatható főbb funkciók:

 • Vállalati CRM, értékesítés terület
 • Gyártási terület
 • Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés
 • Kontrolling és döntéstámogatás
 • Beszerzési, logisztikai terület
 • Táv- és csoportmunka támogatás
 • Pénzügyi, számviteli terület
 • Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
 • Internetes megjelenés (Vállalati portál)
 • Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow)
 • Elektronikus iratkezelési megoldás
 • Tudásmenedzsment specializált megoldás

Támogatás mértéke

„Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítéssel

 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum 40%
 • A visszatérítendő támogatás (hitel) mértéke maximum 50%
 • A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% önrészt köteles biztosítani

Az ERP pályázati lehetőség keretében igényelhető támogatás összege

A vissza nem térítendő támogatás összege (minden esetben minimum 1 millió forint):

 • „A” Helyben telepített saját szoftver célterület esetén maximum 16 millió Ft
 • „B” A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület esetén maximum 8 millió Ft
 • „A” és „B” célterület esetén maximum 24 millió Ft

A visszatérítendő támogatás (hitel) összege (minden esetben minimum 1,25 millió forint):

 • A” Helyben telepített saját szoftver célterület esetén maximum 25 millió Ft
 • „B” A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület esetén maximum 12,5 millió Ft
 • „A” és „B” célterület esetén maximum 37,5 millió Ft

Amennyiben szeretné pályázati támogatásból bevezetni a Maconomy ERP rendszert a GINOP 3.2.2. határidő előtt, küldje el igényét és két munkanapon belül megkeressük!

Hamarosan lezárul a GINOP-3.2.2 „Vállalati komplex infokommunikációs fejlesztések és felhőalapú online üzleti szolgáltatások támogatása” című pályázat

A GINOP-3.2.2-8.2.4-16 pályázat forrásai lehetőséget biztosítanak arra is, hogy a vállalkozások új vállalatirányítási rendszert vezessenek be

A támogatási kérelmeket már csak 2019. március 8-ig lehet benyújtani, ezután az ERP pályázati lehetőség végleg lezárul!

A GINOP-3.2.2 keretében hardver és szoftver is beszerezhető. A támogatás szoftver licencek vásárlására és felhőalapú szolgáltatások bevezetésére is igényelhető, de akár hibrid megoldások is (például saját szoftver és bérelt szolgáltatás) is megvalósíthatók.

ERP pályázati lehetőség

Amennyiben szeretné pályázati támogatásból bevezetni a Maconomy ERP rendszert küldje el igényét és két munkanapon belül megkeressük!

Kik pályázhatnak?

Azok a mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek:

 • az utolsó lezárt évben minimum 2 fő statisztikai létszám rendelkeznek,
 • legalább 1 teljes lezárt üzleti évük van,
 • a konvergencia régióban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) székhelyük, fióktelepük vagy telephelyük van,
 • és ott legalább egy fő állandó munkavállalót foglalkoztatnak.

Támogatható tevékenységek

Az ERP pályázati lehetőség keretében két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani:

 • Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása – on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).
 • Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).

Milyen területeken lehet pályázni?

Főbb támogatható főbb funkciók:

 • Vállalati CRM, értékesítés terület
 • Gyártási terület
 • Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés
 • Kontrolling és döntéstámogatás
 • Beszerzési, logisztikai terület
 • Táv- és csoportmunka támogatás
 • Pénzügyi, számviteli terület
 • Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
 • Internetes megjelenés (Vállalati portál)
 • Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow)
 • Elektronikus iratkezelési megoldás
 • Tudásmenedzsment specializált megoldás

Támogatás mértéke

„Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítéssel

 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum 40%
 • A visszatérítendő támogatás (hitel) mértéke maximum 50%
 • A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% önrészt köteles biztosítani

Az ERP pályázati lehetőség keretében igényelhető támogatás összege

A vissza nem térítendő támogatás összege (minden esetben minimum 1 millió forint):

 • „A” Helyben telepített saját szoftver célterület esetén maximum 16 millió Ft
 • „B” A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület esetén maximum 8 millió Ft
 • „A” és „B” célterület esetén maximum 24 millió Ft

A visszatérítendő támogatás (hitel) összege (minden esetben minimum 1,25 millió forint):

 • A” Helyben telepített saját szoftver célterület esetén maximum 25 millió Ft
 • „B” A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület esetén maximum 12,5 millió Ft
 • „A” és „B” célterület esetén maximum 37,5 millió Ft

Amennyiben szeretné pályázati támogatásból bevezetni a Maconomy ERP rendszert küldje el igényét és két munkanapon belül megkeressük!

ERP pályázat – Maconomy vállalatirányítási rendszer bevezetése pályázati forrásból

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása” című (GINOP-3.2.2-8.2.4-16 kódszámú) felhívás, melynek keretében lehetőség nyílik a Maconomy ERP rendszer kedvezményes bevezetésére.

ERP pályázat - GINOP 322

Cégünk, a TRL Hungary Kft. a Modern Vállalkozások Programjában Digitálisan Felkészült Vállalkozás minősítést szerzett, így 5% többlettámogatást kaphatnak jövőbeni ügyfeleink.

Az ERP pályázat felhívás az alábbi linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/GINOP322

További információk a GINOP 3.2.2 ERP pályázat részleteiről: www.maconomy-erp.hu/modern-vallalkozasok-programja-2016/

A GINOP 3.2.2 ERP pályázat leírása

A GINOP-3.2.2-8.2.4 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása c. pályázat keretében a vállalkozások vállalatirányítási és egyéb üzleti rendszerek bevezetésére igényelhetnek támogatást.

A pályázat keretében a következő tevékenységek megvalósítására lesz lehetőség:

 • Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések: vállalkozáson belüli vagy felhőalapú/online vállalati szolgáltatások bevezetése
 • Rendszerek bevezetésének költsége: testre szabás, oktatás/betanítás, szaktanácsadás
 • Vállalati weboldal vagy vállalati webáruház bevezetése
 • Kapcsolódó hardver eszközök beszerzése – hálózati eszközök, okostelefonok, tabletek, személyi számítógépek/laptopok/notebookok, nyomtatók

Pályázók köre: mikro-, kis-és középvállalkozások

Megvalósítás helyszíne: Magyarország egész területe, Budapest és Pest megye kivételével

Támogatható tevékenységek köre: helyben telepített vagy felhőalapú/online üzleti rendszerek bevezetése (vállalatirányítási rendszer), kapcsolódó költségek (betanítás, oktatás, telepítés, tanácsadás), vállalati weboldal vagy webáruház, hardver eszközök beszerzése

Támogatás mértéke:

 • vissza nem térítendő támogatás: legfeljebb 40% („Digitálisan felkészült vállalkozás” esetén), egyéb esetben legfeljebb 35%
 • kölcsön (visszatérítendő támogatás): legalább 50% („Digitálisan felkészült vállalkozás” esetén), egyéb esetben legalább 55%
 • önerő: legalább 10%

Támogatás összege:

Vissza nem térítendő támogatás:

 • Mindkét célterület esetén: minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft
 • Helyben telepített szoftver esetén: minimum 1 millió Ft, maximum 16 millió Ft
 • Felhőalapú szolgáltatások esetén: minimum 1 millió Ft, maximum 8 millió Ft

Kölcsön:

 • Mindkét célterület esetén: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft
 • Helyben telepített szoftver esetén: minimum 1 millió Ft, maximum 25 millió Ft
 • Felhőalapú szolgáltatások esetén: minimum 1 millió Ft, maximum 12,5 millió Ft

Milyen feltételeknek kell megfelelni:

 • Legalább 1 lezárt, teljes üzleti év
 • Átlagos statisztikai állományi létszám 2015-ben: legalább 2 fő
 • Gazdálkodási forma: jogi személyiségű gazdasági társaság, egyéni vállalkozók, egyéni cégek
 • A projekt összköltsége nem haladhatja meg az utolsó lezárt üzleti év árbevételének összegét
 • A projekt megvalósítási helyszíne: Magyarország teljes terület, kivéve a Közép-Magyarországi régió (Budapest és Pest megye)

Amennyiben tervei között szerepel vállalatirányítás rendszer bevezetése, akkor pályázzon most a Maconomy ERP rendszer bevezetésére!

ERP rendszer bevezetés pályázati forrásból?

Hamarosan indul a GINOP 3.2.2 pályázat, amelynek segítségével kedvező feltételek mellett juthat hozzá a Maconomy vállalatirányítási rendszerhez!

A TRL Hungary Kft. által forgalmazott Maconomy integrált ERP rendszer tökéletes megoldást kínál a professzionális szolgáltató szervezetek, mint például a marketing-kommunikációs ügynökségek, a tanácsadó cégek, az informatikai fejlesztőcégek, a mérnöki- és tervezőirodák, a könyvvizsgáló- és adótanácsadó irodák, a jogi irodák és a K+F+I szervezetek számára.

Együttműködő pályázatíró partnerünk segítségével a pályázat beadásában és a lebonyolításában is teljes körű támogatást tudunk biztosítani.

A felkészülést érdemes időben megkezdeni, a várható nagy érdeklődés miatt, amelynek első lépése egy ingyenes előminősítési procedúra, amit az MKIK végez (GINOP 3.2.1.).

erp rendszer bevezetés pályázati forrásból

Amennyiben érdekli a lehetőség, kérjük jelezze felénk a sales@trl.hu e-mail címen!

A GINOP 3.2.2 ERP pályázat rövid bemutatása

A GINOP-3.2.2-8.2.4 “Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása” elnevezésű pályázat keretében a vállalkozások vállalatirányítási és egyéb üzleti rendszerek bevezetésére igényelhetnek támogatást, amelynek keretében a következő tevékenységek megvalósítására lesz lehetőség:

 • Vállalkozáson belüli vagy felhőalapú/online vállalati szolgáltatások bevezetése
 • Testre szabás, oktatás/betanítás, szaktanácsadás költsége
 • Vállalati weboldal, vállalati webáruház bevezetése
 • Kapcsolódó hardver eszközök beszerzése – hálózati eszközök, telefonok, számítógépek

Pályázók köre: mikro-, kis-és középvállalkozások

Megvalósítás helyszíne: Magyarország egész területe, Budapest és Pest megye kivételével

Támogatás összege:

Vissza nem térítendő támogatás:

Mindkét célterület esetén: minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft
Helyben telepített szoftver esetén: minimum 1 millió Ft, maximum 16 millió Ft
Felhőalapú szolgáltatások esetén: minimum 1 millió Ft, maximum 8 millió Ft
Kölcsön:

Mindkét célterület esetén: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft
Helyben telepített szoftver esetén: minimum 1 millió Ft, maximum 25 millió Ft
Felhőalapú szolgáltatások esetén: minimum 1 millió Ft, maximum 12,5 millió Ft
Milyen feltételeknek kell megfelelni:

Legalább 1 lezárt, teljes üzleti év

Átlagos statisztikai állományi létszám 2015-ben: legalább 2 fő

Gazdálkodási forma: jogi személyiségű gazdasági társaság, egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

A projekt összköltsége nem haladhatja meg az utolsó lezárt üzleti év árbevételének összegét.

Amennyiben tervei között szerepel ERP rendszer bevezetés pályázati forrásból, akkor pályázzon most a Maconomy ERP rendszer bevezetésére! 

No tags for this post.