A Maconomy ERP bevezetési módszertan

Ismerje meg a Maconomy vállalatirányítási rendszer bevezetés során használt módszertant!

Partnere a Maconomy ERP rendszer bevezetésben: TRL Hungary Kft.

A Maconomy integrált vállalatirányítási rendszer bevezetését a regionális disztribútor, a TRL Hungary Kft. munkatársai végzik.

Tudjuk, hogy a határidők és a költségek kereteken belül tartása mennyire fontos egy vállalatirányítási rendszer bevezetése során.

Ezért az anyacégünk, a Deltek Inc. több mint 20 éves tapasztalata alapján kialakított, a professzionális szolgáltatócégek igényeire szabott PEAK módszertant használjuk a Maconomy ERP rendszer bevezetési projektjeink során.

ERP bevezetési módszertan

A Maconomy bevezetési projektekhez kapcsolódó támogatási tevékenységeink segítségével a vállalatirányítási rendszer megtérülése maximalizálható.

A TRL Hungary Kft. munkatársai rendelkeznek azokkal a készségekkel és ismeretekkel, amelyek elősegítik a vállalatirányítási rendszer elfogadását a felhasználók körében, illetve biztosítják a sikerhez szükséges eredményeket is.

ERP rendszer bevezetési módszertan: a PEAK módszertanról röviden

A Deltek összegyűjtötte a legjobb gyakorlatokat és tapasztalatait a bevezetési módszertan kidolgozása érdekében, amely összhangban van a széles körben elismert nemzetközi projektmenedzsment módszertanokkal.

A PEAK bevezetési módszertan alapja egy a projekt sikerére koncentráló folyamatmodell, strukturált feladatokkal és tevékenységekkel. Ezt egészíti ki egy útmutató és sablon készlet.

A vállalatirányítási rendszer bevezetési projekt összetettsége, az ügyfél elvárások és a projektcsapat összetétele alapján kerülnek kiválasztásra az ERP rendszer bevezetési módszertan eszköztárában található több mint ötven sablon, útmutató és legjobb gyakorlaton alapuló folyamat közül a megfelelők.

ERP bevezetési módszertan

A PEAK módszertan használata a vállalatirányítási rendszer bevezetése során:

  • lecsökkenti az ERP rendszer hasznosulásáig szükséges időt,
  • megnöveli a felhasználók alkalmazkodásának hatékonyságát,
  • csökkenti az ERP rendszer bevezetés és migráció kockázatait,
  • optimalizálja a emberi erőforrások, folyamatok és technológiák felhasználását.

Töltse le a Maconomy ERP rendszer bevezetések során használt PEAK módszertan brosúráját! PEAK ERP bevezetési módszertan

A PEAK ERP bevezetési módszertan ismertetése

A Maconomy vállalatirányítási rendszer bevezetési projektek során használt módszertan az alábbi főbb szakaszokból áll:

  • ERP bevezetési projekt indítása: az elfogadott projektterv alapján
  • ERP megoldás tervezése: megvalósítási terv kialakítása
  • Tesztkörnyezet kiépítése: tesztelés az elfogadott tesztrendszerben
  • Éles környezet kiépítése: a rendszer felkészítése az éles indulásra
  • Szervezet felkészítése: a szervezet felkészítése a Maconomy vállalatirányítási rendszer használatára
  • Maconomy ERP éles indulás: az átadott ERP rendszer éles használatának kezdete

A bevezetési projekt minden egyes szakasza strukturált feladatokat tartalmaz, amelyek a mérföldkövekre és a projekt céljaira összpontosítanak.
A projekt időszakos felülvizsgálata a kulcsfontosságú pontokon történik, ahol az irányítóbizottság felülvizsgálja a projekt előrehaladását.
A projekt szakaszaihoz mérföldkövek tartoznak, az ehhez tartozó összes eredmény, termék, cél jóváhagyását követően lehet továbblépni.

Bevezetési projekt irányítása

A „Projekt irányítása és menedzselése” a klasszikus projektmenedzsment feladatokat tartalmazza. Az irányítást és ellenőrzést a kijelölt projektmenedzser(ek) és az irányítóbizottság végzi.

Bevezetési projekt előkészítése

Ez a szakasz foglalja magában a projekt kezdeti tervezését. Célja a projekt indításának előfeltételeinek biztosítása. Ellenőrizni kell az üzleti igény (Business Case), a projektet meghatározó dokumentumok és tervek, a projektszervezet rendelkezésre állását és tartalmát. Amennyiben ezek adottak és mindkét fél számára megfelelnek, akkor az irányítóbizottság döntését követően a szakasz lezárható.

ERP megoldás tervezése

A szakasz célja véglegesíteni a Maconomy ERP rendszerben megvalósítandó megoldást, hogy az megfeleljen az ügyfél igényeinek. A fázis fő tevékenységei közé tartozik a szoftvert bemutató oktatások és a megoldást részletesen meghatározó csoportos egyeztetések végrehajtása. A megoldás terv elfogadásával zárul le a tervezési szakasz.

Fejlesztés, tesztelés

Az elfogadott megoldás terv alapján a tesztrendszer kialakítása és beállítása, illetve az egyedi fejlesztések elkészítése történik meg. A fázis fő tevékenységei közé tartozik a tesztelésben részt vevő munkatársak oktatása, az adatok ellenőrzése és migrálása, illetve a tesztelés. Az UAT (Felhasználói Elfogadási Tesztelés) eredményes befejezését követően a szakasz lezárható az irányítóbizottság döntése alapján.

Éles környezet kialakítása

Ebben a fázisban történik a Maconomy ERP rendszer tényleges működést támogató verziójának elkészítése. Az elfogadási folyamatot követően az éles indulást előkészítő tervek alapján folytatódik a projekt a következő szakasszal.

Szervezet felkészítése

Ebben a szakaszban az ügyfél szervezetének felkészítése történik a Maconomy ERP rendszer használatára. Folyamatok dokumentálása, felhasználói kézikönyv, végfelhasználói oktatások, támogatási folyamatok és szerepkörök rögzítése tartoznak a főbb feladatok közé. Az intézőbizottság döntése alapján a fázis lezárását követően történik meg az éles indulás.

Éles indulás, projektzárás

Ekkor történik meg a szervezet Maconomy ERP rendszer tényleges, napi használatára való átállása. Az első időszak helyszíni, folyamatos támogatását követően átállás a normál szupport modellre. Ezzel párhuzamosan történik Maconomy ERP rendszer bevezetési projekt zárása is.

Alapelveink a Maconomy ERP rendszer bevezetése során

Lehetőség szerint minden funkciót annyira egyszerűen kell kialakítani, amennyire csak lehet.

Nem a vállalkozás működését kell az ERP rendszerben lemásolni, mert a vállalatirányítási rendszer bevezetése egyben lehetőség is a meglevő folyamatok és riportok optimalizálására.

Az ERP rendszer bevezetésének pénzügyileg is meg kell térülnie.