Projekt alapú cégek irányítása – esettanulmány

Hatékony működés a Maconomy vállalatirányítási rendszer segítségével

Projekt alapú cégek irányítása és támogatása

A projekt alapú cégek hatékony irányítása nem oldható meg iparágspecifikus és integrált vállalatirányítási rendszer nélkül. Azonban a projektalapon működő tudáscentrikus cégek esetében az irányítást támogató vállalatirányítási rendszer bevezetése sokszor már a kezdeteknél elbukik. Cikkünk a kudarcok lehetséges egyedi okait ismerteti és felvázolja az elkerülésük érdekében megvizsgálandó kérdéseket.

A Maconomy vállalatirányítási rendszert használó OTP Hungaro-Projekt és LOWE GGK cégek vezető munkatársai a bevezetés és a használat során felhalmozott gyakorlati tapasztalataikat osztják meg az olvasókkal a projekt alapú ERP rendszerről.

Hogyan válasszunk vállalatirányítási rendszert egy projekt alapú cég számára?

Az ERP bevezetési projektek során az érintettek azzal szembesülnek, hogy az egyik legnehezebb feladat a shortlist-re kerülő szoftverek kiválasztása. Az idő és erőforrás hiánya miatt gyakran csak a munkatársak által ismert rendszereket veszik számba, illetve kizárólag a másodlagos kritériumokon (bekerülési ár, pályázati feltételek) alapul a szelekció.

A piacon levő nagyszámú vállalatirányítási rendszer azonban azt is jelenti, hogy a kiválasztás elsődleges kritériuma a vállalkozás működési modellje és profilja lehet. Így elkerülhető az eltérő logikájú rendszer jelentős mértékű, költséges és sokszor kudarccal végződő testreszabása. A vállalkozáshoz illeszkedő iparág specifikus ERP rendszer a felhalmozott tudás révén az üzleti folyamatokat is támogatja és minimalizálja a változtatási igényeket, így a bevezetés költségei a tervezett kereteken belül maradhatnak.

Projekt alapú cégek irányítása

Projekt alapú cégek irányítása – egyedi igények

Napjainkban egyre több olyan vállalkozás van, amelyek fókuszában a szolgáltatás és a munkatársak tudása van és a projektalapon működnek, de az ERP megoldások jelentős részét gyártó cégek számára fejlesztették ki, kulcsszavaik a termék és a munka. Ezért a megfelelő vállalatirányítási eszközt kiválasztani a projekt alapú cégeknek nem egyszerű feladat.

A Maconomy projekt alapú ERP rendszer kifejezetten a professzionális szolgáltató cégek igényeire lett kialakítva. Az elmúlt 20 évben felhalmozott több ezer projekt- és tudásalapú vállalkozás folyamatain alapuló iparági tapasztalat a kiforrott és folyamatosan fejlesztett szoftverrel együtt egyedülálló hozzáadott értéket és megtérülést garantál. Ez jelentős előnyt jelent az olyan univerzális megoldásokhoz képest is, amelyek iparági best-pratice ismeretek nélkül, kizárólag az ügyfél meglevő folyamatait modellezik.

Projekt alapú cégek irányítása hatékonyan

A szolgáltató cégek egyes iparágai sajátos folyamatokkal, fogalmakkal és előírásokkal rendelkeznek, ezért a Maconomy projekt alapú vállalatirányítási rendszer testre szabott megoldásokat kínál:

A Maconomy projekt alapú vállalatirányítási rendszer áttekintése

A Maconomy teljes mértékben integrált megoldása az ügyfeleiknek projektalapú szolgáltatásokat nyújtó cégek összes kulcsfolyamatát támogatja, széleskörű és alapos pénzügyi és projektmenedzsment funkcionalitással. A projekttervezés egyszerűbb és kevésbé bizonytalan, az erőforrások allokálása áttekinthetőbb lesz, a projektmenedzserek naprakész és valós adatokra alapozhatnak, a vezetői monitoring és kontroll pedig jelentős mértékben megerősödik. Fentiek miatt az erőforrások kihasználtsága optimalizálható lesz, a projektek jövedelmezősége javul, lehetővé válik a folyamatok finomhangolása és fejlesztése, valamint a valós adatokat tartalmazó riportok készítése felgyorsul.

Maconomy projekt alapú ERP rendszer funkciói

A Maconomy főbb funkciócsoportjai:

A Maconomy projekt alapú vállalatirányítási rendszer minden komponense megfelel az összes ismert hazai és külföldi állami és adóhivatali előírásnak, konszolidált mérleg elkészítésére alkalmas.

A rendszer minden módosítás nélkül képes egy csoporton belül több önálló cég kezelésére, ezzel is támogatva a projekt alapú cégek irányítását.

Projekt alapú cégek irányítása? Ismerje meg a Maconomy integrált vállalatirányítási rendszer előnyeit!

People Planner

A People Planner egy komplex erőforrás és kapacitás tervező szoftver a szolgáltató cégek számára. Az alkalmazás a Maconomy üzleti megoldás integrált része, de használható önálló rendszerként is.

A People Planner együtt kezeli az erőforrás-tervezést és követést a meglevő projekttervező folyamatokkal, képes a projektek pénzügyi kereteinek, a belső és külső erőforrás igényeknek, valamint az időzítéssel kapcsolatos megszorításoknak a figyelembevételére és kiegyenlítésére. A rendszer az egyes munkatársak kompetenciáit is képes kezelni, ezáltal lehetővé válik a személy-, beosztás- vagy tudás alapú erőforrás-allokáció.

Maconomy ügyfelek a világban és Magyarországon

Maconomy vállalatirányítási rendszer referenciái

Projekt alapú cégek irányítása: az OTP Hungaro-Projekt

Az OTP csoportba tartozó OTP Hungaro-Projekt Kft. uniós támogatások felhasználásához nyújt projektkészítési és vezetési szolgáltatásokat, valamint stratégiai tanácsadással és szakmai tájékoztatással foglalkozik. Az elmúlt évtizedben több mint 270 sikeres projektjükben 57 milliárd forint feletti támogatást nyertek el ügyfeleiknek, Magyarországon kívül Bulgáriában, Romániában és Horvátországban vannak jelen. Páczai Csabát, az OTP Hungaro-Projekt Kft. pénzügyi igazgatóját a vállalatirányítási-rendszer kiválasztásával és bevezetésével kapcsolatos tapasztalatairól kérdeztük.

ERP rendszer kiválasztás projekt alapú cégeknek - OTP Hungaro-Projekt

Miért döntöttek úgy, hogy új vállalatirányítási rendszert vezetnek be?

Az új rendszer bevezetését több dolog indokolta. Egyrészt az elmúlt években jelentős növekedésen ment keresztül cégünk, ami jelentősen megnövelte a projektjeink adminisztrációjára fordítandó időt. Másrészt a korábbi nyilvántartásaink nem képeztek integrált rendszert, így sok esetben voltak átfedések az adminisztrációs folyamatokban. Harmadrészt megnövekedett a menedzsment ad-hoc riportigénye és elvárása a naprakész kimutatások iránt. Olyan megoldást kerestünk tehát, amellyel időmegtakarítás érhető el, minden üzleti folyamatunkra komplex megoldással szolgál az új üzleti lehetőségek adminisztrációjától kezdve a projektek tervezésén át a számlázásig és a könyvelésnek való adatfeladásig, valamint rugalmas riportozási lehetőséget ad a vezetők számára.

Melyek voltak azok a kritériumok, amelyek alapján kiválasztották a lehetséges jelölteket?

A szakmai oldalon a jelenlegi folyamatainkat lefedő integrált rendszer jöhetett csak szóba. A szakmailag megfelelő megoldások között a pénzügyi szempont döntött: a komplett rendszer (szoftver és hardver) beruházási és az első 3 éves időszakra vonatkozó fenntartási költségeinek jelenértéke alapján történt az összehasonlítás.

Miért döntöttek a Maconomy mellett?

A fenti kritériumok alapján a legjobb ajánlatot tették. Megnyugtató volt ugyanakkor, hogy az iparágból számos referenciát tudtak felmutatni, továbbá személyes prezentációjukon is meggyőzően bizonyították, értik a problémáinkat és van megoldásuk rá.

Melyek voltak a kiválasztás és a bevezetési legfontosabb tapasztalatai?

Bár a rendszer indítása még hátra van, az eddigi fejlesztési és tesztidőszak alatt tovább erősödött a kedvező képünk a rendszerről és szállítójáról. Az időközben felmerült új igények és ötletek rendszerbe illesztését rugalmas hozzáállással a legjobb megoldására törekedve kezelik.

Projekt alapú cégek irányítása: LOWE GGK reklámügynökség

ERP rendszer kiválasztás projekt alapú cégeknek - LOWE GGK

A LOWE GGK az ötödik legnagyobb ügynökségcsoport a világon, éves forgalma több, mint 12 milliárd dollár. Winkler Katalint, aki a cégcsoport magyarországi gazdasági igazgatójaként a Maconomy 2007-es bevezetése óta kiemelt fontosságú szerepet töltött be a rendszer bevezetésében, finomhangolásában és a folyamatos használatában, a hat év alatt szerzett tapasztalatokról kérdeztük.

Mennyire felel meg a hazai többcéges környezet (LOWE GGK, DraftFCB, PanMedia) elvárásaink a Maconomy, mint integrált vállalatirányítási rendszer?

Cégcsoportunk életében a Maconomy az első igazán integrált vállalatirányítási rendszer. Ezért egyfelől nagyok voltak az elvárásaink, másfelől tulajdonképpen nagyon örültünk minden, korábban hiányzó megoldásnak. Szerintem ezért hálás ügyfelek voltunk, mert a bevezetés során sok kérésünk volt, amikből a legtöbb meg is valósult. A Maconomy a többcéges modellt kifejezetten jól szolgálja azzal, hogy közös adatbázist használ, így nem szükséges a csoport több cége által is foglalkoztatott alvállalkozókat illetve közös ügyfeleket többször feldolgozni, a cégek közti költségmegosztást és a különböző cégek munkatársainak cégcsoporton belüli munkáit pedig könnyedén menedzseli egyszeri adatbevitellel. Ez egyrészt minimalizálja a hibalehetőségeket, másrészt egyszerűsíti a munkát.

Ismerve a nemzetközi cégcsoportok életét, jellemzően kiemelt fontosságú feladat a különböző pénzügyi- és az operatív működést leíró riportok elkészítése. Mennyire elégedettek a Macomomy által nyújtott támogatással a jelentések elkészítése során?

Igen, a nemzetközi hálózati létből egyenesen következik a nagyon szigorú, precíz, a valóságot leginkább hűen lekövető riportolási szisztéma, mindez szoros határidőkkel. A Maconomy eleve tartalmazott rengeteg olyan beépített riportot, amik megfelelnek ennek az elvárásnak, de volt sok egyedi igényünk, amit a bevezetés során beépítettük a rendszerbe. Ezeken felül képzett kollégáink saját, egyedi ad hoc lekérdezéseket tudnak generálni akár a helyi, akár a nemzetközi vezetés igényei szerint, de az „egyszerű” felhasználó is sok információhoz juthat a sztenderd lekérdezések által. Ezeken felül voltak komplett fejlesztések, amiket közösen valósítottunk meg, mi leírtuk a folyamatot, a TRL Hungary leprogramozta, és gondolom beépítette a sztenderdek közé, ami így más cégek számára is elérhetővé vált.

Az elmúlt évek tapasztalata alapján mi a véleménye a TRL Hungary Kft. csapata által nyújtott támogatás minőségéről?

A TRL csapata rendkívül nagy segítség volt abból a szempontból, hogy ismerték a szolgáltató, ezen belül pedig a reklámügynökségi szektor specifikumait, így nem kellett megtanítanunk nekik a cégcsoport működését, elmagyarázni, hogy miben térünk el, egy például hagyományosan termelő vállalat folyamataitól, amiket más nagy integrált rendszert kínáló világcégek bemutatózása során tapasztaltunk. Kellő rugalmasságot tapasztaltunk az egyedi igényeink megvalósításában és a napi munka során, a felhasználók által okozott apró hibák gyorsan elhárításra kerülnek. A TRL mindig időben reagált a jogszabályi környezet változásából adódó új igények megvalósítására és ennek korrekt betanítására is.

Az eddigi hat éves használat során melyek voltak a legfontosabb tapasztalatok és tanulságok a rendszerrel kapcsolatban?

Legfontosabb tanulság, hogy egy integrált rendszer bevezetése nagy feladat, sok idő és pénz, de mindenképp megéri. A cég folyamatai letisztulnak a bevezetés során, és nagyobb fegyelem érhető el a dokumentáltság terén, mindez úgy, hogy észrevétlenül részévé válik a mindennapoknak. Fontos megemlíteni még, hogy a cég és a rendszer csapatának kapcsolatán nagyon sok múlik. Ha jó az együttműködés, mindkét fél profitál belőle. Nálunk jó az együttműködés, így könnyebb elfogadni azt, ha néha mégis korlátokba ütközünk. Márpedig korlátai mint mindennek, a Maconomynak is vannak. De bízunk benne, hogy ezek a korlátok az évek során a fejlesztések által folyamatosan tovább bomlanak.

Mindenképp fontos megemlíteni, hogy a rendszer bevezetése és működtetése során a TRL-től mindig megkaptuk a kellő figyelmet és a szakszerű támogatást. Náluk is jól működik az, hogy időben bevonják a megfelelő tudással bíró szakértőt, akivel egyeztetve sosem éreztem kínosnak semmilyen problémát felvetni.

További hírek a Maconomy ERP rendszerről

Marketing kommunikációs ügynökségek helyzete 2021
Maconomy 2.5.1 version
Maconomy ERP rendszer cikk
ERP folyamatautomatizálás
Maconomy vállalatirányítási rendszer 2.4.4 verzió
Vállalatirányítási rendszerek fejlődése 2019
Szabályozási kockázatok szolgáltató cégeknél
Munkaerőhiány kezelése Maconomy ERP
Hibrid vállalatirányítási rendszer
Iparági vállalatirányítási rendszerek
Maconomy ERP Balaton Sound 2018
Marketing kommunikációs ügynökségek
Vállalatirányítási rendszer GDPR rendelet
Vállalatirányítási rendszerek összehasonlítása
Kreatív ügynökségi ERP rendszer