Milyen tényezőket érdemes figyelembe vennie, ha ERP rendszert keres szolgáltató vagy projektalapú cége számára?


Prezentációnkból megismerheti az ERP rendszer kiválasztás legfontosabb szempontjait.

Prezentáció: Hogyan válasszunk ERP rendszert szolgáltató és projektalapú cégek számára?

ERP rendszer kiválasztás szolgáltató- és projektalapú cégek számára

A prezentáció szövege

1. Hogyan válasszunk ERP rendszert szolgáltató- és projektalapú cégek számára?

2. Szolgáltató és a projektalapú cégek eltérő működése

A szolgáltató és a projektalapú cégek másként működnek, mint a termelő, gyártó és kereskedő vállalkozások. Ezért a vállalatirányítási (ERP) rendszereikkel szemben támasztott követelmények is eltérőek, amelyeket az ERP rendszer kiválasztás során figyelembe kell venni.

3. Szolgáltató és projektalapú cégek ERP követelményei

A szolgáltató és projektalapú cégek számára nem felelnek meg a gyártó vagy kereskedő vállalatok részére kifejlesztett ERP rendszerek.

4. Milyen ERP rendszert érdemes választani?

Válasszon olyan ERP megoldást szolgáltató vagy projektalapú cége számára, amelyik tökéletesen illeszkedik a vállalkozás működéséhez, folyamataihoz és igényeihez. Milyen tényezőket érdemes figyelembe vennie az ERP rendszer kiválasztás során a szolgáltató és projektalapú cégeknek?

5. ERP kiválasztás kérdések

A következő kilenc dián bemutatunk olyan kérdésköröket, amiket egy szolgáltató vagy projektalapú cégnek az ERP rendszer kiválasztás során fel kell tennie a sikeres bevezetés érdekében.

6. Moduláris, vagy integrált ERP rendszert válasszunk?

A moduláris ERP rendszerekben az adatok tárolása elkülönülten történik. Emiatt ugyanazokat az adatokat többször kell rögzíteni a különböző modulokban, vagy rendszeres adatáttöltésekre van szükség. Gyakori, hogy ugyanarról a dologról az egyes modulokban eltérő adatok szerepelnek. Emiatt a döntéshozatal nehézkes, az egyeztetések sok időt és energiát igényelnek, a bizonytalanság állandó. Az integrált ERP rendszerekben az adatok tárolása egy adatbázisban történik, egy példányban. Így az adatokat csak egyszer kell rögzíteni a vállalatirányítási rendszerben, nincs szükség adatáttöltésekre sem. Ennek eredménye, hogy ugyanarról a dologról egyféle verzió létezik az ERP megoldásban, amelyek szolgáltatásokhoz, vagy projektekhez kötődnek. A döntéshozatal a megbízható és valós idejű adatok miatt felgyorsul, kevesebb egyeztetésre van szükség és javul a nyereségesség.

7. Valós nyereségadatok kimutatása

A moduláris és gyártó, vagy kereskedelmi cégekre szabott ERP rendszerekkel alapesetben nem lehet szolgáltatásonként, vagy projektenként nyereséget kimutatni. A több modulból származó adatok miatt még a kiegészítésképpen bevezetett drága és bonyolult üzleti intelligencia megoldásokkal is ellentmondásos nyereség-kimutatásokat kapunk. Ha a nyereséget projektenként, vagy szolgáltatásonként szeretnénk kimutatni, iparágspecifikus megoldásra van szükségünk. Így a tevékenységek pénzügyi értékelése valós adatokon alapul. A költségek és bevételek pontosan megállapíthatók és kiszámlázhatók az egyes tevékenységekhez, projektekhez kötődően. Találgatások helyett tényeken alapuló nyereség-kimutatásokat fogunk kapni.

8. Termelő vagy szolgáltató ERP rendszer?

A termelő cégek ERP megoldásaiban a költségeket jellemzően accountokhoz és szervezeti egységekhez lehet kötni. Így a költségeket az egyes szolgáltatások, vagy projektek szintjén nem, vagy csak pontatlanul lehet kimutatni, ami a működést lelassítja és a döntéshozatalt megnehezíti. A szolgáltató cégeknek kialakított ERP megoldásokban minden tranzakció köthető tevékenységekhez, szolgáltatásokhoz, projektekhez. A ráfordítások és bevételek rögzítése alapvető változást jelent. Megtudhatjuk, hogy melyik projektünk, tevékenységünk, szolgáltatásunk nyereséges, melyik munkatársunk hatékony. A jelentősen javuló átláthatóság megalapozott döntéseket tesz lehetővé.

9. Ismerjen meg egy a szolgáltató- és projektalapú szervezetek számára készült megoldást: Maconomy ERP rendszer

10. Üres, vagy tartalmas riportok?

A szolgáltató cégek számára a legtöbb ERP beépített riportjai túl általánosak, emiatt nagy mennyiségű, de nem személyre szabott jelentést kapunk. A szerepkörök kimutatásainak kialakítása később jelentősen megnöveli a költségeket. A szolgáltató- és projektalapú cégek számára kialakított vállalatirányítási rendszerek célzott, tartalmas jelentéseket kínálnak. Az iparágspecifikus, szerepkör alapú, dinamikus riportok módosítás nélkül biztosítják a szükséges információt.

11. Számlázás és cash-flow

A termelő vagy kereskedő cégek igényeire kialakított ERP rendszerek jellemzően egy számlasablont tartalmaznak. Ez a szolgáltató- és projektalapú cégek számára rugalmatlan megoldást jelent. A sablon a gyártáshoz és disztribúcióhoz kötődő adatokat tartalmazza, de az ügyfél-, szolgáltatás- és projektspecifikus információkat nem. Ezért az ügyfél reklamációk számra magas és lelassul a cash-flow. A szolgáltató cégek tevékenységenként, ügyfelenként és projektenként egyedi számlatípust igényelnek, számukra a rugalmas számlázás kiemelt fontosságú. A flexibilis számlaformátum mellett célszerű annyi rugalmas sablont kialakítani, amennyire szükségünk van. Így gyorsabban és kevesebb ügyfél reklamáció mellett történik a számlázás, ezáltal felgyorsul a cash-flow is.

12. Feladatlebontási struktúra

A termelő- és kereskedő cégeknek kialakított ERP rendszerek jellemzően nem rendelkeznek feladatlebontási struktúrával (work breakdown structure). Emiatt a szolgáltató és projektalapú cégek nem tudják tevékenységeiket az ERP rendszerükben megfelelően alábontani. Így az irányítás és a végzett tevékenységek nincsenek összhangban. A szolgáltató- és projektalapú szervezetek igényeinek megfelelő vállalatirányítási rendszer lehetővé teszi a tevékenységek lebontását. Így az irányítás és a végzett tevékenységek összhangban vannak.

13. Erőforrás-menedzsment

Leltár és alkatrészek: a gyártásra tervezett ERP rendszerek az átlagos cégek leltárkészletének nyomon követésére és értékesítésére fókuszálnak. A szolgáltató és projektalapú cégeknél a tevékenységek és a munkatársak a lényegesek. A munkatársak idejének optimalizálása csak utólagos félmegoldásokkal, vagy külső alkalmazásokkal oldható meg. Emiatt a kihasználtság alacsonyabb és így kevesebb bevételt tudunk elérni. Munkatársak: a szolgáltatás alapú ERP a legértékesebb erőforrásokra, a munkatársakra fókuszál, hiszen tőlük függ egy tevékenység sikere, nyereségessége. A munkatárs- és tevékenység, vagy projekt alapú folyamatok összekapcsolásával a kihasználtság megnő, a szolgáltatásaink idő- és költségkereteken belül maradnak. Ezáltal a bevételeinket maximalizálni tudjuk.

14. Bevétel-meghatározás

A szolgáltatás és projektalapú bevételek kimutatása a hagyományos, gyártó- és kereskedelmi jellegű ERP rendszerekben nehézkes, időigényes és pontatlan. Mivel a szolgáltatócégek bevételei a szolgáltatásaikhoz, projektjeikhez kötődik, ezért a pontos meghatározásukhoz szükség van ilyen jellegű felosztásokra. A szolgáltatás alapú számlázás lehetővé teszi a bevételek pontos és megfelelő részletezettségű meghatározását. Minden egyes szolgáltatáshoz, projekthez egyértelműen hozzáköthetők a vonatkozó bevételek. A gyors és pontos hozzárendelések miatt a cash-flow is felgyorsul.

15. Tömeges, vagy egyedi gyártás?

A hagyományos, termelési ERP rendszerek a nagyszámú, egyforma termékek gyártását támogatják elsősorban. Ha minden termék alapvetően egyforma, ez a megoldás megfelelő. Egyedi igények kielégítéséhez olyan ERP rendszerre van szükségünk, amely képes az eltérések fizikai és pénzügyi kezelésére is. Ennek hiánya megnövelheti a költségeket. A szolgáltató jellegű ERP rendszerek az egyedi gyártás fizikai és pénzügyi sajátosságait is megfelelően tudják kezelni. Ha az anyagok és munkaerő-költségek projektenként kerülnek elszámolásra, a cég képes lesz a tervek valós idejű nyomon követésére és módosítására, ami hatalmas előnyt jelent. Így a gyártás proaktívvá és költség-kontrollálttá válik.

További hírek a Maconomy ERP rendszerről

Marketing kommunikációs ügynökségek helyzete 2021
Maconomy 2.5.1 version
Maconomy ERP rendszer cikk
ERP folyamatautomatizálás
Maconomy vállalatirányítási rendszer 2.4.4 verzió
Vállalatirányítási rendszerek fejlődése 2019
Szabályozási kockázatok szolgáltató cégeknél
Munkaerőhiány kezelése Maconomy ERP
Hibrid vállalatirányítási rendszer
Iparági vállalatirányítási rendszerek
Maconomy ERP Balaton Sound 2018
Marketing kommunikációs ügynökségek
Vállalatirányítási rendszer GDPR rendelet
Vállalatirányítási rendszerek összehasonlítása
Kreatív ügynökségi ERP rendszer